ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 30 – 18/19 ZO DŇA 8. 2. 2019 ObFZ Bratislava – vidiek
08.02.2019, Rudolf Hupka

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 30 – 18/19 ZO DŇA 8. 2. 2019 ObFZ Bratislava – vidiek

08.02.2019, Rudolf Hupka
Pre všetkých

Úradná správa

  

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 30 – 18/19 ZO DŇA 8. 2. 2019

ObFZ Bratislava – vidiek


SEKRETARIÁT

Sekretariát ObFZ oznamuje všetkým, ktorí vykonávali pracovnú činnosť pre ObFZ Bratislava – vidiek, že potvrdenie o príjme za rok 2018 si môžu osobne vyzdvihnúť na sekretariáte u p. Hupku po telefonickom dohovore. 

Sekretariát BFZ oznamuje FK, v pôsobnosti BFZ, ObFZ Bratislava – mesto a ObFZ Bratislava – vidiek, že vstupenky na kvalifikačné stretnutie ME 2020 seniorov  Slovensko – Maďarsko, ktoré sa uskutoční dňa 21.3.2019 o 20:45 hod. na štadióne CITY Aréna  v Trnave, si môžu objednať prostredníctvom sekretariátu BFZ do 13.2.2019. Nakoľko je toto stretnutie vyhlásené ako RIZIKOVÉ, vstupenky sú predávané na meno. Bližšie informácie k zakúpeniu vám poskytne vedúci sekretár BFZ p. Ján Farbula (0903 718 450).

Vyzýva FK, ktoré si neprevzali Rozpis súťaží 2018/19 (2 ks), vlajku ObFZ Bratislava-vidiek (FK V. a VI. ligy) a pracovný kalendár 2019 (všetko bezplatne), aby tak urobili na sekretariáte ObFZ na Súmračnej 27 v Bratislave u sekretára na základe telefonického dohovoru (m: 0948 699588). 

                               

Ak ktorýkoľvek FK potrebuje uviesť oznam na našu webovú stránku, nech ho pošle na rudolf.hupka@futbalsfz.sk


DISCIPLINÁRNA KOMISIA 

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční v stredu 13. 3. 2019 o 15.00 h.


KOMISIA MLÁDEŽE

a) Zmena hracích dní a časov – súťaže SZV a MZV

KM žiada FK, ktoré plánujú zmenu hracieho dňa a času pre jarnú časť 2019, aby zmeny zaslali cez ISSF (všeobecný podnet KM ObFZ Bratislava-vidiek) do termínu - pondelok 25. 2. 2019 – 14.00 h (bez poplatku). Po tomto termíne bude každé zmenené stretnutie spoplatnené vo výške 20 €.

Zimná halová liga prípraviek – O pohár predsedu ObFZ Bratislava-vidiek, 3. ročník – 8. hrací deň (Modra, Športová hala pri ZŠ, Komenského ul.)

8. hrací deň (10. 2. 19)

Účastníci: TJ Slovan Viničné, TJ Záhoran Jakubov, CFK Pezinok-Cajla A, TJ Malinovo, FK Slovan Ivanka U11. 

8.30 Viničné – Ivanka U11

9.10 CFK Cajla A – Malinovo

9.50 Viničné – Jakubov

10.30 Ivanka U11 – Malinovo

11.10 CFK Cajla A – Viničné

11.50 Jakubov – Ivanka U11 

12.30 Viničné – Malinovo

13.10 Jakubov – CFK Cajla A

13.50 CFK Cajla A – Ivanka U11

14.30 Malinovo – Jakubov


KOMISIA ROZHODCOV A DELEGÁTOV 


KRaD oznamuje, že zimný seminár R a DZ ObFZ Bratislava - vidiek bude 2. marca 2019 od 10.00 h do cca 16.00 h v Aule Domu športu, Junácka 6 v Bratislave (pri Poluse). Pozvánky budú poslané na e-mail.

Komisia rozhodcov a delegátov ObFZ Bratislava-vidiek vyzýva záujemcov o vykonávanie funkcie rozhodcu, aby sa prihlásili na sekretariáte ObFZ Bratislava - vidiek, Súmračná 27, 821 02 Bratislava, tel.: 0948 699588, alebo priamo predsedovi KRaD, tel.: 0908 764944. 

Oznamuje záujemcom o absolvovanie kurzu rozhodcov, že nový kurz plánujeme otvoriť vo februári 2019.


MATRIKA BFZ


Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, účinné od 1.7.2017 nájdete na stránkach sfz.futbalnet.sk, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk /dokumenty/.  

Správa z ISSF s textom pre FK :Dňa 23.8.2018 bola v ISSF v elektronickej podateľni v zložke Registrácia hráča doplnená Žiadosť o zmenu registrácie/preregistrácia hráča. Táto nová žiadosť bola zriadená za účelom vykonania  zmeny registrácie hráča podľa článku 15 ods. 5 RaPP, t.j. plne nahrádza doteraz za týmto účelom používaný “prestup” podľa článku 15 ods. 5 RaPP. Žiadame všetkých klubových ISSF manažérov a matrikárov, aby počnúc dňom 24.8.2018 už nevyužívali k zmene registrácie hráča prestup, ale žiadosť o zmenu registrácie hráča. Takéto podané žiadosti je možné vyhľadať v zložke Žiadosti a správy – vyhľadanie žiadosti, prípadne na pracovnej ploche.

Oznamujeme FK, že žiadosť o prestup amatéra bez obmedzenia skončil dňom 31.1. 2019 a žiadosť o prestup amatéra s obmedzením je možné podávať do 31.3. 2019 /zimné registračné obdobie/.                       

Ďalej oznamujeme FK, že žiadosť o prestup amatéra zo zahraničia je možné podávať do 31.3. 2019 – /vyplnené tlačivo je potrebné podať na matrike SFZ/.  

Oznamujeme Vám, že v týchto dňoch väčšinou končí platnosť Registračných preukazov a preto je potrebné si vygenerovať nové registračné preukazy. Platnosť preukazov u hráčov v kategórii do U19 (vrátane) je na 5 rokov a nad U19 na 10 rokov.

Upozorňujeme FK,  aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM, VKLADOM NA ÚČET SFZ, alebo POŠTOVOU POUKÁŽKOU, ALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené „Forma úhrady“: Dobierka.

Odstupné za prestup amatéra bez obmedzenia sa stanovuje podľa kategórie klubu, do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne v sezóne, počas ktorej prestupuje /čl. 37/2 – RaPP/. Kategória klubu podľa stupňa súťaže je určená matričnou príslušnosťou klubu podľa čl. 12 ods. 6.

Odstupné za hráča podľa čl. 37/3,4 RaPP sa vracia do Mesačnej zbernej faktúry (odstupné za hráča platí nový klub vo faktúre generovanej v nasledujúcom mesiaci, spravidla je faktúra generovaná vždy 1. v mesiaci), kompletný návod na použitie nájdete na: http://www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy.


KOMISIA MLÁDEŽE BFZ 


Zimná halová liga starších a mladších žiakov „O Pohár predsedu BSK”. 

Vekové kategórie

starší žiaci: ročník 2004 a mladší,

mladší žiaci: ročník 2006 a mladší.


Finálová časť – sobota 9. 2. 2019 - Hala Domu športu, Bratislava, Junácka 6

Mladší žiaci

9.00 1. semifinále: MŠK I. Petržalka A – MFK Záhorská Bystrica

9.50 2. semifinále: Slovan Ivanka pri Dunaji A – FK Rača Bratislava 

10.40 o 3. miesto: porazení semifinalisti 

11.30 o 1. miesto, finále ZHL

Starší žiaci

12.30 1. semifinále: SFC Kalinkovo – Slovan Ivanka pri Dunaji A

13.20 2. semifinále: MŠK Senec – FK Rača Bratislava 

14.10 o 3. miesto: porazení semifinalisti 

15.00 o 1. miesto, finále ZHL

KM BFZ žiada zúčastnené FK a ich vedúcich družstiev, aby nominácie hráčov na jednotlivé stretnutia ZHL BFZ nahrávali cez ISSF. 

Prečítané: 94x