ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 6 – 18/19 ZO DŇA 3. 8. 2018  ObFZ Bratislava – vidiek
02.08.2018, Rudolf Hupka

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 6 – 18/19 ZO DŇA 3. 8. 2018 ObFZ Bratislava – vidiek

Pre všetkých

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 6 – 18/19 ZO DŇA 3. 8. 2018

ObFZ Bratislava – vidiek

 

SEKRETARIÁT

Oznamuje, že aktív klubov ObFZ Bratislava-vidiek pred začiatkom nového súťažného ročníka sa uskutoční dňa 9. 8. 2018 (štvrtok) od 17.30 h v Dome športu na Junáckej ul. v Bratislave.

Sekretár ObFZ Bratislava – vidiek Rudolf Hupka v dňoch 27. júla až 8. augusta 2018 čerpá riadnu dovolenku. Nástup na pracovisko vo štvrtok 9. augusta. Vo vážnych prípadoch treba volať na známe číslo a písať na známy e-mail.

Správa z ISSF pre všetkých členov SFZ (3. 7. 14.30)

V rámci SFZ boli novelizované v priebehu mesiaca jún 2018 nasledovné predpisy SFZ:

1)Disciplinárny poriadok SFZ - schválený VV SFZ dňa 21. 6. 2018 a účinný dňom jeho schválenia.

Konsolidované znenie dostupné tu: https://mediamanager.sportnet.online/media/csm/f/futbalsfz.sk/2018/06/75ac67a2-ff63-4317-9d89-9c45fd68b77f.pdf

Znenie na UčPS dostupné tu: http://www.ucps.sk/Disciplinarny_poriadok_SFZ_uplne_znenie_platne_od_21_6_2018

Článok informujúci o novele dostupný tu: http://www.futbalsfz.sk/sfz-novelizacia-disciplinarneho-poriadku-ako-potreba-doby

2) Súťažný poriadok SFZ - schválený VV SFZ dňa 21. 6. 2018 a účinný dňom jeho schválenia

Konsolidované znenie dostupné tu: https://mediamanager.sportnet.online/media/csm/f/futbalsfz.sk/2018/06/1e791a05-23d8-4930-8abe-fb864d08b81b.pdf

Znenie na UčPS dostupné tu: http://www.ucps.sk/Sutazny_poriadok_SFZ_uplne_znenie_platne_od_21_6_2018

3) Registračný a prestupový poriadok SFZ - schválený hlasovaním per rollam VV SFZ dňa 30. 6. 2018 a účinný od 1. 7. 2018

Konsolidované znenie dostupné tu: https://mediamanager.sportnet.online/media/csm/f/futbalsfz.sk/2018/07/71e906f0-232f-4849-8e5f-1b22f21c761a.pdf

Znenie na UčPS dostupné tu: http://www.ucps.sk/Registracny_a_prestupovy_poriadok_SFZ_uplne_platne_znenie_od_30_6_2018

Všetky predpisy sú uverejňované na stránke futbalsfz.sk v sekcii Legislatíva.

ISSF Helpdesk(pomoc): frantisek.ferenc@futbalsfz.sk

Správa z ISSF pre klubových manažérov (2. 7. 19.06)

Opätovne sme podľa rozhodnutia Konferencie SFZ spristupnili kredity pre nákup tovarov a služieb vo Vašom e-shope. Hneď na úvod Vás upozorňujem, že platnosť kreditov končí 30. 11. 2018.

E-shop je na adrese https://futbalnet.shop, ale kľudne môžete použiť aj pôvodnú adresu eshop.futbalsfz.sk, budete však presmerovaný na novú adresu.

Prehľad pridelených kreditov podľa matričnej príslušnosti k zväzom ako aj iné informácie nájdete na adrese http://www.futbalsfz.sk/prerozdelenie-prispevkov-podla-zakona-o-sporte (informácie priebežne dopĺňame a aktualizujeme).

Prehľad čerpania kreditov si viete kontrolovať priamo v eshope, alebo na stránke http://podporamladeze.futbalsfz.sk, kde je kompletný prehľad čerpania kreditov.

Skôr ako nás budete kontaktovať, prečítajte si prosím návody v dolnej časti stránky https://futbalnet.shop, hlavne však https://futbalnet.shop/registracia-osobneho-konta a https://futbalnet.shop/nakup-za-kredit.

V prípade problémov je Vám k dispozícii emailová adresa eshop@futbalsfz.sk poprípade nás kontaktujte cez formulár (modrý krúžok s obálkou) vpravo dole na https://futbalnet.shop.

ISSF Helpdesk(pomoc): jan.letko@futbalsfz.sk

 

Ak ktorýkoľvek FK potrebuje uviesť oznam na našu webovú stránku, nech ho pošle na rudolf.hupka@futbalsfz.sk.

 

ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA

Uzn. č. 5: Oznamuje, že aktív klubov ObFZ Bratislava-vidiek pred začiatkom nového súťažného ročníka sa uskutoční dňa 9. 8. 2018 (štvrtok) od 17.30 h v Dome športu na Junáckej ul. v Bratislave.

Uzn. č. 6: Schvaľuje žiadosť FK Zohor o výmenu stretnutí z dôvodu rekonštrukcie štadióna:

- 1. kolo S5V Studienka – Zohor dňa 12. 8. 2018 o 17.30 h;

- 3. kolo S5V Doľany – Zohor dňa 26. 8. 2018 o 17.00 h;

- 5. kolo S5V Láb – Zohor dňa 9. 9. 2018 o 16.30 h.

Uzn. č. 7: Oznamuje zmenu hracieho času družstva TJ Družstevník Jablonec: nedeľa, ÚHČ.

Uzn. č. 8: Schvaľuje dohodu o zmene termínu stretnutia:

- 1. kolo SD4V Kráľová – Plav. Štvrtok dňa 25. 8. 2018 o 12.30 h.

Uzn. č. 9: Oznamuje stretnutia presunuté mimo nedeľu ÚHČ z dôvodu nedostatku rozhodcov:

S5V

1. kolo Láb – Doľany

2. kolo Jablonové – Zohor

3. kolo Doľany – Zohor

3. kolo Jablonec – Studienka

4. kolo Častá – Zohor

6. kolo Modra - Zohor

6. kolo Jablonové - Šenkvice

7. kolo Vištuk – Studienka

7. kolo Grinava – Jablonové

8. kolo Modra - Jablonec

8. kolo Láb – Malacky B

10. kolo Doľany – Studienka

10. kolo Budmerice – Jablonové

10. kolo Dubová – Jablonec

11. kolo Šenkvice – Zohor

12. kolo Modra – Vištuk

12. kolo Častá – Jablonové

13. kolo Vištuk – Zohor

13. kolo Grinava – Dubová

14. kolo Šenkvice – Malacky B

15. kolo Jablonec – Vištuk

16. kolo Studienka – Jablonec

17. kolo Grinava – Budmerice

17. kolo Jablonec – Jablonové

18. kolo Jablonové – Malacky B

19. kolo Šenkvice – Jablonové

19. kolo Dubová – Láb

20. kolo Častá – Malacky B

20. kolo Budmerice – Zohor

21. kolo Vištuk – Jablonové

22. kolo Zohor – Jablonec

23. kolo Studienka – Doľany

24. kolo Zohor – Šenkvice

24. kolo Doľany – Jablonové

24. kolo Dubová – Malacky B

25. kolo Studienka – Láb

26. kolo Zohor – Vištuk

26. kolo Bodmerice – Malacky B

26. kolo Láb – Jablonové

Hrací čas domácich stretnutí družstva Malacky B je sobota ÚHČ.

S6V

1. kolo Vinosady – Sološnica

1. kolo Plav. Mikuláš – Plav. Štvrtok

2. kolo Pernek – Gajary

2. kolo Borinka – Vysoká p/M.

3. kolo Vinosady – Pernek

3. kolo Stupava – M. Leváre

4. kolo Borinka – Vinosady

5. kolo Stupava – Borinka

6. kolo Záh. Ves – Sološnica

6. kolo Gajary – Vinosady

7. kolo Vinosady – Záh. Ves

7. kolo Stupava – Gajary

8. kolo Vysoká p/M. – Plav. Štvrtok

9. kolo Plav. Mikuláš – Vinosady

10. kolo Záh. Ves – Pernek

12. kolo Pernek – Vysoká p/M.

12. kolo M. Leváre – Gajary

14. kolo Pernek – Vinosady

14. kolo M. Leváre – Stupava

14. kolo Borinka – Gajary

15. kolo Plav. Mikuláš – M. Leváre

16. kolo Vysoká p/M. – Vinosady

16. kolo M. Leváre – Plav. Štvrtok

17. kolo Sološnica – Záh. Ves

18. kolo Gajary – Stupava

18. kolo Vysoká p/M. – Plav. Mikuláš

19. kolo Sološnica – Pernek

20. kolo Gajary – Plav. Štvrtok

21. kolo Sološnica – Vysoká p/M.

22. kolo Záh. Ves – Plav. Mikuláš

Hrací čas domácich stretnutí družstva Plav. Štvrtok je sobota ÚHČ.

Uzn. č. 10: Upozorňuje, že stretnutia presunuté mimo nedeľu ÚHČ z dôvodu nedostatku rozhodcov (uzn. č. 9) bude možné preložiť na nedeľu ÚHČ len v prípade, ak v daný víkend budú hrané minimálne 4 stretnutia mimo tohto termínu.

 

KOMISIA MLÁDEŽE

a) Upozornenia pre FK

KM upozorňuje FK, že začiatok jesennej časti súťaží starších a mladších žiakov platí tak, ako je zverejnený v termínovej listine RS ObFZ Bratislava-vidiek, resp. na futbalnete.

SZV: začiatok sobota 25. 8. 2018

MZV – sk. A: začiatok sobota 25. 8. 2018

MZV – sk. B: začiatok sobota 1. 9. 2018

Pred 1. stretnutím je FK povinný nahrať do ISSF tieto funkcie:

tréner (pokiaľ má platnú licenciu)

asistent trénera

vedúci družstva

lekár (zdravotník s preukazom, masér)

hlavný usporiadateľ

bezpečnostný/tímový manažér FK

Pred 1. stretnutím musia mať všetci hráči, ktorí nastúpia na stretnutie vygenerovaný členský príspevok pre súťažný ročník 2018/2019, týka sa aj trénerov s platnou licenciou.

b) Rozpis súťaží (RS) ObFZ Bratislava-vidiek

KM oznamuje FK, že 12. 7. 2018 VV ObFZ Bratislava-vidiek schválil RS pre súťažný ročník 2018/2019 – súťaže riadené ObFZ Bratislava-vidiek. V súvislosti s RS upozorňuje FK na povinnosť dodržiavať najmä tieto ustanovenia:

čl. 2 Ustanovenia k organizácii stretnutia

Počet usporiadateľov pre súťaže starších žiakov SZV a mladších žiakov MZV je 3.

Všetci usporiadatelia musia mať oblečenú reflexnú vestu, usporiadateľom nesmie byť žiaden člen realizačného tímu družstva (tréner, asistent, vedúci, lekár a pod.), taktiež osoba mladšia ako 18. rokov. Pred stretnutím je povinný hlavný usporiadateľ (HU) odovzdať menný zoznam usporiadateľov delegovanému rozhodcovi. Kontrolu dodržiavania činnosti US vykonáva prítomný delegovaný rozhodca (R). Nedostatky je povinný uviesť do zápisu o stretnutí (ZoS). Za US zodpovedá FK.

čl. 2.3 Infraštruktúra štadiónov

Domáci FK je povinný počas konania majstrovských stretnutí súťaží ObFZ Bratislava-vidiek vyvesiť vlajku s logom ObFZ Bratislava-vidiek. Vlajky budú FK poskytnuté bezplatne, termín prebratia vlajky si môžu FK dohodnúť so sekretárom ObFZ Bratislava-vidiek.

čl. 3.4 Zmeny termínov a hracích časov

Každá žiadosť o zmenu termínu stretnutia musí byť riadne odôvodnená (neplatia vzájomné dohody trénerov, že sa im nechce hrať v stanovenom termíne, resp., že tréner je v práci, na dovolenke a pod.). O každej žiadosti musí byť informovaný aj štatutár FK. Žiadosť o zmenu podáva klubový ISSF manažér len cez detail stretnutia.

Žiadosti sa nesmú podávať ako všeobecný podnet, resp. podnet k danému stretnutiu.

c) Súpisky družstiev - uznesenia

Uznesenie KM: BAv-KM-2018/2019-0005

KM žiada FC Stupava, aby v termíne streda 22. 8. 2018 – 14.00 h zaslal riadiacemu orgánu súťaží súpisky nasledujúcich družstiev:

starší žiaci: FC Stupava A – SZM (BA-mesto), FC Stupava B – SZV (BA-vidiek)

mladší žiaci: FC Stupava A – MZM (BA-mesto), FC Stupava B – MZV (BA-vidiek)

Uznesenie KM: BAv-KM-2018/2019-0006

KM žiada ŠK Žolík Malacky, aby v termíne streda 22. 8. 2018 – 14.00 h zaslali riadiacemu orgánu súťaže súpisky nasledujúcich družstiev:

mladší žiaci: ŠK Žolík Malacky A – MZRL (BFZ), ŠK Žolík Malacky – MZV (BA-vidiek)

Uznesenie KM: BAv-KM-2018/2019-0007

KM žiada PŠC Pezinok, aby v termíne streda 22. 8. 2018 - 14.00 h zaslali riadiacemu orgánu súťaže súpisky nasledujúcich družstiev:

mladší žiaci: PŠC Pezinok A – MZRL (BFZ), PŠC Pezinok B – MZV (BA-vidiek)

Súpisky musia obsahovať tieto údaje: meno a priezvisko hráčov, dátum narodenia, číslo RP (registračný preukaz).

Súpisky je potrebné zaslať na mailovú adresu predsedu KM – konecny58@centrum.sk

d) Zápis pre rozhodcu laika

KM oznamuje FK, že v prípade nedostavenia sa delegovaného R je v súťažiach starších a mladších žiakov sprístupnený tzv. zápis pre rozhodcu laika, do tohto zápisu má prístup len domáci ISSF manažér, resp. osoba poverená domácim FK pre prácu v systéme ISSF.

e) Zmena mailovej adresy:

Predseda KM: Ivan Konečný – mail: konecny58@centrum.sk

 

KOMISIA ROZHODCOV A DELEGÁTOV

Ospravedlnenia: Gajdošík do 31. 8., Bednarčík do 26. 8., Olša M. 11. - 12. 8., Tahotný 18. 8., 25. 8., 1. 9. – 9. 9., Kočický 18.8. – 19. 8., Šabiková 18. 8. – 19. 8.

Oznamuje termín letného predsezónneho seminára rozhodcov a delegátov: 10. 8. 2018 od 17.00 h v Dome športu na Junáckej ul. v Bratislave. Rozhodcovia sú povinní priniesť lekárske potvrdenie, ktoré bude platiť na celú sezónu súťažného ročníka 2018/2019.

Oznamuje R a DZ na povinnosťuhradiť členské na sezónu 2018/2019. Členské vo funkcii R resp. DZ je 10,00 €. Bez uhradené členského nie je možné delegovať R resp. DZ na MFS prostredníctvom systému ISSF. Členské je potrebné uhradiť v systéme ISSF - Moje členské poplatky vygenerovaním faktúry za členské za obdobie od 1. 7. 2018 do 30. 6. 2019, v ktorej sa nachádzajú všetky potrebné údaje na jej zaplatenie (odberateľ, dodávateľ, číslo účtu, IBAN, variabilný symbol, konštantný symbol, dátum splatnosti, číslo faktúry ...) prostredníctvom bezhotovostného bankového prevodu napr. internetbanking.

Komisia rozhodcov a delegátov ObFZ Bratislava-vidiek vyzýva záujemcov o vykonávanie funkcie rozhodcu, aby sa prihlásili na sekretariáte ObFZ Bratislava - vidiek, Súmračná 27, 821 02 Bratislava, tel.: 0948 699588, alebo priamo predsedovi KRaD, tel.: 0908 764944.

 

MATRIKA BFZ

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, účinné od 1.7.2017 nájdete na stránkach sfz.futbalnet.sk, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk /dokumenty/. Oznamujeme FK, že žiadosť o prestup amatéra bez obmedzenia je možné podávať len do 31. 7. 2018 a žiadosť o prestup amatéra s obmedzením je možné podávať do 30. 9. 2018 /letné registračné obdobie/.

Ďalej oznamujeme FK, že žiadosť o prestup amatéra zo zahraničia /vyplnené tlačivo podať na SFZ/ je možné podávať do 30.9. 2018.

Oznamujeme Vám, že v týchto dňoch väčšinou končí platnosť Registračných preukazov a preto je potrebné si vygenerovať nové registračné preukazy. Platnosť preukazov u hráčov v kategórii do U19 (vrátane) je na 5 rokov a nad U19 na 10 rokov.

Upozorňujeme FK, aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM,VKLADOM NA ÚČET SFZ, alebo POŠTOVOU POUKÁŽKOU, ALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené Forma úhrady: Dobierka.

Odstupné za prestup amatéra bez obmedzenia sa stanovuje podľa kategórie klubu, do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne v sezóne, počas ktorej prestupuje /čl. 37/2 – RaPP/. Kategória klubu podľa stupňa súťaže je určená matričnou príslušnosťou klubu podľa čl. 12 ods. 6.

Odstupné za hráča podľa čl. 37/3,4 RaPP sa vracia do Mesačnej zbernej faktúry (odstupné za hráča platí nový klub vo faktúre generovanej v nasledujúcom mesiaci, spravidla je faktúra generovaná vždy 1. v mesiaci), kompletný návod na použitie nájdete na: http://www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy.

 

KOMISIA MLÁDEŽE BFZ

a) Žiadosti o zmenu termínu stretnutia

KM BFZ upozorňuje FK, že žiadosti o zmenu termínu stretnutia sa musia podávať cez ISSF ako podnet k danému stretnutiu na KM BFZ. Pokiaľ bude žiadosť podaná ako všeobecný podnet, resp. cez detail stretnutia žiadosť bude automaticky zamietnutá.

b) Súpisky družstiev

KM žiada nasledujúce FK, aby v termíne do 30.8.2018 /štvrtok/ do 14.00 hod. zaslali riadiacemu orgánu súťaží prípraviek súpisky týchto družstiev:

FK Rača U11: PMA1, PMA3

NMŠK 1922 Bratislava U11, U10 : PMA1, PMA2, PMB1, PMB2

SDM Domino Bratislava U11, U10 : 1.liga SFZ, PMA2, PMA3, PMB2

MŠK Senec U11, U10 : PMA1, PMA2, PMB1, PMB2

FK Inter Bratislava U11, U10, U9 : 1.liga SFZ, PMA1, PMB1, PMC1

FC ŠTK 1914 Šamorín U11 : PMA1, PRSC

MŠK Iskra Petržalka U9: PMC1, PMC2

Súpisky musia obsahovať tieto údaje: družstvo FK, meno a priezvisko hráčov, registr. číslo, dátum narodenia, Súpisky žiadame zaslať na mailové adresy: pavel.prikopa@futbalsfz.sk,konecny58@centrum.sk

c) Zmena poradia stretnutí – súťaže PMA1, PMB1, PMC1 (kolízia)

1. kolo: FK Rača – FA Lafranconi, SO 1. 9. - hracie časy nezmenené (HP Rača)

8. kolo: FA Lafranconi – FK Rača, NE 21. 10. – hracie časy nezmenené (HP Laranconi)

2. kolo: MŠK Iskra – FK Rača, NE 9. 9. – hracie časy nezmenené (HP MŠK Iskra)

9. kolo: FK Rača – MŠK Iskra, SO 27. 10. – hracie časy nezmenené (HP Rača)

3. kolo: FK Rača – FKP Dúbravka, NE 16. 9. PMA1, PMB1 – 14.00 h, PMC1 – 15.15 h (HP Rača)

10. kolo: FKP Dúbravka – FK Rača, SO 3. 11. – hracie časy nezmenené (HP ŠCP Dúbravka)

d) Zmena hracieho dňa a času – súťaž PMA3 (kolízia stretnutí)

2. kolo: FK Rača – TJ Jarovce, NE 9. 9. o 14.00 h

4. kolo: FK Rača – SDM Domino C, NE 23. 9. o 15.30 h

6. kolo: FK Rača – TJ Čunovo, NE 7. 10. o 15.30 h

8. kolo: FK Rača – FKM Devínska Nová Ves, NE 21. 10. o 14.00 h

10. kolo: FK Rača – MFK Rusovce, NE 4. 11. o 14.00 h

e) Zmena hracieho dňa a času – súťaže PMA1, PMB1, PMC1 (kolízia stretnutí)

4. kolo: FK Rača – FK Vajnory, NE 23. 9. PMA1, PMB1 – 14.00, PMC1 – 15.30

6. kolo: FK Rača – ŠK Vrakuňa, NE 7. 10. PMA1, PMB1 – 14.00, PMC1 – 15.30

f) Zmena hracieho dňa a času – súťaže PMA2, PMB2 (kolízia stretnutí)

2. kolo: FK Dúbravka – SDM Domino B, PI 7. 9. (18.15 – PMA2, 17.00 – PMB2)

g) Zmena poradia stretnutí – súťaže PMA2, PMB2 (kolízia stretnutí)

7. kolo: FC Stupava – FK Dúbravka, NE 14. 10. (PMA2, PMB2 – 10.00) HP Marianka

14. kolo: FK Dúbravka – FC Stupava, NE 5. 5. 2019 (PMA2 – 11.30, PMB2 – 10.00) HP FK Dúbravka

h) Zmena hracieho času stretnutia – súťaž PRPK

1. kolo: Jablonec – Vištuk, NE 2. 9. o 12.30 h

i) Súťaž PMD U8 – organizácia turnajov

skupina A

T2: FK Inter Bratislava, SO 22.9.od 9.00 h – 2 ihriská (HP Drieňova ul.)

T4: FC Petržalka A, NE 21.10. od 9.00 h – 2 ihriska

skupina B

T2: FK Rača, SO 29.9. od 10.00 h – 2 ihriská

skupina C

T1: FKP Dúbravka, SO 8.9. od 10.00 h – 2 ihriská

T2: FKM Stupava, SO 22.9. od 9.00 h – 2 ihriská (HP – FK Borinka)

T3: FCL Devínska Nová Ves, NE 7.10. od 10.00 h – 2 ihriská

T4. MFK Záhorská Bystrica, NE 21.10. od 9.00 h – 2 ihriská

skupina D

T1: FK Sološnica, SO 8.9. od 10.00 h – 2 ihriská

T2: FC Rohožník, SO 22.9. od 10.00 h – 2 ihriská

T3: ŠK Záhorák Plavecký Mikuláš, SO 6.10. od 10.00 h – 2 ihriská

T4: ŠK Lozorno, SO 20.10. od 12.30 h – 2 ihriská

T5: FK Sološnica, SO 27.4. 2019 od 10.00 h – 2 ihriská

T6: FC Rohožník , SO 11.5. 2019 od 10.00 h – 2 ihriská

T7: ŠK Záhorák Plavecký Mikuláš, NE 26.5. 2019 od 10.00 h – 2 ihriská

T8: ŠK Lozorno, SO 8.6. 2019 od 10.00 h – 2 ihriská

skupina E

T1: TJ Jakubov, NE 9.9. od 9.30 h – 2 ihriská

T2: OŠK Pl. Štvrtok, NE 23.9. od 10.00 h – 2 ihriská

T4: ŠK Žolík Malacky, SO 20.10. od 9.30 h – 2 ihriská

T8: ŠK Žolík Malacky, SO 8.6.2019 od 9.30 h – 2 ihriská

skupina F

T2: FK Cinemax Doľany, SO 22.9. od 10.00 h – 2 ihriská

T3: TJ Slovan Viničné, NE 7.10. od 10.00 h – 2 ihriská

T4: FK Karpaty Limbach, SO 20.10. od 10.00 h – 2 ihriská

T6: FK Cinemax Doľany, SO 11.5. 2019 od 10.00 h – 2 ihriská

T7: TJ Slovan Viničné, SO 26.5. 2019 od 10.00 h – 2 ihriská

T8. FK Karpaty Limbach, SO 8.6. 2019 od 10.00 h – 2 ihriská

skupina G

T1: ŠK Bernolákovo, SO 8.9. od 9.00 h – 1 ihrisko

T2: OŠK Chorvátsky Grob, NE 23.9. od 9.00 h – 2 ihriská

T3: Atletiko Zálesie, SO 6.10. od 10.00 h – 2 ihriská

T4: FK Ivanka, SO 20.10. od 10.00 h – 2 ihriská

skupina H

T1: SFC Kalinkovo, SO 8.9. od 15.00 h – 2 ihriská

T2: TJ Rovinka, SO 22.9. od 15.00 h – 2 ihriská

T3: OFK Dunajská Lužná, SO 6.10. od 9.00 h – 2 ihriská

T4: FC ŠTK 1914 Šamorín, NE 21.10. od 9.00 h – 2 ihriská

skupina I

T1: FC Petržalka B, SO 8.9. od 16.00 h – 2 ihriská

T2: MŠK Senec, SO 22.9. od 14.00 h ihr. Reca – 2 ihriská

T3. ŠKO Miloslavov, SO 6.10. od 9.00 h – 2 ihriská

T4: ŠK Tomášov, SO 20.10. od 14.30 h – 2 ihriská

T6: ŠKO Miloslavov, SO 11.5.2019 od 9.00 h – 2 ihriská

T8: MŠK Senec, SO 8.6. od 9.00 h ihr. Reca – 2 ihriská

j) súťaž PMD U8 – evidencia FK (nenahlásené termíny turnajov)

sk. A – FKM K.Ves, ŠK Slovan A

sk. B – SDM Domino, NMŠK 1922, ŠK Slovan B

sk. E – Záhoran Kostolište (čas, ihriská)

Prečítané: 276x