ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 48 ZO DŇA 25. 5. 2018  ObFZ Bratislava – vidiek
25.05.2018, Rudolf Hupka

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 48 ZO DŇA 25. 5. 2018 ObFZ Bratislava – vidiek

Pre všetkých

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 48 ZO DŇA 25. 5. 2018

ObFZ Bratislava – vidiek

 

Sekretariát

Sekretariát ObFZ Bratislava - vidiek oznamuje, že dňa 25. mája 2018 vstupuje do platnosti nové nariadenie GDPR (General Data Protection Regulation) o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní údajov v rámci EÚ a voľnom pohybe takýchto údajov. Z vyššie uvedených dôvodov budeme preto potrebovať Váš súhlas na spracúvanie a uchovávanie Vašich osobných údajov, ako i súhlas na prijímanie mailov, pozvánok, zmlúv a iných foriem komunikácie.

Po prihlásení do ISSF systému u všetkých registrovaných členov je potrebné sa oboznámiť s obsahom textu o interných riadiacich aktoch prevádzkovateľa a oboznámenie potvrdiť kliknutím na modré pole "potvrdiť". Po potvrdení vám príde potvrdzujúci email, že ste boli oboznámení s platnými internými riadiacimi aktami Slovenského futbalového zväzu.

 

Komisia rozhodcov a delegátov ObFZ Ba-vidiek vyzýva záujemcov o vykonávanie funkcie rozhodcu, aby sa prihlásili na sekretariáte ObFZ Bratislava - vidiek, Súmračná 27, 821 02 Bratislava, tel.: 0948 699588, alebo priamo predsedovi KRaD, tel.: 0908 764944.

Ak má FK záujem o dotáciu na ním poriadaný mládežnícky turnaj musí aspoň tri týždne pred termínom turnaja k žiadosti o dotáciu priložiť propozície turnaja.

Správa z ISSF (16. 4. 13.51)

Matričné profily športovcov a športových odbornikov

V krátkom čase, budúci utorok 24. 4. 2018, bude urobená zmena vo všetkých profiloch osôb v ISSF a to tak, že každá osoba aj jej profily budú mať svoj stav a podľa toho sa bude systém k danej osobe „správať“.

Stavy sú:

- AKTÍVNY

- NEAKTÍVNY

- ZRUŠENÁ REGISTRÁCIA

- VYLÚČENÝ

- V ZAHRANIČÍ

Tu sú podmienky kedy sa daný profil osoby dostane do stavu „Aktívny” a bude môcť oficiálne pracovať v ISSF. Pokiaľ bude jeho status iný ako „Aktívny“, nebude môcť vykonávať svoju činnosť a ISSF ho nepustí ani do Zápisov o stretnuti a podobne…

Typy profilov:

Hráč - platný registračný preukaz SFZ + členský poplatok = Aktívny

Delegát/Pozorovateľ - platný registračný preukaz SFZ + platná licencia alebo kvalifikácia + členský poplatok = Aktívny

Rozhodca - platný registračný preukaz SFZ + platná licencia alebo kvalifikácia + členský poplatok = Aktívny

Tréner - platná licencia alebo kvalifikácia + členský poplatok = Aktívny

Agent - členský poplatok = Aktívny

Ak sa osobe zmení jej stav z „Aktívny“ na akýkoľvek iný (toto rieši výhradne matrika SFZ) tak sa rovnako zmenia stavy aj na profiloch, nakoľko stav Osoby je nadradený stavom jej profilov (osobných profilov).

ISSF Helpdesk(pomoc): jan.letko@futbalsfz.sk

Ak ktorýkoľvek FK potrebuje uviesť oznam na našu webovú stránku, nech ho pošle na rudolf.hupka@futbalsfz.sk.

 

Športovo-technická komisia

Uzn. č. 117: Upozorňuje klub FC Malacky na nesplnenie si povinnosti nahrať hlavného usporiadateľa do ISSF. V prípade opakovanie bude klub odstúpený na riešenie DK.

Uzn. č. 118: Oznamuje hráčov, ktorí nastúpili na stretnutie bez RP:

S6V

- Karol Chmela (Pernek) – RP vo vyžiadaní od 20. 5. 2018;

- Lukáš Vlček (Pernek) – RP vo vyžiadaní od 18. 5. 2018;

- Tomáš Gabaš (Vysoká p/M.) – RP vo vyžiadaní od 19. 2. 2018.

Uzn. č. 119: Žiada klub OFK Vysoká pri Morave o písomné vyjadrenie k nedoručeniu RP Tomáša Gabaša od dodávateľa aj s popisom krokov, ktoré klubom boli vyvinuté na jeho obstaranie a zistenie stavu doručenia RP spomínaného hráča. Vyjadrenie je potrebné poslať do 29. 5. 2018 na emailovú adresu marian.vass@gmail.com.

 

Disciplinárna komisia

Vylúčený po ČK. Disciplinárna sankcia - nepodmienečne pozastavenie výkonu športu podľa čl. 9/2b DP:

Uzn. č. 131 - Adam VELICKÝ 1296253 (S6V- FC Malacky B) - vylúčený za HNS - sotenie do súpera nadmernou silou v prerušenej hre, DS - pozastavenie výkonu športovej činnosti na 3 súťažné stretnutie, podľa DP čl. 49/1a, 2a od 20.5.2018. /10 €/

Uzn. č. 132 - Martin TURANSKÝ 1298176 (SD4V- CFK Pezinok- Cajla) - vylúčený za HNS voči R, DS - pozastavenie výkonu športovej činnosti na 5 týždňov, podľa DP čl. 48/1c, 2b od 21. 5. 2018 s prerušením podľa čl. 34/7. /5 €/

Uzn. č. 133 - Alojz DANIHEL 1299249 (SD4V- TJ Veľké Leváre) - vylúčený za HNS - udretie čelom do čela súpera nadmernou silou v neprerušenej hre, DS - pozastavenie výkonu športovej činnosti na 5 týždňov, podľa DP čl. 49/1b, 2b od 21. 5. 2018 s prerušením podľa čl. 34/7. /5 €/

Uzn. č. 134 - Štefan BECA 1300898 (SD4V - FK Slovan Most pri Bratislave) - vylúčený za HNS - udretie čelom do čela súpera nadmernou silou v neprerušenej hre, DS - pozastavenie výkonu športovej činnosti na 5 týždňov, podľa DP čl. 49/1b, 2b od 21. 5. 2018 s prerušením podľa čl. 34/7. /5 €/

Vylúčený po 2. ŽK. Disciplinárna sankcia - nepodmienečne pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP na 1 súťažné stretnutie, podľa DP, čl.71/1 a čl. 37/3:

Uzn. č. 135 - Martin BUTTKO 1307419 (S5V- TJ Slovan Vištuk) od 21. 5. 2018. /10 €/

Pozastavenie výkonu športovej činnosti po 5 napomenutí ŽK na 1 majstrovské stretnutie, podľa DP, čl. 37/5a:

Uzn. č. 136 - Sebastián TÁBORA 1116149 (S5V- Grinavský futbalový klub 1923) od 21. 5. 2018. /10 €/

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční v stredu 30. 5. 2018 o 15.00 h.

Proti rozhodnutiam komisie uverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/10 DP) sa možno odvolať v termíne podľa čl. 84/1 DP.

 

Komisia mládeže

Oznam pre FK – vekové kategórie pre súťažný ročník 2018/2019:

Starší žiaci SZV U15

hráči /chlapci/ - narodení od 1. 1. 2004 a mladší (dovršený 6. rok veku)

hráčky /dievčatá/ - narodené od 1. 1. 2004 a mladšie (dňom dovršenia 15. roku veku, nesmie takáto hráčka hrať v kategórii chlapcov – prechádza do súťaží žiačok a junioriek)

Upozornenie:

Hráčka, ktorá má striedavý štart (súťaž žiačok + súťaž chlapcov) dňom dovŕšenia 15. roku veku nesmie už hrať v kategórii chlapcov – platný SP SFZ čl.31.

Hráčka, ktorá hrá len súťaž chlapcov môže po dovŕšení 15. roku veku dohrať celý súťažný ročník v kategórii chlapcov.

Mladší žiaci MZV U13

hráči /chlapci/ - narodení od 1. 1. 2006 a mladší (dovršený 6. rok veku)

hráčky /dievčatá/ - narodené od 1. 1. 2005 a mladšie (dovršený 6. rok veku)

Podmienky štartu:

platný registračný preukaz (RP), vygenerované členské pre súť. ročník 2018/2019.

Oznam pre FK – prípravné stretnutie výberu U11

KM oznamuje FK, že v stredu 30. 5. o 18.00 h odohrá výber ObFZ Bratislava - vidiek U11 prípravné stretnutie proti OŠK Láb U12, stretnutie sa odohrá na štadióne OŠK Láb. Nominácia hráčov je zverejnená na stránke ObFZ Bratislava - vidiek a v súlade s RS čl.10.3 bola zaslaná na FK a rodičom.

Oznam pre FK – družobné stretnutia víťazov súťaží st. žiakov a st. dorastencov

KM oznamuje FK, že v utorok 5. 6. 2018 sa na štadióne FC Slovan Častá odohrajú družobné stretnutia víťazov súťaží v kategórii st. žiakov a st. dorastu.

Program:

13.00 h – starší žiaci: FC Slovan Častá (ObFZ Bratislava-vidiek) - SK Blažovice (OFS Brno –venkov);

15.00 h – starší dorast: víťaz SD4V (ObFZ Bratislava-vidiek) - FC Mokrá-Horákov/Ochoz (OFS

Brno-venkov).

a) Zmeny termínov stretnutí:

SZV U15 – 24. kolo: Rohožník – V. Leváre, NE 27. 5. o 12.30 h – (HP Pernek), FC Rohožník poplatok 20 €;

SZV U15 – 26. kolo: Rohožník – Záh. Ves, SO 9. 6. o 13.30 h – (HP Pernek), FC Rohožník poplatok 20 €;

SZV U15 – 24. kolo: Zohor – PŠC Pezinok B, NE 27. 5. o 11.00 h, PŠC Pezinok poplatok 20 €;

MZV – 24. kolo: Rohožník – Láb, SO 26. 5. o 10.00 h (HP Sološnica), Rohožník poplatok 20 €;

MZV – 25. kolo: Rohožník – Šenkvice, ST 30. 5. o 18.00 h (HP Sološnica), Rohožník poplatok 20 €.

b) Súťaže BFZ – prípravky:

PRMA – 20. kolo: Lozorno – Kostolište, PI 18. 5. o 17.30 h;

PRMA – 26. kolo: Rohožník – Studienka, SO 9. 6. o 11.00 h (HP Sološnica);

PRPK – 24. kolo: Modra – Slov. Grob, UT 15. 5. o 18.00 h;

PRMA – 24. kolo: Závod – Zohor, ST 23. 5. o 17.30 h;

PRSC – 20. kolo: Kráľová – Danubia, ST 30. 5. o 18.00 h;

PRPK – 21. kolo: Báhoň – Grinava, NE 27. 5. o 9.00 h;

PMA1 – 25. kolo: Malacky – Cajla, UT 29. 5. o 18.00 h;

PMC1 – 26. kolo: Ivanka – D. N. Ves, SO 9. 6. o 15.30 h.

c) Zmena mailovej adresy:

Predseda KM: Ivan Konečný – mail: konecny58@centrum.sk

 

Komisia rozhodcov a delegátov

Ospravedlnenia: Chrupka 26. 5., Ďurčo do vyriešenia zdravotného stavu, Rybecký 26. - 27. 5., Bulík 26. – 27. 5., Šabíková 26. 5. – 27. 5., Michalovič 26. 5. poobede, Hilka 26. - 27. 5., Polák M. 26. - 27. 5., Bočák 27. 5., 2. – 3. 6., Milan 26. 5.

HRACIE DNI a UHČ sledujte v osobnom konte v ISSF a v obsadení rozhodcov a delegátov - v prípade kolízie termínov alebo časov zápasov kontaktujte KRaD.

Ospravedlnenie treba zasielať výlučne na e-mailovú adresu a to najneskôr 10 dní pred MFZ: jozefhlavenka@gmail.com

Upozorňuje R a D na dôsledné vypisovanie zápisu o stretnutí a uvádzanie relevantných údajov a udalostí, ktoré sa stali pred, počas, alebo po stretnutí a zodpovedne kontrolovali platnosť RP pred stretnutím.

Doporučuje R, aby sa deň pred stretnutím kontaktovali so svojimi AR a DS a vzájomne sa informovali o mieste a termíne stretnutia, v prípade, že niektorý s delegovaných osôb sa nedostaví na stretnutie, treba kontaktovať predsedu KRaD.

Doplnenie do adresára:

Rozhodca: Bednarčík Martin tel.: 0948 095224, e-mail: bednarma@gmail.com

Komisia rozhodcov a delegátov ObFZ Ba-vidiek vyzýva záujemcov o vykonávanie funkcie rozhodcu, aby sa prihlásili na sekretariáte ObFZ Bratislava - vidiek, Súmračná 27, 821 02 Bratislava, tel.: 0948 699588, alebo priamo predsedovi KRaD, tel.: 0908 764944.

Zmeny v obsadení R a DS-PR ObFZ Bratislava-vidiek 26. 5. - 27. 5. 2018 č. 25

Seniori (S5V) - 24. kolo

27. 5. 17­.00 Šenkvice - Jablonec Ježík (BFZ), Sobolová, AR2, Keller (BFZ) za D

Seniori (S6V) - 20. kolo

27. 5. 14.00 Sološnica – Malé Leváre Tahotný, Chrupka za AR1, AR2, Milan

27. 5. 17.00 Záhorská Ves - Stupava Tahotný za R, AR1, AR2, Milan za D

SZV U15 - 24. kolo

27. 5. 12.30 Rohožník – V. Leváre Michalovič (HP Pernek)

Súťaže BFZ – prípravky (zmeny)

PRPK – 21. kolo

27. 5. 9.00 Báhoň – Grinava Bednarčík za Olšu M. (zmena hracieho dňa a času)

PMA1 – 25. kolo (predohrávka)

29. 5. /UTOROK/ 18.00 Malacky – CFK Cajla Šabikova (zmena hracieho dňa)

 

MATRIKA BFZ

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, účinné od 1.7.2017 nájdete na stránkach sfz.futbalnet.sk, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk /dokumenty/. Oznamujeme FK, že žiadosť o prestup amatéra s obmedzením /zimné registračné obdobie s obmedzením/ skončilo dňom 31.3. 2018.

Žiadosť o prestup amatéra bez obmedzenia a s obmedzením /letné registračné obdobie/ bude možné podávať až od 1. júla 2018.

Oznamujeme Vám, že v týchto dňoch väčšinou končí platnosť Registračných preukazov a preto je potrebné si vygenerovať nové registračné preukazy. Platnosť preukazov u hráčov v kategórii do U19 (vrátane) je na 5 rokov a nad U19 na 10 rokov.

Upozorňujeme FK, aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM,VKLADOM NA ÚČET SFZ, alebo POŠTOVOU POUKÁŽKOU, ALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené Forma úhrady: Dobierka.

Odstupné za prestup amatéra bez obmedzenia sa stanovuje podľa kategórie klubu, do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne v sezóne, počas ktorej prestupuje /čl. 37/2 – RaPP/. Kategória klubu podľa stupňa súťaže je určená matričnou príslušnosťou klubu podľa čl. 12 ods. 6.

Odstupné za hráča podľa čl. 37/3,4 RaPP sa vracia do Mesačnej zbernej faktúry (odstupné za hráča platí nový klub vo faktúre generovanej v nasledujúcom mesiaci, spravidla je faktúra generovaná vždy 1. v mesiaci), kompletný návod na použitie nájdete na: http://www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy.

Prečítané: 267x