ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 46 ZO DŇA 11. 5. 2018  ObFZ Bratislava – vidiek
11.05.2018, Rudolf Hupka

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 46 ZO DŇA 11. 5. 2018 ObFZ Bratislava – vidiek

Pre všetkých

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 46 ZO DŇA 11. 5. 2018

ObFZ Bratislava – vidiek

 

Sekretariát

Ak má FK záujem o dotáciu na ním poriadaný mládežnícky turnaj musí aspoň tri týždne pred termínom turnaja k žiadosti o dotáciu priložiť propozície turnaja.

ObFZ Bratislava-vidiek – zloženie odborných komisií

Športovo-technická komisia

Vašš Marian predseda 0908 122798 marian.vass@gmail.com

Olša Dušan podpredseda,referent S6V 0911 180277 dusanolsa9@gmail.com

Polák Pavol referent S5V 0918 430189 pavol.polak01@gmail.com

Šmidovič František referent SD4V 0905 220394 smidovic@centrum.sk

Šindelár Ľudovít tajomník 0917425208 ludovit.sindelar@gmail.com

Disciplinárna komisia

Mgr. Robert Dadykin predseda 0905 454250 robert.dadykin@gmail.com

Ing. Jozef Keller člen 0905 273932 j.keller@auxilius.sk

Slezák Jozef člen 0908 434636 slezakjozef@post.sk

PhDr. Kleinová Ľubica člen 0905 431809 lubicakleinova555@gmail.com

Bláha David externý člen (ISSF systém)

Komisia KRaD
Hlavenka Jozef predseda 0908 764944 jozefhlavenka@gmail.com

Vašš Marián člen 0908 122798 marian.vass@gmail.com

Piatka Pavol člen 0904 914860 hyndor@gmail.com

Jankovič Marián člen 0905 281468 marian.jankovic77@gmail.com

Lazar Rudolf člen 0911 260205 rudo.lazar@gmail.com

Komisia TMK
Kolembus Ivan predseda 0903 705159 kolembusivan@gmail.com
Róbert Rajt člen 0903 312792 rajtrobert@zoznam.sk
Vojtech Varadin člen 0902 080992 varadin.v@azet.sk

Komisia mládeže

Konečný Ivan predseda 0914 173242 konecny58@centrum.sk

Baxa Stanislav člen 0902 137654 stanislav.baxa@gmail.com

Malík Dávid člen 0908 028265 sir_mourinho@azet.sk

Revízna komisia

Kyselica Kamil predseda 0940 642706 kkyselica@gmail.com

Lukačovič Štefan člen 0904 143320 olinka.lukacovicova@gmail.sk

Odvolacia komisia

Herhonek Anton predseda 0903266816 aherhonek@atlas.sk

Sládeček Miloš člen 0905 926704 msladecek67@gmail.com

Randa Vladimír člen 0905 612457 randavlad@gmail.com

 

Správa z ISSF (16. 4. 13.51)

Matričné profily športovcov a športových odbornikov

V krátkom čase, budúci utorok 24. 4. 2018, bude urobená zmena vo všetkých profiloch osôb v ISSF a to tak, že každá osoba aj jej profily budú mať svoj stav a podľa toho sa bude systém k danej osobe „správať“.

Stavy sú:

- AKTÍVNY

- NEAKTÍVNY

- ZRUŠENÁ REGISTRÁCIA

- VYLÚČENÝ

- V ZAHRANIČÍ

Tu sú podmienky kedy sa daný profil osoby dostane do stavu „Aktívny” a bude môcť oficiálne pracovať v ISSF. Pokiaľ bude jeho status iný ako „Aktívny“, nebude môcť vykonávať svoju činnosť a ISSF ho nepustí ani do Zápisov o stretnuti a podobne…

Typy profilov:

Hráč - platný registračný preukaz SFZ + členský poplatok = Aktívny

Delegát/Pozorovateľ - platný registračný preukaz SFZ + platná licencia alebo kvalifikácia + členský poplatok = Aktívny

Rozhodca - platný registračný preukaz SFZ + platná licencia alebo kvalifikácia + členský poplatok = Aktívny

Tréner - platná licencia alebo kvalifikácia + členský poplatok = Aktívny

Agent - členský poplatok = Aktívny

Ak sa osobe zmení jej stav z „Aktívny“ na akýkoľvek iný (toto rieši výhradne matrika SFZ) tak sa rovnako zmenia stavy aj na profiloch, nakoľko stav Osoby je nadradený stavom jej profilov (osobných profilov).

ISSF Helpdesk(pomoc): jan.letko@futbalsfz.sk

Ak ktorýkoľvek FK potrebuje uviesť oznam na našu webovú stránku, nech ho pošle na rudolf.hupka@futbalsfz.sk.

 

Športovo-technická komisia

Uzn. č. 112: Schvaľuje dohodu klubov o zmene termínu a miesta konania stretnutia:

SD4V

- 19. kolo SD4V Rovinka – N. Dedinka dňa 19. 5. 2018 o 14.00 h v Novej Dedinke.

Uzn. č. 113: Oznamuje hráča, ktorý nastúpil na stretnutie bez RP:

S5V

- Rastislav Mifkovič (Zohor) – RP vo vyžiadaní od 27. 4. 2018.

Uzn. č. 114: Eviduje vyjadrenie klubu FK Studienka k Uzn. č. 111 a za nesplnenie povinnosti organizátora stretnutia zabezpečiť rozhodcovi prístup k počítaču s pripojením na internet po stretnutí 17. kola S6V Studienka – Doľany odstupuje klub FK Studienka na riešenie DK.

 

Disciplinárna komisia

Vylúčený po ČK. Disciplinárna sankcia - nepodmienečne pozastavenie výkonu športu podľa čl. 9/2b DP:

Uzn. č. 114 - Viliam SELIČ 1040465 (S6V- FK v Sološnici) - vylúčený za HNS - zmarenie jasnej gólovej príležitosti, DS - pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie, podľa DP čl. 45/1, 2a od 7. 5. 2018. /10 €/

Vylúčený po 2. ŽK. Disciplinárna sankcia - nepodmienečne pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP na 1 súťažné stretnutie, podľa DP, čl.71/1 a čl. 37/3:

Uzn. č. 115 - Valter KUCH 1176374 (S5V- ŠK Plavecký Štvrtok - OFK Vysoká pri Morave) od 6. 5. 2018. /10 €/

Uzn. č. 116 - Ján OSCITÝ 1118258 (S5V- FC Družstevník Budmerice) od 7. 5. 2018. /10 €/

Uzn. č. 117 - Andrej POLAKOVIČ 1245183 (S5V- ŠK Šenkvice) od 7. 5. 2018. /10 €/

Uzn. č. 118 - Juraj HERDA 1066274 (S6V- FK v Sološnici) od 7. 5. 2018. /10 €/

Uzn. č. 119 - Dávid KRAJČÍR 1146434 (S5V- ŠK Šenkvice) od 9. 5. 2018. /10 €/

Uzn. č. 120 - Enrico ČIUTTI 1394153 (SD4V- TJ Slávia Ekonóm Bratislava) od 7. 5. 2018. /5 €/

Pozastavenie výkonu športovej činnosti po 5 napomenutí ŽK na 1 majstrovské stretnutie, podľa DP, čl. 37/5a:

Uzn. č. 121 - Dominik FERENČIČ 1261937 (S5V - FK Jablonové) od 7. 5. 2018. /10 €/

Uzn. č. 122 - Patrik ŽONDA 1262611 (S5V- FK Jablonové) od 7. 5. 2018. /10 €/

Uzn. č. 123 - Peter JAKUBEC 1175231 (S6V- Futbalový klub Dubová) od 7. 5. 2018. /10 €/

Uzn. č. 124 - Martin PIŠKO 1150747 (S6V- OFK Vysoká pri Morave) od 7. 5. 2018. /10 €/

Uzn. č. 125 - Dušan SOBOL 1314780 (S5V- FC Družstevník Budmerice) od 9. 5. 2018. /10 €/

Uzn. č. 126 - Peter VRÁBEL 1114279 (S5V- FC Družstevník Budmerice) od 9. 5. 2018. /10 €/

Oznamy:

Uzn. č. 127 - FK Malé Leváre S6V - DK na základe odstúpenia ŠTK ObFZ Bratislava - vidiek ukladá klubu FK Malé Leváre za opakované neplnenie Uzn. č. 15 DS - pokutu vo výške 30 €, podľa DP čl. 64/1a,b, 64/5 a čl. 12/6. /10 €/

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční v stredu 16. 5. 2018 o 15.00 h.

Proti rozhodnutiam komisie uverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/10 DP) sa možno odvolať v termíne podľa čl. 84/1 DP.

 

Komisia mládeže

Oznam pre FK – vekové kategórie pre súťažný ročník 2018/2019:

Starší žiaci SZV U15

hráči /chlapci/ - narodení od 1. 1. 2004 a mladší (dovršený 6. rok veku)

hráčky /dievčatá/ - narodené od 1. 1. 2004 a mladšie (dňom dovršenia 15. roku veku, nesmie takáto hráčka hrať v kategórii chlapcov – prechádza do súťaží žiačok a junioriek)

Mladší žiaci MZV U13

hráči /chlapci/ - narodení od 1. 1. 2006 a mladší (dovršený 6. rok veku)

hráčky /dievčatá/ - narodené od 1. 1. 2005 a mladšie (dovršený 6. rok veku)

Prípravka U11

hráči /chlapci/ - narodení od 1. 1. 2008 a mladší (dovršený 6. rok veku)

hráčky /dievčatá/ - narodené od 1. 1. 2007 a mladšie (dovršený 6. rok veku)

Prípravka U10

hráči /chlapci/ - narodení od 1. 1. 2009 a mladší (dovršený 6. rok veku)

hráčky /dievčatá/ - narodené od 1. 1. 2008 a mladšie (dovršený 6. rok veku)

Prípravka U9

hráči /chlapci/ - narodení od 1. 1. 2010 a mladší (dovršený 6. rok veku)

hráčky /dievčatá/ - narodené od 1. 1. 2009 a mladšie (dovršený 6. rok veku)

Prípravka U8

hráči /chlapci/ - narodení od 1. 1. 2011 a mladší (dovršený 6. rok veku)

hráčky /dievčatá/ - narodené od 1. 1. 2010 a mladšie (dovršený 6. rok veku)

Podmienky štartu - platný registračný preukaz (RP), vygenerované členské pre súť. Ročník 2018/2019

Oznam pre FK – treningový zraz výberu U11

KM oznamuje FK, že v stredu 16. 5. sa uskutoční treningový zraz výberu ObFZ U11 na FŠ OFC 014 Vinosady. Nominácia hráčov je zverejnená na stránke ObFZ Bratislava - vidiek a v súlade s RS čl.10.3 bola zaslaná na FK a rodičom.

a) Zmena termínu stretnutia

SZV – 15. kolo: PŠC Pezinok B – Rohožník, ŠT 10. 5. o 16.15 h (kolízia stretnutí);

b) Hráči hrajúci bez RP

FC Rohožník (MZV): Tomáš Škrha, Filip Toth, Samuel Srnka, Krstián Smák, Marián Rybecký – RP boli predložené;

c) Kontumácia stretnutia – súťaž MZV

14. kolo: Kostolište – CFK Cajla 0:3 (SP 82/b), TJ Záhoran Kostolište poriadková pokuta 100 € (RS čl.3.5);

d) Odhlásenie družstva zo súťaže – súťaž MZV

Dňom 7. 5. 2018 (pondelok) sa zo súťaže odhlásilo družstvo mladších žiakov TJ Záhoran Kostolište. Jeho výsledky sú anulované, družstvá majú voľný žreb. TJ Záhoran Kostolište uhradí poplatok 200 € (RS čl.3.6);

e) Súťaže BFZ – prípravky

PRMA – 25. kolo: Vysoká – Rohožník, ŠT 24. 5. o 18.00 h;

PRMA – 19. kolo: Gajary – Rohožník, SO 12. 5. o 11.00 h;

PRPK – 25. kolo: Limbach – Modra, ST 6. 6. o 18.00 h;

PMC2 – 17. kolo: Kalinkovo – Závod, ŠT 31. 5. o 18.00 h;

PRMA – 20. kolo: V. Leváre – Gajary, PI 18. 5. o 17.30 h;

f) Zmena mailovej adresy:

Predseda KM: Ivan Konečný – mail: konecny58@centrum.sk

 

Komisia rozhodcov a delegátov

Ospravedlnenia: Chrupka 19. 5. doobeda, 20. 5. poobede a 26. 5. doobeda, Bočák 12. - 13. 5., Ďurčo do vyriešenia zdravotného stavu, Habo 12. – 13. 5., Sobolová 13. 5., David 12. 5.

Oznamuje všetkým rozhodcom termín fyzických previerok - 22. 5. 2018 o 18.00 h. Zraz je o 17.45 h na atletickej dráhe Mladá Garda v Bratislave, Račianska 103. Pozvánka bola poslaná elektronickou poštou. Účasť je povinná, náhradné fyzické previerky nebudú. Pri prezentácii treba predložiť lekársku prehliadku, nie staršiu ako 1 mesiac.

HRACIE DNI a UHČ sledujte v osobnom konte v ISSF a v obsadení rozhodcov a delegátov - v prípade kolízie termínov alebo časov zápasov kontaktujte KRaD.

Ospravedlnenie treba zasielať výlučne na e-mailovú adresu a to najneskôr 10 dní pred MFZ: jozefhlavenka@gmail.com

Upozorňuje R a D na dôsledné vypisovanie zápisu o stretnutí a uvádzanie relevantných údajov a udalostí, ktoré sa stali pred, počas, alebo po stretnutí a zodpovedne kontrolovali platnosť RP pred stretnutím.

Doporučuje R, aby sa deň pred stretnutím kontaktovali so svojimi AR a DS a vzájomne sa informovali o mieste a termíne stretnutia, v prípade, že niektorý s delegovaných osôb sa nedostaví na stretnutie, treba kontaktovať predsedu KRaD.

Doplnenie do adresára:

Rozhodcovia:

Michalovič Boris tel. 0911 250482, e-mail: borkoo111@gmail.com

Sobolová Lenka tel. 0944 328232, e-mail: lenkasobolova@azet.sk

Šabiková Eva tel. 0911 078178, e-mail: sabikova.eva@gmail.com

Delegáti:

Hlavenka Jozef tel. 0908 764944, e-mail: jozefhlavenka@gmail.com

Polák Pavol tel. 0918 430189, e-mail: pavolpolak01@gmail.com

Stanislav Milan tel. 0908 035988, e-mail: stanislav.milan@gmail.com

Komisia rozhodcov a delegátov ObFZ Ba-vidiek vyzýva záujemcov o vykonávanie funkcie rozhodcu, aby sa prihlásili na sekretariáte ObFZ Bratislava - vidiek, Súmračná 27, 821 02 Bratislava, tel.: 0948 699588, alebo priamo predsedovi KRaD, tel.: 0908 764944.

Zmeny v obsadení R a DS-PR ObFZ Bratislava–vidiek 12. 5. - 16. 5. 2018 č. 23

Seniori (S5V) - 22. kolo

13. 5. 17.00 Modra – Plavecký Štvrtok Srna (BFZ) za R, Olša D. (BFZ) za AR1, AR2, Marczel (BFZ) za D

13. 5. 17.00 Zohor - Jablonec Polák M., Kožuch (BFZ) za AR1, Lomňančík (BFZ) za AR2, Lukeš

13. 5. 17.00 Budmerice – Jablonové Ježík (BFZ) za R, Lalo (BFZ) za AR1, AR2, D

16. 5. 17.30 Kostolište - Láb Polák za R, Bulik za AR1, Tahotný za AR1, Hlavenka za D

Seniori (S6V) - 12. kolo

13. 5. 17.00 Záhorská Ves – Studienka Rybecký, Michalovič, AR2, Hilka za Milana

13. 5. 17.00 Sološnica – Pernek Tománek (BFZ) za R, Dujava (BFZ) za AR1, AR2, D

13. 5. 17.00 Malé Leváre – Častá Bulik za R, AR1, AR2, Hlavenka za D

Súťaže BFZ – prípravky

PMA1, PMB1, PMC1 – 19. kolo

14. 5. 17.00 -17.00-18.15 Malacky – Šamorín Michalovič za R (zmena UHČ)

PRMA – 19. kolo

13. 5. 9.00 Stupava – Lozorno Šabiková za Michaloviča

PRPK – 19. kolo

12. 5. 11.30 Častá – Modra Olša za R (HP Modra)

13. 5. 10.00 Budmerice – Jablonec Olša M.

 

MATRIKA BFZ

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, účinné od 1.7.2017 nájdete na stránkach sfz.futbalnet.sk, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk /dokumenty/. Oznamujeme FK, že žiadosť o prestup amatéra s obmedzením /zimné registračné obdobie s obmedzením/ skončilo dňom 31.3. 2018.

Žiadosť o prestup amatéra bez obmedzenia a s obmedzením /letné registračné obdobie/ bude možné podávať až od 1. júla 2018.

Oznamujeme Vám, že v týchto dňoch väčšinou končí platnosť Registračných preukazov a preto je potrebné si vygenerovať nové registračné preukazy. Platnosť preukazov u hráčov v kategórii do U19 (vrátane) je na 5 rokov a nad U19 na 10 rokov.

Upozorňujeme FK, aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM,VKLADOM NA ÚČET SFZ, alebo POŠTOVOU POUKÁŽKOU, ALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené Forma úhrady: Dobierka.

Odstupné za prestup amatéra bez obmedzenia sa stanovuje podľa kategórie klubu, do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne v sezóne, počas ktorej prestupuje /čl. 37/2 – RaPP/. Kategória klubu podľa stupňa súťaže je určená matričnou príslušnosťou klubu podľa čl. 12 ods. 6.

Odstupné za hráča podľa čl. 37/3,4 RaPP sa vracia do Mesačnej zbernej faktúry (odstupné za hráča platí nový klub vo faktúre generovanej v nasledujúcom mesiaci, spravidla je faktúra generovaná vždy 1. v mesiaci), kompletný návod na použitie nájdete na: http://www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy.

Prečítané: 256x