ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 45 ZO DŇA 4. 5. 2018  ObFZ Bratislava – vidiek
04.05.2018, Rudolf Hupka

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 45 ZO DŇA 4. 5. 2018 ObFZ Bratislava – vidiek

Pre všetkých

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 45 ZO DŇA 4. 5. 2018

ObFZ Bratislava – vidiek

 

Sekretariát

Ak má FK záujem o dotáciu na ním poriadaný mládežnícky turnaj musí aspoň tri týždne pred termínom turnaja k žiadosti o dotáciu priložiť propozície turnaja.

ObFZ Bratislava-vidiek – zloženie odborných komisií

Športovo-technická komisia

Vašš Marian predseda 0908 122798 marian.vass@gmail.com

Olša Dušan podpredseda,referent S6V 0911 180277 dusanolsa9@gmail.com

Polák Pavol referent S5V 0918 430189 pavol.polak01@gmail.com

Šmidovič František referent SD4V 0905 220394 smidovic@centrum.sk

Šindelár Ľudovít tajomník 0917425208 ludovit.sindelar@gmail.com

Disciplinárna komisia

Mgr. Robert Dadykin predseda 0905 454250 robert.dadykin@gmail.com

Ing. Jozef Keller člen 0905 273932 j.keller@auxilius.sk

Slezák Jozef člen 0908 434636 slezakjozef@post.sk

PhDr. Kleinová Ľubica člen 0905 431809 lubicakleinova555@gmail.com

Bláha David externý člen (ISSF systém)

Komisia KRaD
Hlavenka Jozef predseda 0908 764944 jozefhlavenka@gmail.com

Vašš Marián člen 0908 122798 marian.vass@gmail.com

Piatka Pavol člen 0904 914860 hyndor@gmail.com

Jankovič Marián člen 0905 281468 marian.jankovic77@gmail.com

Lazar Rudolf člen 0911 260205 rudo.lazar@gmail.com

Komisia TMK
Kolembus Ivan predseda 0903 705159 kolembusivan@gmail.com
Róbert Rajt člen 0903 312792 rajtrobert@zoznam.sk
Vojtech Varadin člen 0902 080992 varadin.v@azet.sk

Komisia mládeže

Konečný Ivan predseda 0914 173242 konecny58@centrum.sk

Baxa Stanislav člen 0902 137654 stanislav.baxa@gmail.com

Malík Dávid člen 0908 028265 sir_mourinho@azet.sk

Revízna komisia

Kyselica Kamil predseda 0940 642706 kkyselica@gmail.com

Lukačovič Štefan člen 0904 143320 olinka.lukacovicova@gmail.sk

Odvolacia komisia

Herhonek Anton predseda 0903266816 aherhonek@atlas.sk

Sládeček Miloš člen 0905 926704 msladecek67@gmail.com

Randa Vladimír člen 0905 612457 randavlad@gmail.com

 

Správa z ISSF (16. 4. 13.51)

Matričné profily športovcov a športových odbornikov

V krátkom čase, budúci utorok 24. 4. 2018, bude urobená zmena vo všetkých profiloch osôb v ISSF a to tak, že každá osoba aj jej profily budú mať svoj stav a podľa toho sa bude systém k danej osobe „správať“.

Stavy sú:

- AKTÍVNY

- NEAKTÍVNY

- ZRUŠENÁ REGISTRÁCIA

- VYLÚČENÝ

- V ZAHRANIČÍ

Tu sú podmienky kedy sa daný profil osoby dostane do stavu „Aktívny” a bude môcť oficiálne pracovať v ISSF. Pokiaľ bude jeho status iný ako „Aktívny“, nebude môcť vykonávať svoju činnosť a ISSF ho nepustí ani do Zápisov o stretnuti a podobne…

Typy profilov:

Hráč - platný registračný preukaz SFZ + členský poplatok = Aktívny

Delegát/Pozorovateľ - platný registračný preukaz SFZ + platná licencia alebo kvalifikácia + členský poplatok = Aktívny

Rozhodca - platný registračný preukaz SFZ + platná licencia alebo kvalifikácia + členský poplatok = Aktívny

Tréner - platná licencia alebo kvalifikácia + členský poplatok = Aktívny

Agent - členský poplatok = Aktívny

Ak sa osobe zmení jej stav z „Aktívny“ na akýkoľvek iný (toto rieši výhradne matrika SFZ) tak sa rovnako zmenia stavy aj na profiloch, nakoľko stav Osoby je nadradený stavom jej profilov (osobných profilov).

ISSF Helpdesk(pomoc): jan.letko@futbalsfz.sk

Ak ktorýkoľvek FK potrebuje uviesť oznam na našu webovú stránku, nech ho pošle na rudolf.hupka@futbalsfz.sk.

 

Športovo-technická komisia

Uzn. č. 108: Nariaďuje odohrať stretnutie v termíne:

- 21. kolo SD4V Častá – Most p/B. dňa 3. 6. 2018 o 14.30 h.

Uzn. č. 109: Oznamuje hráčov, ktorí nastúpili na stretnutia bez RP:

S5V

- Rastislav Mifkovič (Zohor) – RP vo vyžiadaní od 27. 4. 2018;

S6V

- Matúš Bielik (Dubová) – RP vo vyžiadaní od 1. 4. 2018;

- Tomáš Gabaš (Vysoká p/M.) – RP vo vyžiadaní od 19. 2. 2018;

SD4V

- Ján Király (Ekonóm Bratislava) – RP vo vyžiadaní od 15. 4. 2018.

Uzn. č. 110: Eviduje vyjadrenie klubu FK Malé Leváre k uzn. č. 107 zaslané po stanovenom termíne. Za opakované neplnenie uzn. č. 15 odstupuje klub FK Malé Leváre na riešenie DK.

Uzn. č. 111: Žiada klub FK Studienka o písomné vyjadrenie k nesplneniu povinnosti organizátora stretnutia zabezpečiť rozhodcovi prístup k počítaču s pripojením na internet (SP čl. 56/k) po stretnutí 17. kola S6V Studienka – Doľany. Vyjadrenie je potrebné poslať na emailovú adresu marian.vass@gmail.com do 8. 5. 2018.

 

Disciplinárna komisia

Vylúčený po ČK. Disciplinárna sankcia - nepodmienečne pozastavenie výkonu športu podľa čl. 9/2b DP:

Uzn. č. 107 - Miroslav PEKARČÍK 1193492 (S6V- FKM Stupava) - vylúčený za HNS - zmarenie jasnej gólovej príležitosti, DS - pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie, podľa DP čl. 45/1, 2a od 30. 4. 2018. /10 €/

Vylúčený po 2. ŽK. Disciplinárna sankcia – nepodmienečne pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP na 1 súťažné stretnutie, podľa DP, čl.71/1 a čl. 37/3:

Uzn. č. 108 - Marko HRŽIČ 1306786 (SD4V - ŠK Bernolákovo) od 29. 4. 2018. /5 €/

Uzn. č. 109 - Tomáš SANDTNER 1305784 (SD4V - ŠK Nová Dedinka) od 29. 4. 2018. /5 €/

Pozastavenie výkonu športovej činnosti po 5 napomenutí ŽK na 1 majstrovské stretnutie, podľa DP, čl. 37/5a:

Uzn. č. 110 - Martin MERCEK 1233155 (S5V - ŠFK Prenaks Jablonec) od 29. 4. 2018. /10 €/

Uzn. č. 111 - Ivan KLAS 1094755 (S6V - OFK Vysoká pri Morave) od 30. 4. 2018. /10 €/

Uzn. č. 112 - Gabriel ZEMAN 1304166 (SZV - FK Záhorská Ves) od 30. 4. 2018. /5 €/

Oznamy:

Uzn. č. 113 - Ondrej SEDLÁR 1236357 (S6V - FKM Stupava) - DK obdržala žiadosť o odpustenie zvyšku DS menovaného a žiadosť zamieta. /10 €/

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční v stredu 9. 5. 2018 o 15.00 h.

Proti rozhodnutiam komisie uverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/10 DP) sa možno odvolať v termíne podľa čl. 84/1 DP.

 

Komisia mládeže

Oznam pre FK – vekové kategórie pre súťažný ročník 2018/2019:

Starší žiaci SZV U15

hráči /chlapci/ - narodení od 1. 1. 2004 a mladší (dovršený 6. rok veku)

hráčky /dievčatá/ - narodené od 1. 1. 2004 a mladšie (dňom dovršenia 15. roku veku, nesmie takáto hráčka hrať v kategórii chlapcov – prechádza do súťaží žiačok a junioriek)

Mladší žiaci MZV U13

hráči /chlapci/ - narodení od 1. 1. 2006 a mladší (dovršený 6. rok veku)

hráčky /dievčatá/ - narodené od 1. 1. 2005 a mladšie (dovršený 6. rok veku)

Prípravka U11

hráči /chlapci/ - narodení od 1. 1. 2008 a mladší (dovršený 6. rok veku)

hráčky /dievčatá/ - narodené od 1. 1. 2007 a mladšie (dovršený 6. rok veku)

Prípravka U10

hráči /chlapci/ - narodení od 1. 1. 2009 a mladší (dovršený 6. rok veku)

hráčky /dievčatá/ - narodené od 1. 1. 2008 a mladšie (dovršený 6. rok veku)

Prípravka U9

hráči /chlapci/ - narodení od 1. 1. 2010 a mladší (dovršený 6. rok veku)

hráčky /dievčatá/ - narodené od 1. 1. 2009 a mladšie (dovršený 6. rok veku)

Prípravka U8

hráči /chlapci/ - narodení od 1. 1. 2011 a mladší (dovršený 6. rok veku)

hráčky /dievčatá/ - narodené od 1. 1. 2010 a mladšie (dovršený 6. rok veku)

Podmienky štartu - platný registračný preukaz (RP), vygenerované členské pre súť. ročník 2018/2019

Oznam pre trénerov:

KM ObFZ Bratislava-vidiek žiada záujemcov o trénovanie výberov kategorie U10 (ročník 2008) v okresoch Pezinok a Senec, aby svoj záujem zaslali na mail: konecny58@centrum.sk, resp. tel. číslo: 0914 173242.

Požiadavky na trénera: platná licencia (min. C), trénovanie mládeže, vytvorenie si vlastného realizačného tímu (asistent, koordinátor).

Bližšie informácie, prípadne stretnutie poskytne: Ivan Konečný – 0914 173242.

a) Zmeny termínov stretnutí

SZV – 26. kolo: Lozorno – Častá, NE 10. 6. o 10.00 h;

MZV U13 – 14. kolo: Vištuk – Modra, UT 15. 5. o 18.00 h (Vištuk poplatok 20 €).

b) Súťaže BFZ – prípravky

PRPK – 18. kolo: Vištuk – Budmerice, SO 5. 5. o 10.00 h;

PRPK – 18. kolo: Vinosady – Častá, SO 5. 5. o 14.30 h;

PRMA – 19. kolo: Gajary – Rohožník, NE 13. 5. o 11.00 h (oprava chyby v ISSF);

PRMA – 19. kolo: Borinka – Závod, PO 21. 5. o 18.00 h.

c) Zmena mailovej adresy:

Predseda KM: Ivan Konečný – mail: konecny58@centrum.sk

 

Komisia rozhodcov a delegátov

Ospravedlnenia: Bulik 12. - 13. 5., Chrupka 5. 5. a 8. 5., Michalovič 5. 5. a 8. 5., Ďurčo do vyriešenia zdravotného stavu, Sobolová 13. 5.

Oznamuje termín fyzických previerok v jarnej časti súťažného ročníka - 22. 5. 2018 o 18.00 h na atletickej dráhe Mladá Garda v Bratislave, Račianska 103.

HRACIE DNI a UHČ sledujte v osobnom konte v ISSF a v obsadení rozhodcov a delegátov - v prípade kolízie termínov alebo časov zápasov kontaktujte KRaD.

Ospravedlnenie treba zasielať výlučne na e-mailovú adresu a to najneskôr 10 dní pred MFZ: jozefhlavenka@gmail.com

Upozorňuje R a D na dôsledné vypisovanie zápisu o stretnutí a uvádzanie relevantných údajov a udalostí, ktoré sa stali pred, počas, alebo po stretnutí a zodpovedne kontrolovali platnosť RP pred stretnutím.

Doporučuje R, aby sa deň pred stretnutím kontaktovali so svojimi AR a DS a vzájomne sa informovali o mieste a termíne stretnutia, v prípade, že niektorý s delegovaných osôb sa nedostaví na stretnutie, treba kontaktovať predsedu KRaD.

Doplnenie do adresára:

Rozhodcovia:

Michalovič Boris tel. 0911 250482, e-mail: borkoo111@gmail.com

Sobolová Lenka tel. 0944 328232, e-mail: lenkasobolova@azet.sk

Šabiková Eva tel. 0911 078178, e-mail: sabikova.eva@gmail.com

Delegáti:

Hlavenka Jozef tel. 0908 764944, e-mail: jozefhlavenka@gmail.com

Polák Pavol tel. 0918 430189, e-mail: pavolpolak01@gmail.com

Stanislav Milan tel. 0908 035988, e-mail: stanislav.milan@gmail.com

Komisia rozhodcov a delegátov ObFZ Ba-vidiek vyzýva záujemcov o vykonávanie funkcie rozhodcu, aby sa prihlásili na sekretariáte ObFZ Bratislava - vidiek, Súmračná 27, 821 02 Bratislava, tel.: 0948 699588, alebo priamo predsedovi KRaD, tel.: 0908 764944.

Zmeny v obsadení R a DS-PR ObFZ Bratislava – vidiek 5. - 9. 5. 2018 č. 22

Seniori (S5V) - 14. kolo

5. 5. 17.00 Kostolište – Plavecký Mikuláš Bulik, Polák, Lomňančík (BFZ) za AR2, Hilka

5. 5. 17.00 Jablonec - Plavecký Štvrtok Olša M., Tahotný, Sobolová, Banič (BFZ) za D

6. 5. 17.00 Vištuk – Zohor Hajnala (BFZ) za Bočáka, Olša M., Vašš (BFZ) za AR2, Dadykin (SFZ) za D

6. 5. 17.00 Budmerice – Modra Bočák za R, Lalo (BFZ) za AR1, Kardelis (BFZ) za AR2, Keller (BFZ) za D

6. 5. 17.00 Jablonové – Šenkvice Chrupka, Kožuch (BFZ), Lomnančik (BFZ) za AR2, Lukeš

Seniori (S5V) - 15. kolo – dohrávka (nové obsadenie)

8. 5. 17.00 Láb – Jablonové David M., Dujava (BFZ) za AR1, AR2, Lukeš

8. 5. 17.00 Šenkvice – Budmerice Vašš (BFZ) za R, Tahotný, Huska, Hlavenka za D

Seniori (S6V) - 12. kolo

5. 5. 17.00 Vinosady – Malacky B Huska, Olša D. (BFZ) AR1, AR2, D

6. 5. 17.00 Sološnica – Vysoká Bulik, AR1, AR2, Hilka za D

6. 5. 17.00 Častá – Studienka Tahotný, Sobolová, Olša D. (BFZ) za AR2, D

Starší žiaci SZV U15 – 15. kolo

8. 5. /UTOROK/ 14.30 Studienka – Častá Šabikova za R

8. 5. /UTOROK/ 14.30 Báhoň – CFK Cajla Sobolová za R

PRPK – 18. kolo

6. 5. 10.00 Modra – Šenkvice Huska za R

5. 5. 10.00 Vištuk – Budmerice Olša M. za R (zmena hracieho dňa)

5. 5. 14.30 Vinosady – Častá Huska za R

PMC2 – 16. kolo

5. 5. 14.30 Báhoň – N. Dedinka R za Huska (HP Šenkvice)

 

MATRIKA BFZ

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, účinné od 1.7.2017 nájdete na stránkach sfz.futbalnet.sk, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk /dokumenty/. Oznamujeme FK, že žiadosť o prestup amatéra s obmedzením /zimné registračné obdobie s obmedzením/ skončilo dňom 31.3. 2018.

Žiadosť o prestup amatéra bez obmedzenia a s obmedzením /letné registračné obdobie/ bude možné podávať až od 1. júla 2018.

Oznamujeme Vám, že v týchto dňoch väčšinou končí platnosť Registračných preukazov a preto je potrebné si vygenerovať nové registračné preukazy. Platnosť preukazov u hráčov v kategórii do U19 (vrátane) je na 5 rokov a nad U19 na 10 rokov.

Upozorňujeme FK, aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM,VKLADOM NA ÚČET SFZ, alebo POŠTOVOU POUKÁŽKOU, ALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené Forma úhrady: Dobierka.

Odstupné za prestup amatéra bez obmedzenia sa stanovuje podľa kategórie klubu, do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne v sezóne, počas ktorej prestupuje /čl. 37/2 – RaPP/. Kategória klubu podľa stupňa súťaže je určená matričnou príslušnosťou klubu podľa čl. 12 ods. 6.

Odstupné za hráča podľa čl. 37/3,4 RaPP sa vracia do Mesačnej zbernej faktúry (odstupné za hráča platí nový klub vo faktúre generovanej v nasledujúcom mesiaci, spravidla je faktúra generovaná vždy 1. v mesiaci), kompletný návod na použitie nájdete na: http://www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy.

Prečítané: 217x