ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 43 ZO DŇA 20. 4. 2018  ObFZ Bratislava – vidiek
20.04.2018, Rudolf Hupka

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 43 ZO DŇA 20. 4. 2018 ObFZ Bratislava – vidiek

Pre všetkých

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 43 ZO DŇA 20. 4. 2018

ObFZ Bratislava – vidiek

 

Sekretariát

Ak má FK záujem o dotáciu na ním poriadaný mládežnícky turnaj musí aspoň tri týždne pred termínom turnaja k žiadosti o dotáciu priložiť propozície turnaja.

ObFZ Bratislava-vidiek – zloženie odborných komisií

Športovo-technická komisia

Vašš Marian predseda 0908 122798 marian.vass@gmail.com

Olša Dušan podpredseda,referent S6V 0911 180277 dusanolsa9@gmail.com

Polák Pavol referent S5V 0918 430189 pavol.polak01@gmail.com

Šmidovič František referent SD4V 0905 220394 smidovic@centrum.sk

Šindelár Ľudovít tajomník 0917425208 ludovit.sindelar@gmail.com

Disciplinárna komisia

Mgr. Robert Dadykin predseda 0905 454250 robert.dadykin@gmail.com

Ing. Jozef Keller člen 0905 273932 j.keller@auxilius.sk

Slezák Jozef člen 0908 434636 slezakjozef@post.sk

PhDr. Kleinová Ľubica člen 0905 431809 lubicakleinova555@gmail.com

Bláha David externý člen (ISSF systém)

Komisia Komisia rozhodcov a delegátov

Hlavenka Jozef predseda 0908 764944 jozefhlavenka@gmail.com

Vašš Marián člen 0908 122798 marian.vass@gmail.com

Piatka Pavol člen 0904 914860 hyndor@gmail.com

Jankovič Marián člen 0905 281468 marian.jankovic77@gmail.com

Lazar Rudolf člen 0911 260205 rudo.lazar@gmail.com

Trénersko-metodická komisia

Kolembus Ivan predseda 0903 705159 kolembusivan@gmail.com

Róbert Rajt člen 0903 312792 rajtrobert@zoznam.sk

Vojtech Varadin člen 0902 080992 varadin.v@azet.sk

Komisia mládeže

Konečný Ivan predseda 0914 173242 konecny58@centrum.sk

Baxa Stanislav člen 0902 137654 stanislav.baxa@gmail.com

Malík Dávid člen 0908 028265 sir_mourinho@azet.sk

Revízna komisia

Kyselica Kamil predseda 0940 642706 kkyselica@gmail.com

Lukačovič Štefan člen 0904 143320 olinka.lukacovicova@gmail.sk

Odvolacia komisia

Herhonek Anton predseda 0903266816 aherhonek@atlas.sk

Sládeček Miloš člen 0905 926704 msladecek67@gmail.com

Randa Vladimír člen 0905 612457 randavlad@gmail.com

 

Správa z ISSF (16. 4. 13.51)

Matričné profily športovcov a športových odbornikov

V krátkom čase, budúci utorok 24. 4. 2018, bude urobená zmena vo všetkých profiloch osôb v ISSF a to tak, že každá osoba aj jej profily budú mať svoj stav a podľa toho sa bude systém k danej osobe „správať“.

Stavy sú:

- AKTÍVNY

- NEAKTÍVNY

- ZRUŠENÁ REGISTRÁCIA

- VYLÚČENÝ

- V ZAHRANIČÍ

Tu sú podmienky kedy sa daný profil osoby dostane do stavu „Aktívny” a bude môcť oficiálne pracovať v ISSF. Pokiaľ bude jeho status iný ako „Aktívny“, nebude môcť vykonávať svoju činnosť a ISSF ho nepustí ani do Zápisov o stretnuti a podobne…

Typy profilov:

Hráč - platný registračný preukaz SFZ + členský poplatok = Aktívny

Delegát/Pozorovateľ - platný registračný preukaz SFZ + platná licencia alebo kvalifikácia + členský poplatok = Aktívny

Rozhodca - platný registračný preukaz SFZ + platná licencia alebo kvalifikácia + členský poplatok = Aktívny

Tréner - platná licencia alebo kvalifikácia + členský poplatok = Aktívny

Agent - členský poplatok = Aktívny

Ak sa osobe zmení jej stav z „Aktívny“ na akýkoľvek iný (toto rieši výhradne matrika SFZ) tak sa rovnako zmenia stavy aj na profiloch, nakoľko stav Osoby je nadradený stavom jej profilov (osobných profilov).

ISSF Helpdesk(pomoc): jan.letko@futbalsfz.sk

 

Správa z ISSF – žiadosť o striedavý štart - doplnenie (28. 3. 18)

Doplnili sme v žiadosti o transfér - striedavý štart "tlačítko" (pod východzí a cieľový klub) "zobraz družstvá", kde sa následne zobrazia všetky družstvá daných klubov s uvedeným pohlavím, vekovou úrovňou aj súťažou, kde je družstvo zaradené. Týmto krokom by sa malo ľahšie dohľadať aké družstvá má hlavne materský klub, a či je vôbec možné schváliť takýto striedavý štart.

ISSF Helpdesk(pomoc): frantisek.ferenc@futbalsfz.sk

 

Dôležité správy z ISSF k novým registračným preukazom (23. 3. 18)

Opakovane pripomíname a ŽIADAME, aby ste žiadosti o preukazy NESCHVALOVALI v čase od 5.00 h do 10.00 h (ráno), nakoľko vtedy sa importujú schválené žiadosti do výroby a Vaše priebežné schvalovania v tomto čase spôsobujú chaos v dodávkach a desiatky zbytočných telefonátov a sťažností.

Okrem toho Vás ŽIADAM, aby ste žiadosti o storno schválenej žiadosti o registračný preukaz nahlasovali VÝHRADNE cez elektronickú podateľňu formulár POMOC a nie telefonicky.

Oddnes telefonické požiadavky nebudeme vôbec riešiť (z dôvodu nedopátratelnosti či ste požiadali alebo nepožiadali o storno, a kedy ste o to žiadali).

ISSF Helpdesk(pomoc): jan.letko@futbalsfz.sk

Týmto Vás informujeme, že z dôvodu húfneho vyžiadania "žiadostí o vydanie nových registračných preukazov", dochádza k omeškaniu distribúcie týchto kariet. Za oneskorené dodávky sa v mene výrobnej a dodávateľskej spoločnosti ospravedlňujeme a prosím o trpezlivosť.

Zároveň chceme upozorniť všetky delegované osoby, aby v zmysle platných noriem, pustili do zápisov hráčov, ktorí majú "žiadosti o vydanie nového RP” - overiteľné v ISSF a schválené matrikárom.

ISSF Helpdesk(pomoc): frantisek.ferenc@futbalsfz.sk

Ak ktorýkoľvek FK potrebuje uviesť oznam na našu webovú stránku, nech ho pošle na rudolf.hupka@futbalsfz.sk.

 

Športovo-technická komisia

Uzn. č. 102: Schvaľuje dohodu klubov o zmene termínu stretnutia:

- 22. kolo S5V Plav. Mikuláš – Grinava dňa 13. 5. 2018 o 17.00 h.

Uzn. č. 103: Schvaľuje žiadosti o zmenu termínu a miesta konania stretnutia:

- 19. kolo S6V Častá – Sološnica dňa 19. 5. 2018 o 17.30 h v Budmericiach;

- 19. kolo SD4V Častá – Ekonóm Bratislava dňa 19. 5. 2018 o 15.00 h v Budmericiach.

Uzn. č. 104: Oznamuje hráčov, ktorí nastúpili na stretnutia bez RP:

S5V:

- Michal Dugovič (Grinava) – RP vo vyžiadaní od 31. 3. 2018;

- Milan Dugovič (Grinava) – RP vo vyžiadaní od 27. 3. 2018;

- Dávid Krajčír (Šenkvice) – RP vo vyžiadaní od 28. 3. 2018;

S6V:

- Marek Polúch (Pernek) – RP vo vyžiadaní od 30. 3. 2018;

- Matúš Bielik (Dubová) – RP vo vyžiadaní od 1. 4. 2018;

- Albert Pír (Vysoká p/M.) – RP vo vyžiadaní od 8. 4. 2018;

- Michal Stroka (Vysoká p/M.) – RP vo vyžiadaní od 29. 3. 2018;

- Branislav Chvíla a Juraj Herda (Sološnica) – RP vo vyžiadaní od 27. 3. 2018;

- Dušan Pašek (Stupava) – RP vo vyžiadaní od 11. 4. 2018;

SD4V:

- Ján Király (Ekonóm Bratislava) – RP vo vyžiadaní od 15. 4. 2018;

- Boris Botka (Kráľová p/S.) – RP vo vyžiadaní od 9. 4. 2018;

- Alojz Danihel (V. Leváre) – RP vo vyžiadaní od 27. 3. 2018;

- Nicolas Macek (Rovinka) – RP vo vyžiadaní od 29. 3. 2018;

- Denis Grundza (Rovinka) – RP vo vyžiadaní od 29. 3. 2018;

- Samuel Machala (Budmerice) – RP vo vyžiadaní od 6. 4. 2018.

 

Disciplinárna komisia

Vylúčený po ČK. Disciplinárna sankcia - nepodmienečne pozastavenie výkonu športu podľa čl. 9/2b DP:

Uzn. č. 94 – Matej VANDÁK 1178214 (S6V- FK CINEMAX Doľany) - vylúčený za HNS - sotenie do súpera v prerušenej hre, DS - pozastavenie výkonu športovej činnosti na 3 súťažné stretnutia, podľa DP čl. 49/1a, 2a od 16. 4. 2018. /10 €/

Uzn. č. 95 – Adam MACKOVIČ 1224336 (S6V- OFK Vysoká pri Morave) – vylúčený za HNS – sotenie do súpera v prerušenej hre, DS - pozastavenie výkonu športovej činnosti na 3 súťažné stretnutia, podľa DP čl. 49/1a, 2a od 16. 4. 2018. /10 €/

Uzn. č. 96 – Matúš KAISER 1304256 (SZV- TJ Veľké Leváre) – vylúčený za kopnutie súpera nadmernou silou v súboji o loptu, DS - pozastavenie výkonu športovej činnosti na 3 súťažné stretnutia, podľa DP čl. 45/1, 2a od 15. 4. 2018. /5 €/

Vylúčený po 2. ŽK. Disciplinárna sankcia - nepodmienečne pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP na 1 súťažné stretnutie, podľa DP, čl.71/1 a čl. 37/3:

Uzn. č. 97 – Patrik MACKOVÝCH 1294789 (S5V - FK Jablonové) od 16. 4. 2018. /10 €/

Uzn. č. 98 – Stanislav KRÚTIL 1260528 (S5V - FK Jablonové) od 16. 4. 2018. /10 €/

Oznamy:

Uzn. č. 99 - Šimon ŠTULRAJTER 1329048 (SZV - OŠK Slovenský Grob) - DK obdržala písomné stanovisko klubu OŠK Slovenský Grob vo veci neoprávneného štartu hráča počas pozastavenia športovej činnosti. DK za neoprávnený štart v súťažnom stretnutí 18. kola SZV medzi OŠK Slovenský Grob a TJ Veľké Leváre. DK v zmysle DP čl. 38/1 a 53/4 upúšťa od udelenia ďalšej disciplinárnej sankcie pre menovaného. V platnosti ponecháva DS v zmysle Uzn. č. 80, t.j. menovaný má pozastavenú športovú činnosť ešte na jedno súťažné stretnutie, dňa 22. 4. 2018 a dňom 23. 4. 2018 má uvoľnenú športovú činnosť. Súčasne ruší menovanému ochranné opatrenie uložené Uzn. č. 92. /5 €/

Uzn. č. 100 - Ivan ŠTULRAJTER 1391536 - vedúci družstva (SZV- OŠK Slovenský Grob) - DK obdržala písomné stanovisko klubu OŠK Slovenský Grob vo veci neoprávneného štartu hráča počas pozastavenia športovej činnosti. DK udeľuje za umožnenie neoprávneného štartu v súťažnom stretnutí 18. kola SZV medzi OŠK Slovenský Grob a TJ Veľké Leváre DS - pozastavenie výkonu funkcie na 1 mesiac od 20. 4. 2018, podľa DP čl. 53/1 a 53/3b. /5 €/

Uzn. č. 101 - Andrej LIPTÁK 1290689 - tréner (SZV - OŠK Slovenský Grob) - DK obdržala písomné stanovisko klubu OŠK Slovenský Grob vo veci neoprávneného štartu hráča počas pozastavenia športovej činnosti. DK udeľuje za umožnenie neoprávneného štartu v súťažnom stretnutí 18. kola SZV medzi OŠK Slovenský Grob a TJ Veľké Leváre DS - pozastavenie výkonu funkcie na 1 mesiac od 20. 4. 2018, podľa DP čl. 53/1 a 53/3b. /5 €/

Uzn. č. 102 - Tomáš KOLARČÍK 1202635 (OFK Vysoká pri Morave) - DK obdržala žiadosť o odpustenie zvyšku DS menovaného a žiadosť zamieta. /10 €/

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční v stredu 25. 4. 2018 o 15.00 h.

Proti rozhodnutiam komisie uverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/10 DP) sa možno odvolať v termíne podľa čl. 84/1 DP.

 

Komisia mládeže

a) Zmeny termínov stretnutí

SZV U15 – 14.kolo: Častá – Zohor, SO 5.5. o 17.00 hod

SZV U15 – 23.kolo: Častá – Sl.Grob, NE 20.5. o 15.00 hod. ( HP Doľany )

MZV U13 – 20.kolo: Modra – Šenkvice B, NE 22.4. o 10.00 hod. ( Šenkvice poplatok 20 Euro )

b) Súťaže BFZ – prípravky

PRMA – 17.kolo: Borinka – Jakubov, PI 27.4. o 18.00 hod. ( HP Stupava )

PRMA – 18.kolo: Lozorno – Borinka, ŠT 3.5. o 18.00 hod.

PRMA – 26.kolo: Závod – V.Leváre, UT 8.5. o 17.00 hod.

PRPK – 16.kolo: Limbach – Báhoň, SO 21.4. o 10.30 hod.

PRPK – 18.kolo: Limbach – Sv.Jur, SO 5.5. o 10.30 hod.

PRPK – 23.kolo: Sv.Jur – Grinava, UT 15.5. o 17.30 hod.

PRPK – 19.kolo: Častá – Modra, SO 12.5. o 11.30 hod. ( HP Modra )

PRPK – 24.kolo: Častá – Budmerice, UT 22.5. o 18.00 hod. ( HP Budmerice )

PRPK – 21.kolo: Častá – Šenkvice, NE 27.5. o 10.30 hod. ( HP Šenkvice

c) SZV U15 – zamietnutie žiadosti

KM zamieta žiadosť FK Studienka o zmenu termínu stretnutia 15.kola FK Studienka - FC Slovan Častá, nakoľko všetky súťaže končia 10.6.2018 nie je možné stretnutie dohrávať po súťaži.

d) Prípravné stretnutie

Výber ObFZ Bratislava-vidiek U11 odohral 18. 4. 2018 na ŠKO Miloslavov prípravné stretnutie s rovesníkmi ObFZ Bratislava-mesto.

Výber ObFZ Bratislava-vidiek U11 - Výber ObFZ Bratislava-mesto U11 4:6 (3:3).

Čiastočné výsledky: ObFZ Bratislava-vidiek červený – ObFZ Bratislava-mesto 3:4 (2: 1), Benkovský 2, Rybár – Katrenčík 2, Grescher, Neupauer. ObFZ Bratislava-vidiek modrý – ObFZ Bratislava-mesto 1:2 (1:2), Glodič – Varga 2. Pred 80 divákmi rozhodovali Šustáka Vargová.

e) Zmena mailovej adresy:

Predseda KM: Ivan Konečný – mail: konecny58@centrum.sk

 

Komisia rozhodcov a delegátov

Oznamuje termín fyzických previerok v jarnej časti súťažného ročníka - 22. 5. 2018 o 18.00 h na atletickej dráhe Mladá Garda v Bratislave, Račianska 103.

Ospravedlnenia: Rybecký 21. 4., 28. – 29. 4., 1. 5., Habo 21. – 22. 4. Bočák 21. – 22. 4., Bulík 22. 4., 28. – 29. 4., 1. 5., Polák 27. – 29. 4. do 16.00 h, Chrupka 28. 4. do 16.00 h a 29. 4. do 15.00 h.

HRACIE DNI a UHČ sledujte v osobnom konte v ISSF a v obsadení rozhodcov a delegátov - v prípade kolízie termínov alebo časov zápasov kontaktujte KRaD.

Ospravedlnenie treba zasielať výlučne na e-mailovú adresu a to najneskôr 10 dní pred MFZ: jozefhlavenka@gmail.com

Upozorňuje R a D na dôsledné vypisovanie zápisu o stretnutí a uvádzanie relevantných údajov a udalostí, ktoré sa stali pred, počas, alebo po stretnutí a zodpovedne kontrolovali platnosť RP pred stretnutím.

Doporučuje R, aby sa deň pred stretnutím kontaktovali so svojimi AR a DS a vzájomne sa informovali o mieste a termíne stretnutia, v prípade, že niektorý s delegovaných osôb sa nedostaví na stretnutie, treba kontaktovať predsedu KRaD.

Doplnenie do adresára:

Rozhodcovia:

Michalovič Boris tel. 0911 250482, e-mail: Borko111@gmail.com

Sobolová Lenka tel. 0944 328232, e-mail: lenkasobolova@azet.sk

Šabiková Eva tel. 0911 078178, e-mail: sabikova.eva@gmail.com

Delegáti:

Hlavenka Jozef tel. 0908 764944, e-mail: jozefhlavenka@gmail.com

Polák Pavol tel. 0918 430189, e-mail: pavolpolak01@gmail.com

Stanislav Milan tel. 0908 035988, e-mail: stanislav.milan@gmail.com

Komisia rozhodcov a delegátov ObFZ Ba-vidiek vyzýva záujemcov o vykonávanie funkcie rozhodcu, aby sa prihlásili na sekretariáte ObFZ Bratislava - vidiek, Súmračná 27, 821 02 Bratislava, tel.: 0948 699588, alebo priamo predsedovi KRaD, tel.: 0908 764944.

Zmeny v obsadení R a DS-PR ObFZ Bratislava – vidiek 21. - 22. 4 2018 č. 20

Seniori (S5V) - 20. kolo

21. 4. 17.00 Budmerice – Grinava Lomňančik (BFZ) za R, Kožuch (BFZ) za Tahotného, Huska, Dadykin (SFZ) za D

22. 4. 17.00 Kostolište – Šenkvice Polák, Dujava (BFZ) za AR1, AR2, Lukeš

22. 4. 17.00 Plavecký Mikuláš – Plavecký Štvrtok Lalo (BFZ) za R, Hudy (BFZ) za AR1, AR2, D

22. 4. 17.00 Vištuk – Jablonec Ježík (BFZ) za R, AR1, AR2, Hlavenka za D

Seniori (S6V) - 16. kolo

22. 4. 17.00 Vysoká – Studienka Rybecký za R, AR1, AR2, Hilka za D

22. 4. 17.00 Dubová – Stupava Huska za R, AR1, AR2, D

22. 4. 17.00 Malé Leváre – Vinosady Chrupka, AR1 za Rybecký, AR2, Polák za D

22. 4. 17.00 Častá – Pernek Tahotný, AR1 za Huska, AR2, D

Dorast SD4V – 16. kolo

21. 4. 17.00 Častá – Rovinka Olša M., Tahotný za Sobolovú, Michalovič

Mladší žiaci MZV U13 – 20. kolo

22. 4. 10.00 Modra – Šenkvice B Sobolová (zmena hracieho dňa)

Súťaže BFZ – prípravky

PRMA – 16. kolo

22. 4. 14.30 Jakubov – Závod Michalovič za Šabikovú

22. 4. 12.30 Zohor – Sološnica Šabikova za Michaloviča (zmena UHČ)

MATRIKA BFZ

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, účinné od 1.7.2017 nájdete na stránkach sfz.futbalnet.sk, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk /dokumenty/. Oznamujeme FK, že žiadosť o prestup amatéra s obmedzením /zimné registračné obdobie s obmedzením/ skončilo dňom 31.3. 2018.

Žiadosť o prestup amatéra bez obmedzenia a s obmedzením /letné registračné obdobie/ bude možné podávať až od 1. júla 2018.

Oznamujeme Vám, že v týchto dňoch väčšinou končí platnosť Registračných preukazov a preto je potrebné si vygenerovať nové registračné preukazy. Platnosť preukazov u hráčov v kategórii do U19 (vrátane) je na 5 rokov a nad U19 na 10 rokov.

Upozorňujeme FK, aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM,VKLADOM NA ÚČET SFZ, alebo POŠTOVOU POUKÁŽKOU, ALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené Forma úhrady: Dobierka.

Odstupné za prestup amatéra bez obmedzenia sa stanovuje podľa kategórie klubu, do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne v sezóne, počas ktorej prestupuje /čl. 37/2 – RaPP/. Kategória klubu podľa stupňa súťaže je určená matričnou príslušnosťou klubu podľa čl. 12 ods. 6.

Odstupné za hráča podľa čl. 37/3,4 RaPP sa vracia do Mesačnej zbernej faktúry (odstupné za hráča platí nový klub vo faktúre generovanej v nasledujúcom mesiaci, spravidla je faktúra generovaná vždy 1. v mesiaci), kompletný návod na použitie nájdete na: http://www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy.

Prečítané: 261x