ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 33 ZO DŇA 9. 2. 2018  ObFZ Bratislava – vidiek
09.02.2018, Rudolf Hupka

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 33 ZO DŇA 9. 2. 2018 ObFZ Bratislava – vidiek

Pre všetkých

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 33 ZO DŇA 9. 2. 2018

ObFZ Bratislava – vidiek

Sekretariát

Na volené funkcie boli delegátmi konferencie 12. 12. 2017 zvolení:

VV ObFZ Bratislava-vidiek:

Miroslav Baxa – predseda, 0911 014593, baxa.miroslav001@gmail.com

Tibor Peller – podpredseda, 0907 751739, peller66@gmail.com

Ing. Milan Vorčák – podpredseda, 0905 442486, mvorcak@promiprojekt.sk

Jaroslav Ferenčák - 0907 130824, tj.jakubov@gmail.com

Ľuboš Havránek - 0918 411180, lubottcs@gmail.com

Dušan Petráš - 0918 708217, dusan.petras@engie.com

Predseda KRaD ObFZ Bratislava-vidiek a zároveň člen VV ObFZ:

Jozef Hlavenka - 0908 764944, jozefhlavenka@gmail.com

Predseda Revíznej komisie ObFZ Bratislava-vidiek:

Ing. Kamil Kyselica, 0940 642706, kkyselica@gmail.com

Predseda Odvolacej komisie ObFZ Bratislava-vidiek:

Anton Herhonek - 0903 266816, aherhonek@atlas.sk

 

Zmena telefónneho čísla:

Predseda RK ObFZ Bratislava – vidiek: Ing. Kamil Kyselica – m: 0940 642706

Zmena telefónneho čísla:

ISSF manažér / vedúci prípraviek FK Slovan Ivanka pri Dunaji: Marian Kostolanský – m: 0910 993966

Ak ktorýkoľvek FK potrebuje uviesť oznam na našu webovú stránku, nech ho pošle na rudolf.hupka@futbalsfz.sk.

 

Komisia mládeže

a) Zmena mailovej adresy:

Predseda KM: Ivan Konečný – mail: konecny58@centrum.sk

b) Schválené zmeny termínov stretnutí:

SZV U15 – 16. kolo: Modra – Záhorská Ves, 24. 3. o 11.30 h;

SZV U15 – 23. kolo: Modra – Cajla, 19. 5. o 11.30 h;

MZV U13 – 24. kolo: Vištuk – Sološnica, 27. 5. o 14.00 h.

c) ZHL prípraviek:

KM oznamuje FK, že program jednotlivých hracích dní, výsledky, aktuálna tabuľka a tabuľka

strelcov sú zverejňované na stránke ObFZ Bratislava – vidiek.

d) Súťaže BFZ – prípravky:

Zmena hracieho času

PMB1: FC Malacky – sobota 10.45 h

Zmeny termínov stretnutí

PRMA – 19. kolo: Kostolište – Jakubov 13. 5. o 10.30 h

PRMA – 20. kolo: Lozorno – Kostolište 17. 5. o 17.30 h

PRMA – 21. kolo: Kostolište – Závod 29. 5. o 18.00 h

PRMA – 23. kolo: Stupava – Kostolište 3. 5. o 18.00 h

PRPK – 20. kolo: Vištuk – Viničné 19. 5. o 10.00 h

PRPK – 23. kolo: Vištuk – PŠC Pezinok 30. 4. o 17.30 h

PRSC – 24. kolo: Ivanka – Kalinkovo 22. 5. o 17.00 h

 

Komisia rozhodcov a delegátov

Oznamuje všetkým rozhodcom, že termín zimného seminára bol stanovený na 9. marca 2018 v Dome športu v Bratislave na Junáckej ul. (pri Poluse). Pozvánka a program budú zaslané elektronickou poštou.

Oznamuje všetkým rozhodcom a delegátom, aby si na sekretariáte BFZ (ved. sekretár J. Farbula) dali vyhotoviť zmluvy na ďalšie obdobie. Termín: do 23. februára 2018. Zároveň si môžu vyzdvihnúť potvrdenie o príjmoch za rok 2017.

Výber KRaD ObFZ Bratislava – vidiek sa 3. 2. 2018 zúčastnil na Turnaji rozhodcov OFS Brno – venkov v ŠH Ivančice pri Brne a umiestnil sa na 3. mieste za účasti 8 tímov. Vedenie ObFZ a KR ďakujú R a D za vzornú reprezentáciu ObFZ Bratislava – vidiek.

Komisia rozhodcov a delegátov ObFZ Ba-vidiek vyzýva záujemcov o vykonávanie funkcie rozhodcu, aby sa prihlásili na sekretariáte ObFZ Bratislava - vidiek, Súmračná 27, 821 02 Bratislava, tel.: 0948699588, alebo priamo predsedovi KRaD, tel.: 0908764944.

 

MATRIKA BFZ

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, účinné od 1.7.2017 nájdete na stránkach sfz.futbalnet.sk, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk /dokumenty/. Oznamujeme FK, že žiadosť o prestup amatéra bez obmedzenia /zimné registračné obdobie bez obmedzenia/ skončilo dňom 31.1. 2018. Termín žiadosti o prestup zo zahraničia bolo možné podať len do 31.1.2018.

Žiadosť o prestup amatéra s obmedzením /zimné registračné obdobie s obmedzením/ možno podávať do 31. marca 2018.

Oznamujeme Vám, že v týchto dňoch väčšinou končí platnosť Registračných preukazov a preto je potrebné si vygenerovať nové registračné preukazy. Platnosť preukazov u hráčov v kategórii do U19 (vrátane) je na 5 rokov a nad U19 na 10 rokov.

Odstupné sa stanovuje podľa kategórie klubu, do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne v sezóne, počas ktorej prestupuje /čl. 37/2 – RaPP/. Kategória klubu podľa stupňa súťaže je určená matričnou príslušnosťou klubu podľa čl. 12 ods. 6.

Odstupné za hráča podľa čl. 37/3,4 RaPP sa vracia do Mesačnej zbernej faktúry (odstupné za hráča platí nový klub vo faktúre generovanej v nasledujúcom mesiaci, spravidla je faktúra generovaná vždy 1. v mesiaci), kompletný návod na použitie nájdete na: http://www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy.

ODTERAZ SI ZADÁVAJTE DO ISSF PRI TRANSFERE HRÁČA IBA SUMU PODĽA TABUĽKY V Čl. 37 RaPP (http://www.ucps.sk/Registracny_a_prestupovy_poriadok_SFZ_uplne_platne znenie_od_28_6_2017).
ISSF automaticky, podľa toho, či materský klub je plátca DPH alebo nie plátca DPH (plátca DPH má vyplnené pole IČ DPH vo fakturačných údajoch) dopočíta DPH k sume podľa článku 37 bod 6 RaPP, ktorý znie: “Ak klub, ktorý má nárok na odstupné za amatéra, je platcom dane z pridanej hodnoty, [33] k sume podľa odseku 1 sa pripočíta daň z pridanej hodnoty v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky.”
ŽIADAME VÁS TOUTO CESTOU O KONTROLU SPRÁVNOSTI FAKTURAČNÝCH ÚDAJOV V ISSF.

Prečítané: 102x