ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 29 ZO DŇA 12. 1. 2018  ObFZ Bratislava – vidiek
12.01.2018, Rudolf Hupka

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 29 ZO DŇA 12. 1. 2018 ObFZ Bratislava – vidiek

Pre všetkých

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 29 ZO DŇA 12. 1. 2018

ObFZ Bratislava – vidiek

Sekretariát

Dňa 23. 1. 2018 bude zasadnutie Výkonného výboru ObFZ Bratislava-vidiek v priestoroch BFZ na Súmračnej 27 v Bratislave.

Na volené funkcie boli delegátmi konferencie 12. 12. 2017 zvolení:

VV ObFZ Bratislava-vidiek:

Miroslav Baxa - predseda

Jaroslav Ferenčák

Tibor Peller

Ľuboš Havránek

Dušan Petráš

Ing. Milan Vorčák

Predseda KRaD ObFZ Bratislava-vidiek a zároveň člen VV ObFZ:

Jozef Hlavenka

Predseda Revíznej komisie ObFZ Bratislava-vidiek:

Ing. Kamil Kyselica

Predseda Odvolacej komisie ObFZ Bratislava-vidiek:

Anton Herhonek

Zástupca ObFZ Bratislava-vidiek na Konferenciu SFZ:

Ing. Kamil Kyselica

Náhradník: Dušan Paška

 

Zmena telefónneho čísla:

Predseda RK ObFZ Bratislava – vidiek: Ing. Kamil Kyselica – m: 0940 642706

Ak ktorýkoľvek FK potrebuje uviesť oznam na našu webovú stránku, nech ho pošle na rudolf.hupka@futbalsfz.sk.

 

MATRIKA BFZ

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, účinné od 1. 7. 2017 nájdete na stránkach sfz.futbalnet.sk, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk /dokumenty/.

Oznamujeme FK, že žiadosť o prestup amatéra bez obmedzenia /zimné registračné obdobie bez obmedzenia/ a žiadosť o prestup amatéra s obmedzením /zimné registračné obdobie s obmedzením/ začal dňom 1. januára 2018.

Oznamujeme Vám, že v týchto dňoch väčšinou končí platnosť Registračných preukazov a preto je potrebné si vygenerovať nové registračné preukazy. Platnosť preukazov u hráčov v kategórii do U19 (vrátane) je na 5 rokov a nad U19 na 10 rokov.

Odstupné sa stanovuje podľa kategórie klubu, do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne v sezóne, počas ktorej prestupuje /čl. 37/2 – RaPP/. Kategória klubu podľa stupňa súťaže je určená matričnou príslušnosťou klubu podľa čl. 12 ods. 6.

Odstupné za hráča podľa čl. 37/3,4 RaPP sa vracia do Mesačnej zbernej faktúry (odstupné za hráča platí nový klub vo faktúre generovanej v nasledujúcom mesiaci, spravidla je faktúra generovaná vždy 1. v mesiaci), kompletný návod na použitie nájdete na:

http://www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy.

ODTERAZ SI ZADÁVAJTE DO ISSF PRI TRANSFERE HRÁČA IBA SUMU PODĽA TABUĽKY V Čl. 37 RaPP (http://www.ucps.sk/Registracny_a_prestupovy_poriadok_SFZ_uplne platne znenie od 28. 6. 2017).
ISSF automaticky, podľa toho, či materský klub je plátca DPH alebo nie plátca DPH (plátca DPH má vyplnené pole IČ DPH vo fakturačných údajoch) dopočíta DPH k sume podľa článku 37 bod 6 RaPP, ktorý znie: “Ak klub, ktorý má nárok na odstupné za amatéra, je platcom dane z pridanej hodnoty, [33] k sume podľa odseku 1 sa pripočíta daň z pridanej hodnoty v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky.”
ŽIADAME VÁS TOUTO CESTOU O KONTROLU SPRÁVNOSTI FAKTURAČNÝCH ÚDAJOV V ISSF.

Upozorňujeme FK, aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM, VKLADOM NA ÚČET SFZ, alebo POŠTOVOU POUKÁŽKOU, ALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené Forma úhrady: Dobierka.

Prečítané: 173x