ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 44 ZO DŇA 27. 4. 2018  ObFZ Bratislava – vidiek
27.04.2018, Rudolf Hupka

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 44 ZO DŇA 27. 4. 2018 ObFZ Bratislava – vidiek

Pre všetkých

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 44 ZO DŇA 27. 4. 2018

ObFZ Bratislava – vidiek

 

Sekretariát

Ak má FK záujem o dotáciu na ním poriadaný mládežnícky turnaj musí aspoň tri týždne pred termínom turnaja k žiadosti o dotáciu priložiť propozície turnaja.

 

ObFZ Bratislava-vidiek – zloženie odborných komisií

Športovo-technická komisia

Vašš Marian predseda 0908 122798 marian.vass@gmail.com

Olša Dušan podpredseda, referent S6V 0911 180277 dusanolsa9@gmail.com

Polák Pavol referent S5V 0918 430189 pavol.polak01@gmail.com

Šmidovič František referent SD4V 0905 220394 smidovic@centrum.sk

Šindelár Ľudovít tajomník 0917425208 ludovit.sindelar@gmail.com

Disciplinárna komisia

Mgr. Robert Dadykin predseda 0905 454250 robert.dadykin@gmail.com

Ing. Jozef Keller člen 0905 273932 j.keller@auxilius.sk

Slezák Jozef člen 0908 434636 slezakjozef@post.sk

PhDr. Kleinová Ľubica člen 0905 431809 lubicakleinova555@gmail.com

Bláha David externý člen (ISSF systém)

Komisia KRaD
Hlavenka Jozef predseda 0908 764944 jozefhlavenka@gmail.com

Vašš Marián člen 0908 122798 marian.vass@gmail.com

Piatka Pavol člen 0904 914860 hyndor@gmail.com

Jankovič Marián člen 0905 281468 marian.jankovic77@gmail.com

Lazar Rudolf člen 0911 260205 rudo.lazar@gmail.com

Komisia TMK
Kolembus Ivan predseda 0903 705159 kolembusivan@gmail.com
Róbert Rajt člen 0903 312792 rajtrobert@zoznam.sk
Vojtech Varadin člen 0902 080992 varadin.v@azet.sk

Komisia mládeže

Konečný Ivan predseda 0914 173242 konecny58@centrum.sk

Baxa Stanislav člen 0902 137654 stanislav.baxa@gmail.com

Malík Dávid člen 0908 028265 sir_mourinho@azet.sk

Revízna komisia

Kyselica Kamil predseda 0940 642706 kkyselica@gmail.com

Lukačovič Štefan člen 0904 143320 olinka.lukacovicova@gmail.sk

Odvolacia komisia

Herhonek Anton predseda 0903266816 aherhonek@atlas.sk

Sládeček Miloš člen 0905 926704 msladecek67@gmail.com

Randa Vladimír člen 0905 612457 randavlad@gmail.com

 

Správa z ISSF (16. 4. 13.51)

Matričné profily športovcov a športových odbornikov

V krátkom čase, budúci utorok 24. 4. 2018, bude urobená zmena vo všetkých profiloch osôb v ISSF a to tak, že každá osoba aj jej profily budú mať svoj stav a podľa toho sa bude systém k danej osobe „správať“.

Stavy sú:

- AKTÍVNY

- NEAKTÍVNY

- ZRUŠENÁ REGISTRÁCIA

- VYLÚČENÝ

- V ZAHRANIČÍ

Tu sú podmienky kedy sa daný profil osoby dostane do stavu „Aktívny” a bude môcť oficiálne pracovať v ISSF. Pokiaľ bude jeho status iný ako „Aktívny“, nebude môcť vykonávať svoju činnosť a ISSF ho nepustí ani do Zápisov o stretnuti a podobne…

Typy profilov:

Hráč - platný registračný preukaz SFZ + členský poplatok = Aktívny

Delegát/Pozorovateľ - platný registračný preukaz SFZ + platná licencia alebo kvalifikácia + členský poplatok = Aktívny

Rozhodca - platný registračný preukaz SFZ + platná licencia alebo kvalifikácia + členský poplatok = Aktívny

Tréner - platná licencia alebo kvalifikácia + členský poplatok = Aktívny

Agent - členský poplatok = Aktívny

Ak sa osobe zmení jej stav z „Aktívny“ na akýkoľvek iný (toto rieši výhradne matrika SFZ) tak sa rovnako zmenia stavy aj na profiloch, nakoľko stav Osoby je nadradený stavom jej profilov (osobných profilov).

ISSF Helpdesk(pomoc): jan.letko@futbalsfz.sk

 

Správa z ISSF – žiadosť o striedavý štart - doplnenie (28. 3. 18)

Doplnili sme v žiadosti o transfér - striedavý štart "tlačítko" (pod východzí a cieľový klub) "zobraz družstvá", kde sa následne zobrazia všetky družstvá daných klubov s uvedeným pohlavím, vekovou úrovňou aj súťažou, kde je družstvo zaradené. Týmto krokom by sa malo ľahšie dohľadať aké družstvá má hlavne materský klub, a či je vôbec možné schváliť takýto striedavý štart.

ISSF Helpdesk(pomoc): frantisek.ferenc@futbalsfz.sk

 

Dôležité správy z ISSF k novým registračným preukazom (23. 3. 18)

Opakovane pripomíname a ŽIADAME, aby ste žiadosti o preukazy NESCHVALOVALI v čase od 5.00 h do 10.00 h (ráno), nakoľko vtedy sa importujú schválené žiadosti do výroby a Vaše priebežné schvalovania v tomto čase spôsobujú chaos v dodávkach a desiatky zbytočných telefonátov a sťažností.

Okrem toho Vás ŽIADAM, aby ste žiadosti o storno schválenej žiadosti o registračný preukaz nahlasovali VÝHRADNE cez elektronickú podateľňu formulár POMOC a nie telefonicky.

Oddnes telefonické požiadavky nebudeme vôbec riešiť (z dôvodu nedopátratelnosti či ste požiadali alebo nepožiadali o storno, a kedy ste o to žiadali).

ISSF Helpdesk(pomoc): jan.letko@futbalsfz.sk

Týmto Vás informujeme, že z dôvodu húfneho vyžiadania "žiadostí o vydanie nových registračných preukazov", dochádza k omeškaniu distribúcie týchto kariet. Za oneskorené dodávky sa v mene výrobnej a dodávateľskej spoločnosti ospravedlňujeme a prosím o trpezlivosť.

Zároveň chceme upozorniť všetky delegované osoby, aby v zmysle platných noriem, pustili do zápisov hráčov, ktorí majú "žiadosti o vydanie nového RP” - overiteľné v ISSF a schválené matrikárom.

ISSF Helpdesk(pomoc): frantisek.ferenc@futbalsfz.sk

Ak ktorýkoľvek FK potrebuje uviesť oznam na našu webovú stránku, nech ho pošle na rudolf.hupka@futbalsfz.sk.

 

Športovo-technická komisia

Uzn. č. 105: Schvaľuje dohody klubov o zmene termínu stretnutia:

- 25. kolo S5V Budmerice – Plav. Mikuláš dňa 2. 6. 2018 o 17.30 h;

- 22. kolo S6V Doľany – Častá dňa 9. 6. 2018 o 17.30 h.

Uzn. č. 106: Oznamuje hráčov, ktorí nastúpili na stretnutia bez RP:

S5V

- Michal Dugovič (Grinava) – RP vo vyžiadaní od 31. 3. 2018;

- Peter Kováč (Budmerice) – RP vo vyžiadaní od 19. 4. 2018;

- Denis Dugovič a Tomáš Dugovič (Šenkvice) – RP predložené;

- Ján Kubisa, Kamil Poláček a Jakub Drahoš (Plav. Mikuláš) – RP vo vyžiadaní od 27. 3. 2018;

S6V

- Juraj Herda (Sološnica) – RP vo vyžiadaní od 27. 3. 2018;

SD4V

- Ján Király (Ekonóm BA) – RP vo vyžiadaní od 15. 4. 2018;

- Nikolas Škrabák (N. Dedinka) – RP vo vyžiadaní od 27. 3. 2018.

Uzn. č. 107: Žiada klub FK Malé Leváre o písomné vyjadrenie k nemožnosti nahrať prítomného lekára do ZoS v stretnutí 16. kola S6V M. Leváre – Vinosady. Vyjadrenie je potrebné poslať na emailovú adresu marian.vass@gmail.com do 1. 5. 2018.

 

Disciplinárna komisia

Oznamy:

Uzn. č. 103 - Dávid MALÍK 1234400 - vedúci družstva (SZV - FK Záhorská Ves) - DK berie na vedomie podanie zo dňa 23. 4. 2018 vo veci vykázania menovaného z lavičky pre náhradníkov v stretnutí 20. kola SZV medzi družstvami CFK Pezinok - Cajla a FK Záhorská Ves konaného dňa 21. 4. 2018. DK za vykázanie menovaného z lavičky pre náhradníkov za opakované prejavy NS udeľuje DS - pozastavenie výkonu funkcie na 2 súťažné stretnutia od 22. 4. 2018, podľa DP čl. 48/1a a 49/2a. /5 €/

Uzn. č. 104 - Daniel ŠČEPÁN 1262540 (S5V - FC Zohor) - DK obdržala žiadosť o odpustenie zvyšku disciplinárnej sankcie a podľa čl. 41/1 podmienečne upúšťa od zvyšku disciplinárnej sankcie a dňom 27. 4. 2018 uvoľňuje menovanému výkon športu a športovú činnosť a určuje skúšobnú dobu do 31. 7. 2018. /10 €/

Uzn. č. 105 - Martin JURAN 1262878 (S6V - Futbalový klub Dubová) - DK obdržala žiadosť o odpustenie zvyšku DS menovaného a žiadosť zamieta. /10 €/

Uzn. č. 106 - Ondrej SEDLÁR 1236357 (S6V - FKM Stupava) - DK obdržala žiadosť o odpustenie zvyšku DS menovaného a žiadosť zamieta. /10 €/

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční v stredu 2. 5. 2018 o 15.00 h.

Proti rozhodnutiam komisie uverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/10 DP) sa možno odvolať v termíne podľa čl. 84/1 DP.

 

Komisia mládeže

Oznam pre trénerov

KM ObFZ Bratislava - vidiek žiada záujemcov o trénovanie výberov kategorie U10 (ročník 2008) v okresoch Pezinok a Senec, aby svoj záujem zaslali na mail: konecny58@centrum.sk, resp. tel. číslo 0914 173242. Výber tejto kategórie v rámci okresu Malacky má prvý tréningový zraz v pondelok 30. 4. o 17.30 h na štadione OŠK Láb.

Požiadavky na trénera: platná licencia (min. C), trénovanie mládeže, vytvorenie si vlastného realizačného tímu (asistent, koordinátor).

Bližšie informácie (prípadne stretnutie) poskytne: Ivan Konečný – 0914 173242.

a) Zmeny termínov stretnutí

SZV U15 – 23. kolo: Budmerice – Rohožník, SO 19. 5. o 13.00 h;

MZV U13 – 22. kolo: Kostolište – Láb, ŠT 10. 5. o 17.00 h (Láb poplatok 20 €);

MZV U13 – 15. kolo: Žolík Malacky B – Kostolište, UT 15. 5. o 17.00 h (Žolík Malacky poplatok 20 €).

b) Súťaž MZV U13 – oprava chyby v ISSF

26. kolo: CFK Pezinok Cajla – Slovan Vištuk, NE 10. 6. o 10.30 h.

c) Súťaže BFZ – prípravky

PMC2 – 15. kolo: Stupava – Inter, ŠT 26. 4. o 17.30 h;

PMC2 – 16. kolo: Malinovo – Rohožník, SO 5. 5. o 14.30 h;

PRPK – 17. kolo: Grinava – Modra, NE 29. 4. o 15.00 h;

PRPK – 19. kolo: Viničné – Limbach, ŠT 10. 5. o 18.00 h;

PRPK – 20. kolo: Limbach – Slov. Grob, ST 23. 5. o 18.00 h;

PRSC – 23. kolo: Malinovo – Tomašov A, ŠT 3. 5. o 17.00 h.

c) Zmena mailovej adresy:

Predseda KM: Ivan Konečný – mail: konecny58@centrum.sk

 

Komisia rozhodcov a delegátov

Oznamuje termín fyzických previerok v jarnej časti súťažného ročníka - 22. 5. 2018 o 18.00 h na atletickej dráhe Mladá Garda v Bratislave, Račianska 103.

Ospravedlnenia: Rybecký 28. – 29. 4., 1. 5., Bulík 28. – 29. 4., 1. 5., Polák 27. – 29. 4. do 16.00 h, Chrupka 28. 4. do 16.00 h a 29. 4. do 15.00 h, Ďurčo do odvolania, Sobolová 13. 5.

HRACIE DNI a UHČ sledujte v osobnom konte v ISSF a v obsadení rozhodcov a delegátov - v prípade kolízie termínov alebo časov zápasov kontaktujte KRaD.

Ospravedlnenie treba zasielať výlučne na e-mailovú adresu a to najneskôr 10 dní pred MFZ: jozefhlavenka@gmail.com

Upozorňuje R a D na dôsledné vypisovanie zápisu o stretnutí a uvádzanie relevantných údajov a udalostí, ktoré sa stali pred, počas, alebo po stretnutí a zodpovedne kontrolovali platnosť RP pred stretnutím.

Doporučuje R, aby sa deň pred stretnutím kontaktovali so svojimi AR a DS a vzájomne sa informovali o mieste a termíne stretnutia, v prípade, že niektorý s delegovaných osôb sa nedostaví na stretnutie, treba kontaktovať predsedu KRaD.

Doplnenie do adresára:

Rozhodcovia:

Michalovič Boris tel. 0911 250482, e-mail: borkoo111@gmail.com

Sobolová Lenka tel. 0944 328232, e-mail: lenkasobolova@azet.sk

Šabiková Eva tel. 0911 078178, e-mail: sabikova.eva@gmail.com

Delegáti:

Hlavenka Jozef tel. 0908 764944, e-mail: jozefhlavenka@gmail.com

Polák Pavol tel. 0918 430189, e-mail: pavolpolak01@gmail.com

Stanislav Milan tel. 0908 035988, e-mail: stanislav.milan@gmail.com

Komisia rozhodcov a delegátov ObFZ Ba-vidiek vyzýva záujemcov o vykonávanie funkcie rozhodcu, aby sa prihlásili na sekretariáte ObFZ Bratislava - vidiek, Súmračná 27, 821 02 Bratislava, tel.: 0948 699588, alebo priamo predsedovi KRaD, tel.: 0908 764944.

Zmeny v obsadení R a DS-PR ObFZ Bratislava – vidiek 28. - 29. 4 2018 č. 21

Seniori (S5V) - 21. kolo

28. 4. 17.00 Jablonec – Plavecký Mikuláš Tahotný, Olša M., Ježík (BFZ) za AR2, Marczel (BFZ) za D

28. 4. 17.00 Plavecký Štvrtok – Zohor David, Tománek (BFZ) za AR1, AR2, Lukeš

29. 4. 17.00 Jablonové – Kostolište Kardelis (BFZ) za R, Olša D. (BFZ) za AR1, AR2, Lukeš za D

29. 4. 17.00 Grinava– Vištuk OlšaM., Ježík (BFZ) za AR1, AR2, D

29. 4. 17.00 Láb – Šenkvice Vašš (BFZ) za R, AR1, AR2, Hlavenka za D

Seniori (S6V) - 17. kolo

28. 4. 17.00 Malacky B – Dubová Habo, Sobolová, AR2, Milan za Hilku

29. 4. 14.00 Stupava–Vysoká Bočák, Michalovič za AR1, AR2, Hlavenka za Poláka

29. 4. 17.00 Pernek – Malé Leváre Bočák, Michalovič za AR1, AR2, Hilka

Mladší žiaci MZV U13 – 15. kolo

1.5. /UTOROK/ 11.00 Modra – Cajla Olša za Tahotného

PMA1, PMB1, PMC1 – 17. kolo

28. 4. 13.30 Cajla – D. N. Ves Huska za R

PRMA – 18. kolo (predohrávka)

3.5. /ŠTVRTOK/ 18.00 Lozorno – Borinka Bulik za R

PRPK – 17. kolo

28. 4. 10.00 Slov. Grob – Sv. Jur Huska za R

29. 4. 15.00 Grinava– Modra Olša za R (zmena dátumu a UHČ)

29. 4. 10.00 Budmerice – Limbach Olša za R

PRPK – 23. kolo

30. 4. /PONDELOK/ 17.30 Vištuk – PŠC Pezinok B Huska za R

 

MATRIKA BFZ

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, účinné od 1.7.2017 nájdete na stránkach sfz.futbalnet.sk, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk /dokumenty/. Oznamujeme FK, že žiadosť o prestup amatéra s obmedzením /zimné registračné obdobie s obmedzením/ skončilo dňom 31.3. 2018.

Žiadosť o prestup amatéra bez obmedzenia a s obmedzením /letné registračné obdobie/ bude možné podávať až od 1. júla 2018.

Oznamujeme Vám, že v týchto dňoch väčšinou končí platnosť Registračných preukazov a preto je potrebné si vygenerovať nové registračné preukazy. Platnosť preukazov u hráčov v kategórii do U19 (vrátane) je na 5 rokov a nad U19 na 10 rokov.

Upozorňujeme FK, aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM,VKLADOM NA ÚČET SFZ, alebo POŠTOVOU POUKÁŽKOU, ALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené Forma úhrady: Dobierka.

Odstupné za prestup amatéra bez obmedzenia sa stanovuje podľa kategórie klubu, do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne v sezóne, počas ktorej prestupuje /čl. 37/2 – RaPP/. Kategória klubu podľa stupňa súťaže je určená matričnou príslušnosťou klubu podľa čl. 12 ods. 6.

Odstupné za hráča podľa čl. 37/3,4 RaPP sa vracia do Mesačnej zbernej faktúry (odstupné za hráča platí nový klub vo faktúre generovanej v nasledujúcom mesiaci, spravidla je faktúra generovaná vždy 1. v mesiaci), kompletný návod na použitie nájdete na: http://www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy.

Prečítané: 233x