ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 5 – 18/19 ZO DŇA 27. 7. 2018  ObFZ Bratislava – vidiek
27.07.2018, Rudolf Hupka

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 5 – 18/19 ZO DŇA 27. 7. 2018 ObFZ Bratislava – vidiek

Pre všetkých

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 5 – 18/19 ZO DŇA 27. 7. 2018

ObFZ Bratislava – vidiek

 

SEKRETARIÁT

Sekretár ObFZ Bratislava – vidiek Rudolf Hupka v dňoch 27. júla až 8. augusta 2018 čerpá riadnu dovolenku. Nástup na pracovisko vo štvrtok 9. augusta. Vo vážnych prípadoch treba volať na známe číslo a písať na známy e-mail.

Správa z ISSF pre všetkých členov SFZ (3. 7. 14.30)

V rámci SFZ boli novelizované v priebehu mesiaca jún 2018 nasledovné predpisy SFZ:

1)Disciplinárny poriadok SFZ - schválený VV SFZ dňa 21. 6. 2018 a účinný dňom jeho schválenia.

Konsolidované znenie dostupné tu: https://mediamanager.sportnet.online/media/csm/f/futbalsfz.sk/2018/06/75ac67a2-ff63-4317-9d89-9c45fd68b77f.pdf

Znenie na UčPS dostupné tu: http://www.ucps.sk/Disciplinarny_poriadok_SFZ_uplne_znenie_platne_od_21_6_2018

Článok informujúci o novele dostupný tu: http://www.futbalsfz.sk/sfz-novelizacia-disciplinarneho-poriadku-ako-potreba-doby

2) Súťažný poriadok SFZ - schválený VV SFZ dňa 21. 6. 2018 a účinný dňom jeho schválenia

Konsolidované znenie dostupné tu: https://mediamanager.sportnet.online/media/csm/f/futbalsfz.sk/2018/06/1e791a05-23d8-4930-8abe-fb864d08b81b.pdf

Znenie na UčPS dostupné tu: http://www.ucps.sk/Sutazny_poriadok_SFZ_uplne_znenie_platne_od_21_6_2018

3) Registračný a prestupový poriadok SFZ - schválený hlasovaním per rollam VV SFZ dňa 30. 6. 2018 a účinný od 1. 7. 2018

Konsolidované znenie dostupné tu: https://mediamanager.sportnet.online/media/csm/f/futbalsfz.sk/2018/07/71e906f0-232f-4849-8e5f-1b22f21c761a.pdf

Znenie na UčPS dostupné tu: http://www.ucps.sk/Registracny_a_prestupovy_poriadok_SFZ_uplne_platne_znenie_od_30_6_2018

Všetky predpisy sú uverejňované na stránke futbalsfz.sk v sekcii Legislatíva.

ISSF Helpdesk(pomoc): frantisek.ferenc@futbalsfz.sk

 

Správa z ISSF pre klubových manažérov (2. 7. 19.06)

Opätovne sme podľa rozhodnutia Konferencie SFZ spristupnili kredity pre nákup tovarov a služieb vo Vašom e-shope. Hneď na úvod Vás upozorňujem, že platnosť kreditov končí 30. 11. 2018.

E-shop je na adrese https://futbalnet.shop, ale kľudne môžete použiť aj pôvodnú adresu eshop.futbalsfz.sk, budete však presmerovaný na novú adresu.

Prehľad pridelených kreditov podľa matričnej príslušnosti k zväzom ako aj iné informácie nájdete na adrese http://www.futbalsfz.sk/prerozdelenie-prispevkov-podla-zakona-o-sporte (informácie priebežne dopĺňame a aktualizujeme).

Prehľad čerpania kreditov si viete kontrolovať priamo v eshope, alebo na stránke http://podporamladeze.futbalsfz.sk, kde je kompletný prehľad čerpania kreditov.

Skôr ako nás budete kontaktovať, prečítajte si prosím návody v dolnej časti stránky https://futbalnet.shop, hlavne však https://futbalnet.shop/registracia-osobneho-konta a https://futbalnet.shop/nakup-za-kredit.

V prípade problémov je Vám k dispozícii emailová adresa eshop@futbalsfz.sk poprípade nás kontaktujte cez formulár (modrý krúžok s obálkou) vpravo dole na https://futbalnet.shop.

ISSF Helpdesk(pomoc): jan.letko@futbalsfz.sk

 

Ak ktorýkoľvek FK potrebuje uviesť oznam na našu webovú stránku, nech ho pošle na rudolf.hupka@futbalsfz.sk.

 

ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA

Uzn. č. 3: Žiada FK s družstvom zaradeným v súťaži S5V alebo S6V o nahlásenie min. 3 termínov domácich stretnutí, ktoré družstvo odohrá mimo ÚHČ (teda v nedeľu min. 3,5 hpÚHČ alebo v sobotu) na emailovú adresu marian.vass@gmail.com. ŠTK bude akceptovať len tie termíny, ktoré budú spĺňať proporcionalitu rozdelenia na všetky kolá. Družstvá, ktorých HČ je v sobotu sú tejto povinnosti zbavené. Výber termínov takýchto stretnutí bude ŠTK akceptovať do 1. 8. 2018, následne zvyšné termíny prerozdelí rovnomerne na celý súťažný ročník.

Uzn. č. 4: Žiada FK, aby si skontrolovali vyžrebovanie pre svoje družstvá, ktoré je dostupné na stránke: http://obfz-bratislava-vidiek.futbalnet.sk/#menu/open/sutaze/ a prípadné nezrovnalosti s prihláškou hlásili čo najskôr na emailovej adrese marian.vass@gmail.com

 

KOMISIA MLÁDEŽE

a) Vyžrebovanie súťaží starších žiakov SZV U15 a mladších žiakov MZV

Vyžrebovanie starších žiakov SZV U15 a mladších žiakov MZV je zverejnené na stránke ObFZ Bratislava-vidiek – časť mládežnícke súťaže. Žiadame FK, aby si skontrolovali vyžrebovani svojich stretnutí – prípadné chyby je potrebné nahlásiť predsedovi KM – Ivan Konečný 0914 173242, mail: konecny58@centrum.sk

b) Vložené kolá v pracovný deň, resp. štátny sviatok

Súťaž SZV U15

12. kolo: streda 12. 9. 2018 – jednotný ÚHČ 18.00 h;

26. kolo: streda 1. 5. 2019 – ÚHČ (podľa jednotlivých FK);

27. kolo: streda 8. 5. 2019 – ÚHČ (podľa jednotlivých FK);

Súťaž MZV – skupina A

12. kolo: streda 12. 9. 2018 – jednotný ÚHČ 18.00 h;

26. kolo: streda 1. 5. 2019 – ÚHČ (podľa jednotlivých FK);

27. kolo: streda 8. 5. 2019 – ÚHČ (podľa jednotlivých FK);

25. kolo: štvrtok 6. 6. 2019 – jednotný ÚHČ 18.30 h.

c) Zmena – doplnenie účastníkov súťaže MZV sk. A

KM oznamuje FK hrajúcim súťaž MZV – sk. A, že do súťaže bolo zaradené družstvo FK Inter Bratislava – dievčatá W15. O doplnení rozhodol VV ObFZ Bratislava - vidiek dňa 21. 7. 2018 (hlasovanie per rollam).

Družstvu FK Inter Bratislava – dievčatá W15 bolo pridelené žrebovacie číslo 4 (v pôvodnom žrebovaní bol voľný žreb). Po skončení základnej časti budú jeho výsledky anulované (družstvo nemôže vyhrať súťaž) a konečná tabuľka bude upravená na pôvodný počet 9 účastníkov – kategória chlapci. Hrací systém súťaže a TL (termínová listina) zostávajú v pôvodnom stave.

FK Inter Bratislava – dievčatá W15 odohrá svoje domáce stretnutia na štadióne FK Stupava – povrch UT v sobotu o 15.00 h.

d) Súpisky družstiev - uznesenia

Uznesenie KM: BAv-KM-2018/2019-0005

KM žiada FC Stupava, aby v termíne streda 22. 8. 2018 – 14.00 h zaslali riadiacemu orgánu súťaží súpisky nasledujúcich družstiev:

starší žiaci: FC Stupava A – SZM (BA-mesto), FC Stupava B – SZV (ObFZ Ba-vidiek);

mladší žiaci: FC Stupava A – MZM (BA mesto), FC Stupava B – MZV (ObFZ Ba-vidiek);

Uznesenie KM: BAv-KM-2018/2019-0006

KM žiada ŠK Žolík Malacky, aby v termíne streda 22. 8. 2018 – 14.00 h zaslali riadiacemu orgánu súťaže súpisky nasledujúcich družstiev:

mladší žiaci: ŠK Žolík Malacky A – MZRL (BFZ), ŠK Žolík Malacky – MZV (ObFZ Ba-vidiek).

Uznesenie KM: BAv-KM-2018/2019-0007

KM žiada PŠC Pezinok, aby v termíne streda 22. 8. 2018 - 14.00 h zaslali riadiacemu orgánu súťaže súpisky nasledujúcich družstiev:

mladší žiaci: PŠC Pezinok A – MZRL (BFZ), PŠC Pezinok B – MZV (ObFZ Ba-vidiek).

Súpisky musia obsahovať tieto údaje: meno a priezvisko hráčov, dátum narodenia, číslo RP (registračný preukaz).

Súpisky je potrebné zaslať na mailovú adresu predsedu KM – konecny58@centrum.sk

e) Zmena termínu stretnutia – zamietnutá žiadosť

Uznesenie KM: BAv–KM–2018/2019-0004

MZV sk. A – 1. kolo: KM zamieta žiadosť OŠK Láb o zmenu termínu stretnutia – RS ObFZ Ba-vidiek čl.3.4

f) Oznam pre FK

KM oznamuje FK, že FC Stupava bude hrávať svoje domáce stretnutia na ihrisku v Marianke nasledovne: starší žiaci – SO ÚHČ, mladší žiaci – SO 2.5 hpÚHČ.

g) Zápis pre rozhodcu laika

KM oznamuje FK, že v prípade nedostavenia sa delegovaného R je v súťažiach starších a mladších žiakov sprístupnený tzv. zápis pre rozhodcu laika, do tohto zápisu má prístup len domáci ISSF manažér, resp. osoba poverená domácim FK pre prácu v systéme ISSF.

h) Zmena mailovej adresy:

Predseda KM: Ivan Konečný – mail: konecny58@centrum.sk

 

KOMISIA ROZHODCOV A DELEGÁTOV

Oznamuje termín letného predsezónneho seminára rozhodcov a delegátov: 10. 8. 2018 od 17.00 h v Dome športu na Junáckej ul. v Bratislave. Rozhodcovia sú povinní priniesť lekárske potvrdenie, ktoré bude platiť na celú sezónu súťažného ročníka 2018/2019.

Oznamuje R a DZ na povinnosť uhradiť členské na sezónu 2018/2019. Členské vo funkcii R resp. DZ je 10,00 €. Bez uhradené členského nie je možné delegovať R resp. DZ na MFS prostredníctvom systému ISSF. Členské je potrebné uhradiť v systéme ISSF - Moje členské poplatky vygenerovaním faktúry za členské za obdobie od 1. 7. 2018 do 30. 6. 2019, v ktorej sa nachádzajú všetky potrebné údaje na jej zaplatenie (odberateľ, dodávateľ, číslo účtu, IBAN, variabilný symbol, konštantný symbol, dátum splatnosti, číslo faktúry ...) prostredníctvom bezhotovostného bankového prevodu napr. internetbanking.

Komisia rozhodcov a delegátov ObFZ Bratislava-vidiek vyzýva záujemcov o vykonávanie funkcie rozhodcu, aby sa prihlásili na sekretariáte ObFZ Bratislava - vidiek, Súmračná 27, 821 02 Bratislava, tel.: 0948 699588, alebo priamo predsedovi KRaD, tel.: 0908 764944.

 

MATRIKA BFZ

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, účinné od 1.7.2017 nájdete na stránkach sfz.futbalnet.sk, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk /dokumenty/. Oznamujeme FK, že žiadosť o prestup amatéra bez obmedzenia je možné podávať len do 31. 7. 2018 a žiadosť o prestup amatéra s obmedzením je možné podávať do 30. 9. 2018 /letné registračné obdobie/.

Ďalej oznamujeme FK, že žiadosť o prestup amatéra zo zahraničia /vyplnené tlačivo podať na SFZ/ je možné podávať do 30.9. 2018.

Oznamujeme Vám, že v týchto dňoch väčšinou končí platnosť Registračných preukazov a preto je potrebné si vygenerovať nové registračné preukazy. Platnosť preukazov u hráčov v kategórii do U19 (vrátane) je na 5 rokov a nad U19 na 10 rokov.

Upozorňujeme FK, aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM,VKLADOM NA ÚČET SFZ, alebo POŠTOVOU POUKÁŽKOU, ALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené Forma úhrady: Dobierka.

Odstupné za prestup amatéra bez obmedzenia sa stanovuje podľa kategórie klubu, do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne v sezóne, počas ktorej prestupuje /čl. 37/2 – RaPP/. Kategória klubu podľa stupňa súťaže je určená matričnou príslušnosťou klubu podľa čl. 12 ods. 6.

Odstupné za hráča podľa čl. 37/3,4 RaPP sa vracia do Mesačnej zbernej faktúry (odstupné za hráča platí nový klub vo faktúre generovanej v nasledujúcom mesiaci, spravidla je faktúra generovaná vždy 1. v mesiaci), kompletný návod na použitie nájdete na: http://www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy.

 

KOMISIA MLÁDEŽE BFZ

a) Vyžrebovanie súťaží prípraviek

Oznamuje FK, že vyžrebovanie jednotlivých súťaží prípraviek je zverejnené na stránke BFZ – časť mládežnícke súťaže. Žiadame FK, aby si vo vlastnom záujme skontrolovali vyžrebovanie svojích stretnutí. Prípadné chyby oznámte správcom súťaží:

Pavel Príkopa 0903 718455 mail: pavel.prikopa@futbalsfz.sk

Ivan Konečný 0914 173242 e-mail: konecny58@centrum.sk

b) Súpisky družstiev

KM žiada nasledujúce FK, aby v termíne do 30.8.2018 /štvrtok/ do 14.00 hod. zaslali riadiacemu orgánu súťaží prípraviek súpisky týchto družstiev:

FK Rača U11: PMA1, PMA3

NMŠK 1922 Bratislava U11, U10 : PMA1, PMA2, PMB1, PMB2

SDM Domino Bratislava U11, U10 : 1.liga SFZ, PMA2, PMA3, PMB2

MŠK Senec U11, U10 : PMA1, PMA2, PMB1, PMB2

FK Inter Bratislava U11, U10, U9 : 1.liga SFZ, PMA1, PMB1, PMC1

FC ŠTK 1914 Šamorín U11 : PMA1, PRSC

MŠK Iskra Petržalka U9: PMC1, PMC2

Súpisky musia obsahovať tieto údaje: družstvo FK, meno a priezvisko hráčov, registr. číslo, dátum narodenia, Súpisky žiadame zaslať na mailové adresy:pavel.prikopa@futbalsfz.sk,konecny58@centrum.sk

c) Schválená výnimka hracieho dňa a času

FK Inter Bratislava: PMA1, PMB1 – ŠT 16.00 hod., PMC1 – ŠT 17.00 hod. (HP Drieňova ul.)

d) Zmena hracieho dňa stretnutí – súťaže PMA1, PMB1, PMC1 (kolízia)

2. kolo: Lafranconi – FKP , NE 9.9. – platia pôvodné hracie časy

6. kolo: Lafranconi – FK Vajnory, NE 7.10. – platia pôvodné hracie časy

10. kolo: Lafranconi – NMŠK, NE 4.11. – platia pôvodné hracie časy

e) Zmena poradia stretnutí – súťaže PMA2, PMB2 (kolízia)

3. kolo: FK Dúbravka – MŠK Senec B, NE 16.9. o 11.30 – 10.00 (HP Dúbravka)

10. kolo: MŠK Senec B – FK Dúbravka, NE 4.11. o 10.00 – 11.00 (HP NTC Senec)

f) Súťaž PMD U8 – termíny turnajov

T1: 8.-9.9.2018,

T2: 22.-23.9.2018,

T3: 6.-7.10.2018,

T4:20.-21.10.2018

T5: 27.-28.4.2019,

T6: 11.-12.5.2019,

T7: 25.-26.5.2019,

T8: 8.-9.6.2019

g) Súťaž PMD U8 – organizácia turnajov

skupina A

T2: FK Inter Bratislava, SO 22.9.od 9.00 hod. – 2 ihriská (HP Drieňova ul.)

T4: FC Petržalka A, NE 21.10. od 9.00 hod. – 2 ihriska

skupina C

T4: MFK Záhorská Bystrica, NE 21.10. od 9.00 hod. – 2 ihriská

skupina D

T1: FK Sološnica, SO 8.9. od 10.00 hod. – 2 ihriská

T2: FC Rohožník , SO 22.9. od 10.00 hod. – 2 ihriská

T3: ŠK Žáhorák Plavecký Mikuláš, SO 6.10. od 10.00 hod. – 2 ihriská

T4: ŠK Lozorno, SO 20.10. od 12.30 hod. – 2 ihriská

T5: FK Sološnica, SO 27.4.2019 od 10.00 hod. – 2 ihriská

T6: FC Rohožník , SO 11.5.2019 od 10.00 hod. – 2 ihriská

T7: ŠK Záhorák Plavecký Mikuláš, NE 26.5.2019 od 10.00 hod. – 2 ihriská

T8: ŠK Lozorno, SO 8.6.2019 od 10.00 hod. – 2 ihriská

Skupina E

T4: ŠK Žolík Malacky, SO 20.10. od 9.30 – 2 ihriská

T8: ŠK Žolík Malacky, SO 8.6.2019 od 9.30 hod. – 2 ihriská

Skupina F

T4: FK Karpaty Limbach , SO 20.10. od 10.00 hod. – 2 ihriská

T8: FK Karpaty Limbach ,SO 8.6.2019 od 10.00 hod. – 2 ihriská

Skupina G

T2: OŠK Chorvátsky Grob, NE 23.9. od 9.00 hod. – 2 ihriská

Skupina H

T1: SFC Kalinkovo, SO 8.9. od 15.00 hod. – 2 ihriská

T3: OFK Dunajská Lužná , SO 6.10. od 9.00 hod. – 2 ihriská

T4: FC ŠTK 1914 Šamorín , NE 21.10. od 9.00 hod.– 2 ihriská

Skupina I

T1: FC Petržalka B, SO 8.9. od 16.00 hod. – 2 ihriská

T2: MŠK Senec , SO 22.9. od 14.00 hod. ihr.Reca – 2 ihriská

T3: ŠKO Miloslavov, SO 6.10. od 9.00 hod. – 2 ihriská

T6: ŠKO Miloslavov, SO 11.5.2019 od 9.00 hod. – 2 ihriská

T8: MŠK Senec, SO 8.6. od 9.00 hod. ihr.Reca – 2 ihriská

Uvedené údaje žiadame poslať na správcov súťaže:

Pavel Príkopa – e-mail: pavel.prikopa@futbalsfz.sk

Ivan Konečný – e-mail: konecny58@centrum.sk

Prečítané: 227x