ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 26 – 18/19 ZO DŇA 21. 12. 2018 ObFZ Bratislava – vidiek
21.12.2018, Rudolf Hupka

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 26 – 18/19 ZO DŇA 21. 12. 2018 ObFZ Bratislava – vidiek

21.12.2018, Rudolf Hupka
Pre všetkých

Úradná správa

  

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 26 – 18/19 ZO DŇA 21. 12. 2018

ObFZ Bratislava – vidiek


Predseda ObFZ Bratislava – vidiek, VV ObFZ a sekretariát ObFZ želajú funkcionárom a členom FK ObFZ Bratislava – vidiek, ako i členom komisií ObFZ a sympatizantom zväzu príjemné prežitie Vianočných sviatkov a pohodový vstup do Nového roka 2019 v plnom zdraví.


SEKRETARIÁT


Vyzýva FK, ktoré si ešte neprevzali Rozpis súťaží 2018/19 (2 ks) a vlajku ObFZ Bratislava-vidiek (FK V. a VI. ligy), všetko bezplatne, aby tak urobili čo najskôr. 

Vlajku ObFZ Bratislava – vidiek si môžu FK V. a VI. ligy vyzdvihnúť na sekretariáte ObFZ na Súmračnej 27 v Bratislave u sekretára na základe telefonického dohovoru (m: 0948 699588). 

Rozpis súťaží 2018/2019 si všetky kluby ObFZ Bratislava – vidiek môžu vyzdvihnúť na sekretariáte ObFZ po telefonickej dohode so sekretárom (m: 0948 699588). Každý FK dostane 2 ks. 

                               

Ak ktorýkoľvek FK potrebuje uviesť oznam na našu webovú stránku, nech ho pošle na rudolf.hupka@futbalsfz.sk


DISCIPLINÁRNA KOMISIA 


Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční v stredu 13. 3. 2019 o 15.00 h.


KOMISIA MLÁDEŽE


Zimná halová liga prípraviek – O pohár predsedu ObFZ Bratislava-vidiek, 3. ročník 

(Modra, Športová hala pri ZŠ, Komenského ul.) 

5.hrací deň (20. 1. 19):

Účastníci: ŠKO Miloslavov, CFK Cajla A, TJ Slovan Vištuk, TJ Malinovo. 

8.30 CFK Cajla A – Vištuk

9.30 Miloslavov – Malinovo

10.30 Malinovo – Vištuk

11.30 Miloslavov – CFK Cajla A

12.30 Malinovo – CFK Cajla A

13.30 Vištuk – Miloslavov


KOMISIA ROZHODCOV A DELEGÁTOV 


KRaD oznamuje, že zimný doškoľovací seminár R a DZ ObFZBratislava - vidiek bude v termíne - február 2019 (termín bude oznámený v úradnej správe v roku 2019).

Komisia rozhodcov a delegátov ObFZ Bratislava-vidiek vyzýva záujemcov o vykonávanie funkcie rozhodcu, aby sa prihlásili na sekretariáte ObFZ Bratislava - vidiek, Súmračná 27, 821 02 Bratislava, tel.: 0948 699588, alebo priamo predsedovi KRaD, tel.: 0908 764944. 

Oznamuje záujemcom o absolvovanie kurzu rozhodcov, že nový kurz plánujeme otvoriť vo februári 2019.


MATRIKA BFZ


Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, účinné od 1.7.2017 nájdete na stránkach sfz.futbalnet.sk, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk /dokumenty/. 

Oznamujeme FK, že žiadosť o prestup amatéra bez obmedzenia a žiadosť o prestup amatéra s obmedzením je možné podávať od 1. 1. 2019 /zimné registračné obdobie/.

Ďalej oznamujeme FK, že žiadosť o prestup amatéra zo zahraničia /vyplnené tlačivo podať na SFZ/ je možné podávať od 1. 1. 2019. 

Oznamujeme Vám, že v týchto dňoch väčšinou končí platnosť Registračných preukazov a preto je potrebné si vygenerovať nové registračné preukazy. Platnosť preukazov u hráčov v kategórii do U19 (vrátane) je na 5 rokov a nad U19 na 10 rokov.

Upozorňujeme FK, aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM,VKLADOM NA ÚČET SFZ, alebo POŠTOVOU POUKÁŽKOU, ALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené Forma úhrady: Dobierka. 

Odstupné za prestup amatéra bez obmedzenia sa stanovuje podľa kategórie klubu, do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne v sezóne, počas ktorej prestupuje /čl. 37/2 – RaPP/. Kategória klubu podľa stupňa súťaže je určená matričnou príslušnosťou klubu podľa čl. 12 ods. 6.

Odstupné za hráča podľa čl. 37/3,4 RaPP sa vracia do Mesačnej zbernej faktúry (odstupné za hráča platí nový klub vo faktúre generovanej v nasledujúcom mesiaci, spravidla je faktúra generovaná vždy 1. v mesiaci), kompletný návod na použitie nájdete na: http://www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy.

Prečítané: 139x