ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 28 ZO DŇA 5. 1. 2018  ObFZ Bratislava – vidiek
05.01.2018, Rudolf Hupka

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 28 ZO DŇA 5. 1. 2018 ObFZ Bratislava – vidiek

Pre všetkých

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 28 ZO DŇA 5. 1. 2018

ObFZ Bratislava – vidiek

Sekretariát

Predseda ObFZ Bratislava – vidiek, VV ObFZ a sekretariát ObFZ praje všetkým funkcionárom a hráčom futbalových klubov pevné zdravie a dobrý štart do Nového roku 2018. Zároveň ďakuje za spoluprácu členom VV ObFZ, odborných komisií ObFZ, predstaviteľom FK, vedeniu BFZ, SFZ a sponzorom v upynulom roku 2017.

Miroslav Baxa obhájil post predsedu ObFZ Bratislava – vidiek na ďalšie štyri roky. Predseda ObFZ ďakuje všetkým predstaviteľom FK za aktívnu účasť na konferencii a zvlášť funkcionárom, ktorí mu vyslovili dôveru a rozhodli o jeho ďalšej štvorročnej činnosti na poste predsedu ObFZ Bratislava – vidiek.

Na ďalšie volené funkcie boli delegátmi konferencie zvolení:

Členovia VV ObFZ Bratislava-vidiek:

Jaroslav Ferenčák

Tibor Peller

Ľuboš Havránek

Dušan Petráš

Ing. Milan Vorčák

Predseda KRaD ObFZ Bratislava-vidiek a zároveň člen VV ObFZ:

Jozef Hlavenka

Predseda Revíznej komisie ObFZ Bratislava-vidiek:

Ing. Kamil Kyselica

Predseda Odvolacej komisie ObFZ Bratislava-vidiek:

Anton Herhonek

Zástupca ObFZ Bratislava-vidiek na Konferenciu SFZ:

Ing. Kamil Kyselica

Náhradník: Dušan Paška

Zoznam FK za OBFZ Bratislava-vidiek delegovaných na Konferenciu BFZ, ktorá sa uskutoční už vo štvrtok 11. januára 2018 o 17.30 h v kongresovej sále Hotela Bratislava na Seberíniho 9 v Bratislave:

3. liga

OFK Dunajská Lužná

ŠK Bernolákovo

Slovan Ivanka pri Dunaji

TJ Rovinka

ŠK Lozorno

Slovan Most pri Bratislave

FC Rohožník

ŠK Báhoň

ŠK Tomášov

PŠC Pezinok

ŠK Svätý Jur

4. liga

OŠK Slovenský Grob

Karpaty Limbach

SFC Kalinkovo

Záhoran Jakubov

TJ Veľké Leváre

ŠK Závod

Slovan Viničné

MŠK Kráľová pri Senci

FC Malacky

CFK Pezinok – Cajla

5. a 6. liga

GFC 1923 Grinava

TJ Malinovo

ŠK Nová Dedinka

ŠK Kaplna

ŠKO Miloslavov

Slovan Vištuk

ŠK Šenkvice

FK Jablonové

MŠK Senec

ŠK Láb

FC Slovan Častá

FK Studienka

FK Záhorská Ves

FK Cinemax Doľany

FK Dubová

ŠK Záhorák Plavecký Mikuláš

OFK Vysoká pri Morave

FKM Stupava

FC Zohor

Náhradníci: za okres Pezinok - FC Družstevník Budmerice, za okres Malacky - TJ Záhoran Kostolište

 

Zmena telefónneho čísla:

Predseda RK ObFZ Bratislava – vidiek: Ing. Kamil Kyselica – m: 0940 642706

Ak ktorýkoľvek FK potrebuje uviesť oznam na našu webovú stránku, nech ho pošle na rudolf.hupka@futbalsfz.sk.

 

MATRIKA BFZ

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, účinné od 1. 7. 2017 nájdete na stránkach sfz.futbalnet.sk, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk /dokumenty/.

Oznamujeme FK, že žiadosť o prestup amatéra bez obmedzenia /zimné registračné obdobie bez obmedzenia/ a žiadosť o prestup amatéra s obmedzením /zimné registračné obdobie s obmedzením/ začal dňom 1. januára 2018.

Oznamujeme Vám, že v týchto dňoch väčšinou končí platnosť Registračných preukazov a preto je potrebné si vygenerovať nové registračné preukazy. Platnosť preukazov u hráčov v kategórii do U19 (vrátane) je na 5 rokov a nad U19 na 10 rokov.

Odstupné sa stanovuje podľa kategórie klubu, do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne v sezóne, počas ktorej prestupuje /čl. 37/2 – RaPP/. Kategória klubu podľa stupňa súťaže je určená matričnou príslušnosťou klubu podľa čl. 12 ods. 6.

Odstupné za hráča podľa čl. 37/3,4 RaPP sa vracia do Mesačnej zbernej faktúry (odstupné za hráča platí nový klub vo faktúre generovanej v nasledujúcom mesiaci, spravidla je faktúra generovaná vždy 1. v mesiaci), kompletný návod na použitie nájdete na:

http://www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy.

ODTERAZ SI ZADÁVAJTE DO ISSF PRI TRANSFERE HRÁČA IBA SUMU PODĽA TABUĽKY V Čl. 37 RaPP (http://www.ucps.sk/Registracny_a_prestupovy_poriadok_SFZ_uplne platne znenie od 28. 6. 2017).
ISSF automaticky, podľa toho, či materský klub je plátca DPH alebo nie plátca DPH (plátca DPH má vyplnené pole IČ DPH vo fakturačných údajoch) dopočíta DPH k sume podľa článku 37 bod 6 RaPP, ktorý znie: “Ak klub, ktorý má nárok na odstupné za amatéra, je platcom dane z pridanej hodnoty, [33] k sume podľa odseku 1 sa pripočíta daň z pridanej hodnoty v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky.”
ŽIADAME VÁS TOUTO CESTOU O KONTROLU SPRÁVNOSTI FAKTURAČNÝCH ÚDAJOV V ISSF.

Upozorňujeme FK, aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM, VKLADOM NA ÚČET SFZ, alebo POŠTOVOU POUKÁŽKOU, ALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené Forma úhrady: Dobierka.

Prečítané: 190x