ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 27 – 18/19 ZO DŇA 11. 1. 2019 ObFZ Bratislava – vidiek
11.01.2019, Rudolf Hupka

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 27 – 18/19 ZO DŇA 11. 1. 2019 ObFZ Bratislava – vidiek

11.01.2019, Rudolf Hupka
Pre všetkých

Úradná správa

  

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 27 – 18/19 ZO DŇA 11. 1. 2019

ObFZ Bratislava – vidiek

SEKRETARIÁT

Vyzýva FK, ktoré si neprevzali Rozpis súťaží 2018/19 (2 ks), vlajku ObFZ Bratislava-vidiek (FK V. a VI. ligy) a pracovný kalendár 2019 (všetko bezplatne), aby tak urobili na sekretariáte ObFZ na Súmračnej 27 v Bratislave u sekretára na základe telefonického dohovoru (m: 0948 699588). 

                               

Ak ktorýkoľvek FK potrebuje uviesť oznam na našu webovú stránku, nech ho pošle na rudolf.hupka@futbalsfz.sk


DISCIPLINÁRNA KOMISIA 


Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční v stredu 13. 3. 2019 o 15.00 h.


KOMISIA MLÁDEŽE


Zimná halová liga prípraviek – O pohár predsedu ObFZ Bratislava-vidiek, 3. ročník 

(Modra, Športová hala pri ZŠ, Komenského ul.) 

5. hrací deň (20. 1. 19):

Účastníci: ŠKO Miloslavov, CFK Cajla A, TJ Slovan Vištuk, TJ Malinovo. 

8.30 CFK Cajla A – Vištuk

9.30 Miloslavov – Malinovo

10.30 Malinovo – Vištuk

11.30 Miloslavov – CFK Cajla A

12.30 Malinovo – CFK Cajla A

13.30 Vištuk – Miloslavov


KOMISIA ROZHODCOV A DELEGÁTOV 


KRaD oznamuje, že zimný seminár R a DZ ObFZBratislava - vidiek bude 2. marca 2019 od 10.00 h do cca 16.00 h v Aule Domu športu, Junácka 6 v Bratislave (pri Poluse). Pozvánky budú poslané na e-mail.

Komisia rozhodcov a delegátov ObFZ Bratislava-vidiek vyzýva záujemcov o vykonávanie funkcie rozhodcu, aby sa prihlásili na sekretariáte ObFZ Bratislava - vidiek, Súmračná 27, 821 02 Bratislava, tel.: 0948 699588, alebo priamo predsedovi KRaD, tel.: 0908 764944. 

Oznamuje záujemcom o absolvovanie kurzu rozhodcov, že nový kurz plánujeme otvoriť vo februári 2019.


MATRIKA BFZ


Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, účinné od 1.7.2017 nájdete na stránkach sfz.futbalnet.sk, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk /dokumenty/. 


Oznamujeme FK, že žiadosť o prestup amatéra bez obmedzenia a žiadosť o prestup amatéra s obmedzením je možné podávať už od 1.1. 2019 /zimné registračné obdobie/. 

Ďalej oznamujeme FK, že žiadosť o prestup amatéra zo zahraničia /vyplnené tlačivo podať na SFZ/ je možné podávať tiež od 1.1. 2019. 

Oznamujeme Vám, že v týchto dňoch väčšinou končí platnosť Registračných preukazov a preto je potrebné si vygenerovať nové registračné preukazy. Platnosť preukazov u hráčov v kategórii do U19 (vrátane) je na 5 rokov a nad U19 na 10 rokov.

Upozorňujeme FK, aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM, VKLADOM NA ÚČET SFZ, alebo POŠTOVOU POUKÁŽKOU, ALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené „Forma úhrady“: Dobierka

Odstupné za prestup amatéra bez obmedzenia sa stanovuje podľa kategórie klubu, do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne v sezóne, počas ktorej prestupuje /čl. 37/2 – RaPP/. Kategória klubu podľa stupňa súťaže je určená matričnou príslušnosťou klubu podľa čl. 12 ods. 6.

Odstupné za hráča podľa čl. 37/3,4 RaPP sa vracia do Mesačnej zbernej faktúry (odstupné za hráča platí nový klub vo faktúre generovanej v nasledujúcom mesiaci, spravidla je faktúra generovaná vždy 1. v mesiaci), kompletný návod na použitie nájdete na: http://www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy.


KOMISIA MLÁDEŽE BFZ 


Zimná halová liga starších a mladších žiakov „O Pohár predsedu BSK”. 

Vekové kategórie

starší žiaci: ročník 2004 a mladší,

mladší žiaci: ročník 2006 a mladší.

Miesto konania

Starší žiaci: športová hala Lekárskej fakulty Mlynská dolina Bratislava,

Mladší žiaci: telocvičňa SOS Na Pántoch 9 Bratislava-Rača.

Termíny stretnutí

Starší žiaci /nedeľa/ – 1. kolo: 2.12., 2. kolo: 9.12., 3. kolo: 16.12.2018, 4. kolo: 13.1., 

5. kolo: 20.1., 6. kolo: 27.1., 7. kolo: 3.2.2019. 

Mladší žiaci /sobota/ – 1. kolo: 1.12., 2. kolo: 8.12., 3. kolo: 15.12. 2018, 4. kolo: 12.1., 

5. kolo: 19.1., 6. kolo: 26.1., 7. kolo: 2.2.2019. 

Finálová časť ZHL BFZ je plánovaná dňa 9. 2. 2019 v Domu športu, Junácka ul.6,  

Bratislava.


Program 4. kola mladších  žiakov – 12. 1. 2019 /sobota/ telocvična SOŠ, Na Pántoch 9, Bratislava-Rača.

9.00 h FKP Dúbravka A - MŠK Iskra Petržalka A

9.50 h MFK Rusovce - Ivanka p./Dunaji B

10.40 h ŠK Vrakuňa BA - FKP Dúbravka B

11.30 h FK Rača - TJ Rovinka

12.20 h PFA ŠTK Šamorín - FK Lamač BA

13.10 h MŠK Senec A - MFK Záhorská Bystrica

14.00 h MŠK Senec „B“ - TJ Čunovo Priat.zápas

14.50 h Ivanka p./Dunaji „A“ - MŠK Iskra Petržalka „B“

15.40 h NMŠK 1922 BA - OFK Dunajská Lužná

16.30 h FC Slovan Modra - FK Vajnory Priat.zápas


Program 4. kola starších  žiakov – 13.1.2019 /nedeľa/ hala Lekárskej fakulty, Mlynská dolina Bratislava.

9.00 h FK Lamač - MFK Záhorská Bystrica

10.00 h FC Slovan Modra - MFK Rusovce

11.00 h ŠK Vrakuňa BA - MŠK Senec

12.00 h FKP Dúbravka B - Ivanka p/Dunaji A

13.00 h TJ Jarovce - SFC Kalinkovo

14.00 h FK Rača - FKP Dúbravka A

15.00 h TJ Záhoran Jakubov - MŠK Iskra Petržalka

16.00 h Ivanka p/Dunaji B - OŠK Slovenský Grob

KM BFZ žiada zúčastnené FK a ich vedúcich družstiev, aby nominácie hráčov na jednotlivé stretnutia ZHL BFZ nahrávali cez ISSF. 

Prečítané: 128x