ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 41 ZO DŇA 6. 4. 2018  ObFZ Bratislava – vidiek
05.04.2018, Rudolf Hupka

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 41 ZO DŇA 6. 4. 2018 ObFZ Bratislava – vidiek

Pre všetkých

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 41 ZO DŇA 6. 4. 2018

ObFZ Bratislava – vidiek

 

Sekretariát

Správa z ISSF – žiadosť o striedavý štart - doplnenie (28. 3. 18)

Doplnili sme v žiadosti o transfér - striedavý štart "tlačítko" (pod východzí a cieľový klub) "zobraz družstvá", kde sa následne zobrazia všetky družstvá daných klubov s uvedeným pohlavím, vekovou úrovňou aj súťažou, kde je družstvo zaradené. Týmto krokom by sa malo ľahšie dohľadať aké družstvá má hlavne materský klub, a či je vôbec možné schváliť takýto striedavý štart.

ISSF Helpdesk(pomoc): frantisek.ferenc@futbalsfz.sk

Dôležité správy z ISSF k novým registračným preukazom (23. 3. 18)

Opakovane pripomíname a ŽIADAME, aby ste žiadosti o preukazy NESCHVALOVALI v čase od 5.00 h do 10.00 h (ráno), nakoľko vtedy sa importujú schválené žiadosti do výroby a Vaše priebežné schvalovania v tomto čase spôsobujú chaos v dodávkach a desiatky zbytočných telefonátov a sťažností.

Okrem toho Vás ŽIADAM, aby ste žiadosti o storno schválenej žiadosti o registračný preukaz nahlasovali VÝHRADNE cez elektronickú podateľňu formulár POMOC a nie telefonicky.

Oddnes telefonické požiadavky nebudeme vôbec riešiť (z dôvodu nedopátratelnosti či ste požiadali alebo nepožiadali o storno, a kedy ste o to žiadali).

ISSF Helpdesk(pomoc): jan.letko@futbalsfz.sk

Týmto Vás informujeme, že z dôvodu húfneho vyžiadania "žiadostí o vydanie nových registračných preukazov", dochádza k omeškaniu distribúcie týchto kariet. Za oneskorené dodávky sa v mene výrobnej a dodávateľskej spoločnosti ospravedlňujeme a prosím o trpezlivosť.

Zároveň chceme upozorniť všetky delegované osoby, aby v zmysle platných noriem, pustili do zápisov hráčov, ktorí majú "žiadosti o vydanie nového RP” - overiteľné v ISSF a schválené matrikárom.

ISSF Helpdesk(pomoc): frantisek.ferenc@futbalsfz.sk

Ak ktorýkoľvek FK potrebuje uviesť oznam na našu webovú stránku, nech ho pošle na rudolf.hupka@futbalsfz.sk.

 

Športovo-technická komisia

Uzn. č. 89: Zaúčtovala klubom ŠK Plavecký Štvrtok - OFK Vysoká pri Morave a ŠK Záhorák Plavecký Mikuláš poplatok vo výške 100 % zo štartovného, ktorý vyplýva z RS čl. 4.1. Poplatok bude započítaný do najbližšej zbernej faktúry.

Uzn. č. 90: Oznamuje, že znenie článku o povinnom počte mládežníckych družstiev (aktuálne RS čl. 4.1) bude upravený nasledovne: „Každé družstvo zaradené v súťaži S5V musí mať v súťažiach mládeže aspoň jedno družstvo počas celého súťažného ročníka. Ak ho mať nebude, uhradí okrem štartovného vkladu aj poplatok, ktorý je stanovený vo výške 100 % zo štartovného vkladu pre S5V. Uhradenie poplatku nie je náhradou povinnosti mať mládežnícke družstvo v zmysle SP čl. 38/b. Poplatok sa použije na účely rozvoja mládežníckeho futbalu. Družstvo, ktoré poplatok neuhradí spolu so štartovným, nebude do súťaže S5V zaradené.“

Na základe tohto upresnenia sa družstvo súťaže S5V, ktoré od sezóny 2018/19 nebude mať mládežnícke družstvo druhý ročník za sebou, stane automaticky vypadávajúcim v súlade so SP čl. 38/b.

Uzn. č. 91: Pre kolíziu termínov nariaďuje odohrať:

- 22. kolo S5V Kostolište – Láb dňa 16. 5. 2018 (streda) o 17.30 h.

Uzn. č. 92: Schvaľuje žiadosť o zmenu termínu stretnutia:

14. kolo S5V Láb – Sv. Jur B dňa 5. 5. 2018 (sobota) o 17.00 h.

Uzn. č. 93: Oznamuje hráčov, ktorí nastúpili na stretnutia bez RP:

S5V:

Milan Dugovič (Plav. Štvrtok) – RP vo vyžiadaní od 27. 3. 2018;

Dávid Krajčír (Šenkvice) – RP vo vyžiadaní od 28. 3. 2018;

Kamil Poláček (Plav. Mikuláš) – RP vo vyžiadaní od 27. 3. 2018.

S6V:

Robert Kočnár (Záhorská Ves) – RP vo vyžiadaní od 14. 3. 2018;

Marek Polúch (Pernek) – RP vo vyžiadaní od 30. 3. 2018;

Marek Buzek (Malacky B) – RP vo vyžiadaní od 28. 3. 2018;

Mário Mališ (Studienka) – RP vo vyžiadaní od 23. 3. 2018;

Ján Cabák (Studienka) – RP vo vyžiadaní od 13. 3. 2018;

Marek Szabó (Studienka) – RP predložený;

Branislav Chvíla a Juraj Herda (Sološnica) – RP vo vyžiadaní od 27. 3. 2018;

Albert Pír (Vysoká pri Morave) – RP vo vyžiadaní od 29. 3. 2018;

Matúš Bielik (Dubová) – RP vo vyžiadaní od 1. 4. 2018;

Jakub Pavlačič (Stupava) – RP vo vyžiadaní od 27. 3. 2018;

Samuel Klačman (Stupava) – RP vo vyžiadaní od 16. 3. 2018.

SD4V:

Nikolas Škrabák (Nová Dedinka) – RP vo vyžiadaní od 27. 3. 2018;

Nicolas Macek (Rovinka) – RP vo vyžiadaní od 26. 3. 2018;

Denis Grundza (Rovinka) – RP vo vyžiadaní od 29. 3. 2018;

Dávid Hranický, Juraj Čížik (Cajla) – RP preložené.

Uzn. č. 94: Žiada kluby FK CINEMAX Doľany a FK v Sološnici o písomné vyjadrenie k nedodržaniu limitu na nahranie nominácií družstiev do ISSF (RS čl. 5.9.2) pred stretnutím 13. kola S6V Doľany – Sološnica. Vyjadrenie je potrebné poslať na emailovú adresu marian.vass@gmail.com do 10. 4. 2018.

 

Disciplinárna komisia

Vylúčený po ČK. Disciplinárna sankcia - nepodmienečne pozastavenie výkonu športu podľa čl. 9/2b DP:

Uzn. č. 82 - Martin JURAN 1262878 (S6V - Futbalový klub Dubová) - vylúčený za HNS voči R, DS - pozastavenie výkonu športovej činnosti na 5 týždňov, podľa DP čl. 48/1c,2b od 2. 4. 2018. /10 €/

Uzn. č. 83 - Ondrej SEDLÁR 1236357 (S6V - FKM Stupava) - vylúčený za HNS voči R, DS - pozastavenie výkonu športovej činnosti na 5 týždňov, podľa DP čl. 48/1c,2b od 2. 4. 2018. /10 €/

Uzn. č. 84 - Enrico TOVÁČ 1304084 (SZV - FK Záhorská Ves) – vylúčený za kopnutie súpera nadmernou silou, DS - pozastavenie výkonu športovej činnosti na 4 súťažné stretnutia, podľa DP čl. 45/1,2a od 2. 4. 2018. /5 €/

Pozastavenie výkonu športovej činnosti po 5 napomenutí ŽK na 1 majstrovské stretnutie, podľa DP, čl. 37/5a:

Uzn. č. 85 - Jakub MINÁRIK 1295225 (S6V- Futbalový klub Dubová) od 2. 4. 2018. /10 €/

Uzn. č. 86 - Dionýz ŠIPOŠ 1304311 (SD4V- MŠK Kráľová pri Senci) od 2. 4. 2018. /5 €/

Oznamy:

Uzn. č. 87 - Peter JANČURA 1148359 (S5V - ŠK Šenkvice) - DK obdržala žiadosť o odpustenie zvyšku DS menovaného a žiadosť zamieta. /10 €/

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční v stredu 11. 4. 2018 o 15.00 h.

Proti rozhodnutiam komisie uverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/10 DP) sa možno odvolať v termíne podľa čl. 84/1 DP.

 

Komisia mládeže

Oznamy pre FK:

KM ObFZ oznamuje FK, že v stredu 11. 4. od 9.00 h sa na štadione FC Petržalka uskutoční turnaj BFZ pre kategóriu U12 (roč. 2006) za účasti 8 družstiev. Na turnaji sa zúčastní aj Výber ObFZ Bratislava - vidiek U12. Nominácia hráčov je v súlade s RS čl.10.3/A zverejnená na stránke ObFZ Bratislava – vidiek a bola zaslaná na FK a rodičom nominovaných hráčov.

KM ObFZ oznamuje FK, že v stredu 18. 4. o 17.00 h sa na štadióne ŠKO Miloslavov odohrá prípravné stretnutie medzi výbermi ObFZ Bratislava - vidiek U11 a ObFZ Bratislava - mesto U11. Nominácia hráčov je v súlade s RS čl.10.3/A zverejnená na stránke ObFZ Bratislava – vidiek a bola zaslaná na FK a rodičom nominovaných hráčov.

a) Zmena hracieho času (kolízia stretnutí)

SZV U15 – 18. kolo: Rohožník – Lozorno, NE 8. 4. o 11.30 h.

b) Zmeny termínov stretnutí – dohody FK

SZV U15 – 19. kolo: Rohožník – Modra, PI 13. 4. o 16.00 h (Rohožník poplatok 20 €);

MZV U13 – 20. kolo: CFK Cajla – Rohožník, PI 20. 4. o 17.00 h.

c) Hráči hrajúci bez RP

SZV U15: FC Záhorská Ves – Juraj Zveřina, Martin Vasko, Viliam Tesár, Patrik Pavol Marguš všetci vo vyžiadaní od 14. 3. 2018.

d) Súťaže BFZ – prípravky

PRMA: ŠK Gajary – NE 11.00 h (zmena hracieho času);

PRPK – 14. kolo: OŠK Slov. Grob – Slovan Častá, SO 7. 4. o 13.30 h (akcia SFZ);

PRSC – 14. kolo: MŠK Kráľová – ŠK Tomášov A, NE 8. 4. o 8.00 h (akcia SFZ);

PMC2 – 12. kolo: ŠK Nová Dedinka – FC Rohožník, SO 26. 5. o 10.00 h (dohoda FK);

PMC2 – 17. kolo: FC Rohožník – FK Inter Bratislava, SO 12. 5. o 14.00 h (dohoda FK).

e) Zmena mailovej adresy:

Predseda KM: Ivan Konečný – mail: konecny58@centrum.sk

 

Komisia rozhodcov a delegátov

Ospravedlnenia: Rybecký 7. - 8. 4. Do obeda, Habo 7. – 8. 4. Bočák 7. 4., Huska 7. 4. do 15.00 h, Bulík 8. 4., Šabíková 8. 4., Paracková do odvolania.

HRACIE DNI a UHČ sledujte v osobnom konte v ISSF a v obsadení rozhodcov a delegátov - v prípade kolízie termínov alebo časov zápasov kontaktujte KRaD.

Ospravedlnenie treba zasielať výlučne na e-mailovú adresu a to najneskôr 10 dní pred MFZ: jozefhlavenka@gmail.com

Upozorňuje R a D na dôsledné vypisovanie zápisu o stretnutí a uvádzanie relevantných údajov a udalostí, ktoré sa stali pred, počas, alebo po stretnutí a zodpovedne kontrolovali platnosť RP pred stretnutím.

Doporučuje R, aby sa deň pred stretnutím kontaktovali so svojimi AR a DS a vzájomne sa informovali o mieste a termíne stretnutia, v prípade, že niektorý s delegovaných osôb sa nedostaví na stretnutie, treba kontaktovať predsedu KRaD.

Doplnenie do adresára:

Rozhodcovia:

Michalovič Boris tel. 0911 250482, e-mail: Borko111@gmail.com

Sobolová Lenka tel. 0944 328232, e-mail: lenkasobolova@azet.sk

Šabiková Eva tel. 0911 078178, e-mail: sabikova.eva@gmail.com

Delegáti:

Hlavenka Jozef tel. 0908 764944, e-mail: jozefhlavenka@gmail.com

Polák Pavol tel. 0918 430189, e-mail: pavolpolak01@gmail.com

Stanislav Milan tel.0908 035988, e-mail: stanislav.milan@gmail.com

Komisia rozhodcov a delegátov ObFZ Ba-vidiek vyzýva záujemcov o vykonávanie funkcie rozhodcu, aby sa prihlásili na sekretariáte ObFZ Bratislava - vidiek, Súmračná 27, 821 02 Bratislava, tel.: 0948 699588, alebo priamo predsedovi KRaD, tel.: 0908 764944.

 

Zmeny v obsadenií R a DS-PR ObFZ Bratislava – vidiek 7. - 8.4. 2018 č.18

Seniori (S5V) - 18. kolo

8. 4. 16.30 Kostolište – Modra Lomnančík (BFZ) za R, AR1, AR2, Hlavenka za D

8. 4. 16.30 Zohor – Šenkvice David, Kožuch (BFZ) za AR1, AR2, Lukeš

8. 4. 16.30 Budmerice – Plavecký Štvrtok Dujava (BFZ) za R, Huska za AR1, AR2, Marczel (BFZ) za D

Seniori (S6V) - 14. kolo

7. 4. 16.30 Častá - Malacky B Lalo (BFZ) za Bočáka, Sobolová, Huska, D

8. 4. 16.30 Dubová – Doľany Olša M., Olša D. (BFZ ) za Husku, AR2, D

Rozpis stretnutí starší a mladší žiaci ObFZ Bratislava - vidiek

Starší žiaci SZV U15 – 18. kolo

7. 4. 13.30 Budmerice – Záh. Ves Tahotný ZMENA UHČ

8. 4. 10.00 Modra – Viničné Huska za R

8. 4. 10.30 Báhoň – Zohor Olša M. za R

8. 4. 14.00 Slov. Grob – V. Leváre Olša M. za R

Mladší žiaci MZV U13 – 18. kolo

8. 4. 14.00 Kostolište – Závod Michalovič za R

Súťaže BFZ – prípravky

PRMA – 14. kolo

7. 4. 14.00 Rohožník – Jakubov Šabiková za R

8. 4. 10.00 Vysoká – Lozorno R za Šabikovú

8. 4. 11,00 Gajary – Stupava Michalovič ZMENA UHČ

PRPK – 14. kolo

7. 4. 13.30 Slov. Grob – Častá ZMENA UHČ

PMC2 – 9. kolo (dohrávka)

7. 4. 14.30 Báhoň – Malinovo (HP Šenkvice)

PMC2 – 12. kolo

8. 4. 11.00 Závod – Inter BR za Michaloviča

 

MATRIKA BFZ

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, účinné od 1.7.2017 nájdete na stránkach sfz.futbalnet.sk, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk /dokumenty/. Oznamujeme FK, že žiadosť o prestup amatéra s obmedzením /zimné registračné obdobie s obmedzením/ skončilo dňom 31.3. 2018.

Žiadosť o prestup amatéra bez obmedzenia a s obmedzením /letné registračné obdobie/ bude možné podávať až od 1. júla 2018.

Oznamujeme Vám, že v týchto dňoch väčšinou končí platnosť Registračných preukazov a preto je potrebné si vygenerovať nové registračné preukazy. Platnosť preukazov u hráčov v kategórii do U19 (vrátane) je na 5 rokov a nad U19 na 10 rokov.

Upozorňujeme FK, aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM,VKLADOM NA ÚČET SFZ, alebo POŠTOVOU POUKÁŽKOU, ALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené Forma úhrady: Dobierka.

Odstupné za prestup amatéra bez obmedzenia sa stanovuje podľa kategórie klubu, do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne v sezóne, počas ktorej prestupuje /čl. 37/2 – RaPP/. Kategória klubu podľa stupňa súťaže je určená matričnou príslušnosťou klubu podľa čl. 12 ods. 6.

Odstupné za hráča podľa čl. 37/3,4 RaPP sa vracia do Mesačnej zbernej faktúry (odstupné za hráča platí nový klub vo faktúre generovanej v nasledujúcom mesiaci, spravidla je faktúra generovaná vždy 1. v mesiaci), kompletný návod na použitie nájdete na: http://www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy.

Prečítané: 261x