ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 4 – 18/19 ZO DŇA 20. 7. 2018  ObFZ Bratislava – vidiek
20.07.2018, Rudolf Hupka

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 4 – 18/19 ZO DŇA 20. 7. 2018 ObFZ Bratislava – vidiek

Pre všetkých

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 4 – 18/19 ZO DŇA 20. 7. 2018

ObFZ Bratislava – vidiek

 

SEKRETARIÁT

Zmena štatutárov a kontaktných osôb v ŠK Gajary:

Predseda: Mário Wirth

mobil: 0904 014 485

email: majkowirth@gmail.com

Tajomník: Róbert Pernecký

mobil: 0902578968

email: robert.pernecky@gmail.com

ISSF manažér: Predseda

 

Správa z ISSF pre klubových manažérov (3. 7. 16.27)

Práve ste niektorí dostali dogenerované faktúry, a aby ste všetci nepísali J. Letkovi, tak sa jedná o doplatok pre delegované osoby za máj podľa Zákona za prácu cez sobotu, nedeľu a sviatok. Je to zákonná povinnosť.

ISSF Helpdesk(pomoc): jan.letko@futbalsfz.sk

Správa z ISSF pre všetkých členov SFZ (3. 7. 14.30)

V rámci SFZ boli novelizované v priebehu mesiaca jún 2018 nasledovné predpisy SFZ:

1)Disciplinárny poriadok SFZ - schválený VV SFZ dňa 21. 6. 2018 a účinný dňom jeho schválenia.

Konsolidované znenie dostupné tu: https://mediamanager.sportnet.online/media/csm/f/futbalsfz.sk/2018/06/75ac67a2-ff63-4317-9d89-9c45fd68b77f.pdf

Znenie na UčPS dostupné tu: http://www.ucps.sk/Disciplinarny_poriadok_SFZ_uplne_znenie_platne_od_21_6_2018

Článok informujúci o novele dostupný tu: http://www.futbalsfz.sk/sfz-novelizacia-disciplinarneho-poriadku-ako-potreba-doby

2) Súťažný poriadok SFZ - schválený VV SFZ dňa 21. 6. 2018 a účinný dňom jeho schválenia

Konsolidované znenie dostupné tu: https://mediamanager.sportnet.online/media/csm/f/futbalsfz.sk/2018/06/1e791a05-23d8-4930-8abe-fb864d08b81b.pdf

Znenie na UčPS dostupné tu: http://www.ucps.sk/Sutazny_poriadok_SFZ_uplne_znenie_platne_od_21_6_2018

3) Registračný a prestupový poriadok SFZ - schválený hlasovaním per rollam VV SFZ dňa 30. 6. 2018 a účinný od 1. 7. 2018

Konsolidované znenie dostupné tu: https://mediamanager.sportnet.online/media/csm/f/futbalsfz.sk/2018/07/71e906f0-232f-4849-8e5f-1b22f21c761a.pdf

Znenie na UčPS dostupné tu: http://www.ucps.sk/Registracny_a_prestupovy_poriadok_SFZ_uplne_platne_znenie_od_30_6_2018

Všetky predpisy sú uverejňované na stránke futbalsfz.sk v sekcii Legislatíva.

ISSF Helpdesk(pomoc): frantisek.ferenc@futbalsfz.sk

Správa z ISSF pre klubových manažérov (2. 7. 19.06)

Opätovne sme podľa rozhodnutia Konferencie SFZ spristupnili kredity pre nákup tovarov a služieb vo Vašom e-shope. Hneď na úvod Vás upozorňujem, že platnosť kreditov končí 30. 11. 2018.

E-shop je na adrese https://futbalnet.shop, ale kľudne môžete použiť aj pôvodnú adresu eshop.futbalsfz.sk, budete však presmerovaný na novú adresu.

Prehľad pridelených kreditov podľa matričnej príslušnosti k zväzom ako aj iné informácie nájdete na adrese http://www.futbalsfz.sk/prerozdelenie-prispevkov-podla-zakona-o-sporte (informácie priebežne dopĺňame a aktualizujeme).

Prehľad čerpania kreditov si viete kontrolovať priamo v eshope, alebo na stránke http://podporamladeze.futbalsfz.sk, kde je kompletný prehľad čerpania kreditov.

Skôr ako nás budete kontaktovať, prečítajte si prosím návody v dolnej časti stránky https://futbalnet.shop, hlavne však https://futbalnet.shop/registracia-osobneho-konta a https://futbalnet.shop/nakup-za-kredit.

V prípade problémov je Vám k dispozícii emailová adresa eshop@futbalsfz.sk poprípade nás kontaktujte cez formulár (modrý krúžok s obálkou) vpravo dole na https://futbalnet.shop.

ISSF Helpdesk(pomoc): jan.letko@futbalsfz.sk

 

Ak ktorýkoľvek FK potrebuje uviesť oznam na našu webovú stránku, nech ho pošle na rudolf.hupka@futbalsfz.sk.

 

ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA

Uzn. č. 3: Žiada FK s družstvom zaradeným v súťaži S5V alebo S6V o nahlásenie min. 3 termínov domácich stretnutí, ktoré družstvo odohrá mimo ÚHČ (teda v nedeľu min. 3,5 hpÚHČ alebo v sobotu) na emailovú adresu marian.vass@gmail.com. ŠTK bude akceptovať len tie termíny, ktoré budú spĺňať proporcionalitu rozdelenia na všetky kolá. Družstvá, ktorých HČ je v sobotu sú tejto povinnosti zbavené. Výber termínov takýchto stretnutí bude ŠTK akceptovať do 1. 8. 2018, následne zvyšné termíny prerozdelí rovnomerne na celý súťažný ročník.

Uzn. č. 4: Žiada FK, aby si skontrolovali vyžrebovanie pre svoje družstvá, ktoré je dostupné na stránke: http://obfz-bratislava-vidiek.futbalnet.sk/#menu/open/sutaze/ a prípadné nezrovnalosti s prihláškou hlásili čo najskôr na emailovej adrese marian.vass@gmail.com

 

KOMISIA MLÁDEŽE

a) Vyžrebovanie súťaží starších žiakov SZV U15 a mladších žiakov MZV

Vyžrebovanie starších žiakov SZV U15 a mladších žiakov MZV je zverejnené na stránke ObFZ Bratislava-vidiek – časť mládežnícke súťaže. Žiadame FK, aby si skontrolovali vyžrebovani svojich stretnutí – prípadné chyby je potrebné nahlásiť predsedovi KM – Ivan Konečný 0914 173242, mail: konecny58@centrum.sk

b) Vložené kolá v pracovný deň, resp. štátny sviatok

Súťaž SZV U15

12. kolo: streda 12. 9. 2018 – jednotný ÚHČ 18.00 h;

26. kolo: streda 1. 5. 2019 – ÚHČ (podľa jednotlivých FK);

27. kolo: streda 8. 5. 2019 – ÚHČ (podľa jednotlivých FK);

Súťaž MZV – skupina A

12. kolo: streda 12. 9. 2018 – jednotný ÚHČ 18.00 h;

26. kolo: streda 1. 5. 2019 – ÚHČ (podľa jednotlivých FK);

27. kolo: streda 8. 5. 2019 – ÚHČ (podľa jednotlivých FK);

25. kolo: štvrtok 6. 6. 2019 – jednotný ÚHČ 18.30 h.

c) Zmena hracieho času stretnutia – kolízia SZV U15 a MZV

MZV – 12. kolo: FC Rohožník – FC Stupava B, ST 12. 9. 2018 o 16.00 h.

d) Zmena poradia stretnutí – súťaž MZV

Uznesenie KM: BAv-KM-2018/2019-0002

KM rozhodla o zmene poradia stretnutí súťaže MZV nasledovne:

3. kolo: TJ Veľké Leváre – FKM Stupava, NE 9. 9. o 14.00 h (HP – TJ Veľké Leváre);

12. kolo: FKM Stupava – TJ Veľké Leváre, ST 12. 9. o 18.00 h (HP – FK Stupava);

Odôvodnenie: akceptovanie požiadavky TJ Veľké Leváre hrať 9. 9. na hody doma.

e) Schválené žiadosti – spoločné družstvá mládeže

MZV: FC Slovan Častá (Častá - Doľany) – schválená 17. 7. 2018. Žiadosť je riadne zaevidovaná na SFZ.

f) Oznam pre FK

KM oznamuje FK, že FC Stupava bude hrávať svoje domáce stretnutia na ihrisku v Marianke nasledovne: starší žiaci – SO ÚHČ, mladší žiaci – SO 2.5 hpÚHČ.

g) Zápis pre rozhodcu laika

KM oznamuje FK, že v prípade nedostavenia sa delegovaného R je v súťažiach starších a mladších žiakov sprístupnený tzv. zápis pre rozhodcu laika, do tohto zápisu má prístup len domáci ISSF manažér, resp. osoba poverená domácim FK pre prácu v systéme ISSF.

h) Súťaže BFZ – prípravky

KM BFZ oznamuje FK, že vyžrebovanie všetkých súťaží prípraviek je zverejnené na stránke BFZ – časť mládežnícke súťaže. Žiadame FK, aby si skontrolovali vyžrebovanie svojích stretnutí.

Prípadné chyby nahláste správcovi súťaže – Ivan Konečný 0914 173242, mail: konecny58@centrum.sk .

Turnajová súťaž PMD U8 sa rieši osobitne – FK nahlasujú termíny organizovania turnaja.

KM BFZ žiada FK v pôsobnosti ObFZ vidiek, aby sledovali US BFZ – časť komisia mládeže, kde sú zverejňované všetky podstatné veci ohľadne súťaží prípraviek.

Spoločné družstvo mládeže – prípravka U8 PMD (schválená žiadosť)

FK Cinemax Doľany (Doľany – Častá) – schválená 17. 7. 2018. Žiadosť je zaevidovaná na SFZ

i) Zmena mailovej adresy:

Predseda KM: Ivan Konečný – mail: konecny58@centrum.sk

 

KOMISIA ROZHODCOV A DELEGÁTOV

Oznamuje termín letného predsezónneho seminára rozhodcov a delegátov: 10. 8. 2018 od 17.00 h v Dome športu na Junáckej ul. v Bratislave. Rozhodcovia sú povinní priniesť lekárske potvrdenie, ktoré bude platiť na celú sezónu súťažného ročníka 2018/2019.

Komisia rozhodcov a delegátov ObFZ Bratislava-vidiek vyzýva záujemcov o vykonávanie funkcie rozhodcu, aby sa prihlásili na sekretariáte ObFZ Bratislava - vidiek, Súmračná 27, 821 02 Bratislava, tel.: 0948 699588, alebo priamo predsedovi KRaD, tel.: 0908 764944.

 

MATRIKA BFZ

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, účinné od 1.7.2017 nájdete na stránkach sfz.futbalnet.sk, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk /dokumenty/. Oznamujeme FK, že žiadosť o prestup amatéra bez obmedzenia je možné podávať len do 31. 7. 2018 a žiadosť o prestup amatéra s obmedzením je možné podávať do 30. 9. 2018 /letné registračné obdobie/.

Ďalej oznamujeme FK, že žiadosť o prestup amatéra zo zahraničia /vyplnené tlačivo podať na SFZ/ je možné podávať do 30.9. 2018.

Oznamujeme Vám, že v týchto dňoch väčšinou končí platnosť Registračných preukazov a preto je potrebné si vygenerovať nové registračné preukazy. Platnosť preukazov u hráčov v kategórii do U19 (vrátane) je na 5 rokov a nad U19 na 10 rokov.

Upozorňujeme FK, aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM,VKLADOM NA ÚČET SFZ, alebo POŠTOVOU POUKÁŽKOU, ALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené Forma úhrady: Dobierka.

Odstupné za prestup amatéra bez obmedzenia sa stanovuje podľa kategórie klubu, do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne v sezóne, počas ktorej prestupuje /čl. 37/2 – RaPP/. Kategória klubu podľa stupňa súťaže je určená matričnou príslušnosťou klubu podľa čl. 12 ods. 6.

Odstupné za hráča podľa čl. 37/3,4 RaPP sa vracia do Mesačnej zbernej faktúry (odstupné za hráča platí nový klub vo faktúre generovanej v nasledujúcom mesiaci, spravidla je faktúra generovaná vždy 1. v mesiaci), kompletný návod na použitie nájdete na: http://www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy.

 

KOMISIA MLÁDEŽE BFZ

a/ Vyžrebovanie súťaží prípraviek

KM BFZ oznamuje FK, že vyžrebovanie jednotlivých súťaží prípraviek je zverejnené na stránke BFZ – časť mládežnícke súťaže. Žiadame FK, aby si vo vlastnom záujme skontroloval vyžrebovanie svojích stretnutí. Prípadné chyby oznámte správcom súťaží:

Pavel Príkopa 0903 718455, mail: pavel.prikopa@futbalsfz.sk , Ivan Konečný 0914 173242, mail:konecny58@centrum.sk

b) Súťaž PMD U8 – termíny turnajov

T1: 8.-9.9.2018, T2: 22.-23.9.2018, T3: 6.-7.10.2018, T4:20.-21.10.2018

T5: 27.-28.4.2019, T6: 11.-12.5.2019, T7: 25.-26.5.2019, T8: 8.-9.6.2019

c) Súťaž PMD U8 – organizácia turnajov

skupina D: organizátor FC Rohožník – 2 ihriská

T2: SO 22.9.2018 od 10.00 hod., T6: SO 11.5.2019 od 10.00 hod.

skupina F: organizátor FK Karpaty Limbach – 2 ihriská

T4. SO 20.10.2018 od 10.00 hod., T8: SO 8.6.2019 od 10.00 hod.

skupina H: organizátor OFK Dunajská Lužná – 2 ihriská

T3: SO 6.10.2018 od 9.00 hod.

d) Spoločné družstvo mládeže pre súťaž PMD U8 – schválená žiadosť

FK Cinemax Doľany ( Doľany – Častá ) – schválená 17.7.2018. Dohoda je riadne zaevidovaná na SFZ.

e) Schválené náhradné hracie plochy

FC Rohožník (PRMA, PMD) – náhradná trávnatá hracia plocha v areáli FC Rohožník počas celého súťažného ročníka.

OFK Dunajská Lužná (PRSC, PMC2, PMD) – v prípade nepriaznivého počasia, resp. nespôsobilej hlavnej trávnatej plochy - UT OFK Dun. Lužná.

MŠK Senec (PMA1, PMB1, PMC1) – v prípade nepriaznivého počasia, resp. nespôsobilej hlavnej trávnatej plochy - UT NTC Senec (nahlásená hlavná hracia plocha pre PMA1, PMB1, PMC1 – FK Reca).

f/ Oznam pre FK – súťaže PMA2, PMB2, PMC2

FC Stupava odohrá svoje domáce stretnutia na ihrisku v Marianke nasledovne:

PMA2, PMB2 – NE 10.00 hod., PMC2 – NE 11.30 hod.

Prečítané: 218x