ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 26 ZO DŇA 22. 12. 2017  ObFZ Bratislava – vidiek
22.12.2017, Rudolf Hupka

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 26 ZO DŇA 22. 12. 2017 ObFZ Bratislava – vidiek

Pre všetkých

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 26 ZO DŇA 22. 12. 2017

ObFZ Bratislava – vidiek

Sekretariát

Vzhľadom na vyúčtovanie kreditov voči dodávateľom a ministerstvu, bude nákup za kredit UKONČENÝ 22. 12. 2017 O 23:59 HOD. Je potrebné do daného času maximálne využiť možnosť nákupu za kredity.

Je potrebné, aby všetci manažéri FK tankovacie karty Slovnaft "nabité" za kredit vyčerpali do 27. 12. 2017 23.59 hod, inak neminutý kredit na druhý deň "prepadne"... Od 28. 12. 2017 do 15. 1. 2018 budú všetky karty zablokovanné kvôli vyúčtovaniu pre ministerstvo. Následne budú znovu odblokované o čom budeme informovať.

 

Predseda ObFZ Bratislava – vidiek, VV ObFZ a sekretariát ObFZ praje všetkým funkcionárom a hráčom futbalových klubov pokojné prežitie Vianočných a Novoročných sviatkov, pevné zdravie a dobrý štart do Nového roku 2018. Zároveň ďakuje za spoluprácu členom VV ObFZ, odborných komisií ObFZ, predstaviteľom FK, vedeniu BFZ, SFZ a sponzorom v upynulom roku 2017.

 

Miroslav Baxa obhájil post predsedu ObFZ Bratislava – vidiek na ďalšie štyri roky. Predseda ObFZ ďakuje všetkým predstaviteľom FK za aktívnu účasť na konferencii a zvlášť funkcionárom, ktorí mu vyslovili dôveru a rozhodli o jeho ďalšej štvorročnej činnosti na poste predsedu ObFZ Bratislava – vidiek.

Na ďalšie volené funkcie boli delegátmi konferencie zvolení:

Členovia VV ObFZ Bratislava-vidiek:

Jaroslav Ferenčák

Tibor Peller

Ľuboš Havránek

Dušan Petráš

Ing. Milan Vorčák

Predseda KRaD ObFZ Bratislava-vidiek a zároveň člen VV ObFZ:

Jozef Hlavenka

Predseda Revíznej komisie ObFZ Bratislava-vidiek:

Ing. Kamil Kyselica

Predseda Odvolacej komisie ObFZ Bratislava-vidiek:

Anton Herhonek

Zástupca ObFZ Bratislava-vidiek na Konferenciu SFZ:

Ing. Kamil Kyselica

Náhradník: Dušan Paška

 

Zoznam FK delegovaných na Konferenciu BFZ 11. 1. 2018 za OBFZ Bratislava-vidiek

3. liga

OFK Dunajská Lužná

ŠK Bernolákovo

Slovan Ivanka pri Dunaji

TJ Rovinka

ŠK Lozorno

Slovan Most pri Bratislave

FC Rohožník

ŠK Báhoň

ŠK Tomášov

PŠC Pezinok

ŠK Svätý Jur

4. liga

OŠK Slovenský Grob

Karpaty Limbach

SFC Kalinkovo

Záhoran Jakubov

TJ Veľké Leváre

ŠK Závod

Slovan Viničné

MŠK Kráľová pri Senci

FC Malacky

CFK Pezinok – Cajla

5. a 6. liga

GFC 1923 Grinava

TJ Malinovo

ŠK Nová Dedinka

ŠK Kaplna

OŠK Chorvátsky Grob

Slovan Vištuk

ŠK Šenkvice

FK Jablonové

MŠK Senec

ŠK Láb

FC Slovan Častá

FK Studienka

FK Záhorská Ves

FK Cinemax Doľany

FK Dubová

ŠK Záhorák Plavecký Mikuláš

OFK Vysoká pri Morave

FKM Stupava

FC Zohor

Náhradníci: za okres Pezinok - FC Družstevník Budmerice, za okres Senec - ŠKO Miloslavov, za okres Malacky - TJ Záhoran Kostolište

 

Sekretár ObFZ Rudolf Hupka čerpá do 31. 12. 2017 riadnu dovolenku. Kontakt počas dovolenky: 0948 699588, rudolf.hupka@futbalsfz.sk

Ak ktorýkoľvek FK potrebuje uviesť oznam na našu webovú stránku, nech ho pošle na rudolf.hupka@futbalsfz.sk.

 

MATRIKA BFZ

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, účinné od 1.7.2017 nájdete na stránkach sfz.futbalnet.sk, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk /dokumenty/.

Oznamujeme FK, že žiadosť o prestup amatéra bez obmedzenia skončil dňom 31.7. 2017 /letné registračné obdobie bez obmedzenia/ a žiadosť o prestup amatéra s obmedzením možno podávať do 30.9. 2017 /letné registračné obdobie s obmedzením/.

Oznamujeme Vám, že v týchto dńoch väčšinou končí platnosť Registračných preukazov a preto je potrebné si vygenerovať nové registračné preukazy. Platnosť preukazov do U19 (vrátane) je na 5 rokov a nad U19 na 10 rokov. Nenechávajte si to prosím na poslednú chvíľu, nakoľko sa ide meniť viac ako 50 000 preukazov, čo môže spôsobiť neskoršie dodania, pokiaľ príde veľa objednávok v jednom momente (napriek tomu že sme zdvojnásobili výrobnú kapacitu).

Odstupné za hráča podľa čl. 37 RaPP sa vracia do Mesačnej zbernej faktúry (odstupné za hráča platí nový klub vo faktúre generovanej v nasledujúcom mesiaci, spravidla je faktúra generovaná vždy 1. v mesiaci), kompletný návod na použitie nájdete na: http://www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy.

Odstupné sa stanovuje podľa kategórie klubu, do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne v sezóne, počas ktorej prestupuje /čl. 37/2 – RaPP/. Kategória klubu podľa stupňa súťaže je určená matričnou príslušnosťou klubu podľa čl. 12 ods. 6.

Upozorňujeme FK, aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM,VKLADOM NA ÚČET SFZ, alebo POŠTOVOU POUKÁŽKOU, ALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené Forma úhrady: Dobierka.

Prečítané: 89x