ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 25 – 18/19 ZO DŇA 14. 12. 2018  ObFZ Bratislava – vidiek
14.12.2018, Rudolf Hupka

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 25 – 18/19 ZO DŇA 14. 12. 2018 ObFZ Bratislava – vidiek

14.12.2018, Rudolf Hupka
Pre všetkých

Úradná správa

  

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 25 – 18/19 ZO DŇA 14. 12. 2018

ObFZ Bratislava – vidiek


SEKRETARIÁT

Vyzýva FK, ktoré si ešte neprevzali Rozpis súťaží 2018/19 (2 ks) a vlajku ObFZ Bratislava-vidiek (FK V. a VI. ligy), všetko bezplatne, aby tak urobili čo najskôr. 

Vlajku ObFZ Bratislava – vidiek si môžu FK V. a VI. ligy vyzdvihnúť na sekretariáte ObFZ na Súmračnej 27 v Bratislave u sekretára na základe telefonického dohovoru (m: 0948 699588). 

Rozpis súťaží 2018/2019 si všetky kluby ObFZ Bratislava – vidiek môžu vyzdvihnúť na sekretariáte ObFZ po telefonickej dohode so sekretárom (m: 0948 699588). Každý FK dostane 2 ks. 

                               

Ak ktorýkoľvek FK potrebuje uviesť oznam na našu webovú stránku, nech ho pošle na rudolf.hupka@futbalsfz.sk


DISCIPLINÁRNA KOMISIA 


Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční v stredu 13. 3. 2019 o 15.00 h.


KOMISIA MLÁDEŽE


Zimná halová liga prípraviek – O pohár predsedu ObFZ Bratislava-vidiek, 3. ročník 

(Modra, Športová hala pri ZŠ, Komenského ul.) 


4. hrací deň (16. 12. 18): 

Účastníci: TJ Slovan Viničné, TJ Záhoran Jakubov, FC Slovan Modra, 4. ŠK Svätý Jur, FK Slovan Ivanka U10. 

8.30 Viničné – Ivanka U10

9.10 Modra – Svätý Jur

9.50 Viničné – Jakubov

10.30 Ivanka U10 – Svätý Jur 

11.10 Modra – Viničné

11.50 Jakubov – Ivanka U10

12.30 Viničné – Svätý Jur

13.10 Jakubov – Modra

13.50 Modra – Ivanka U10

14.30 Svätý Jur – Jakubov


KOMISIA ROZHODCOV A DELEGÁTOV 


KRaD oznamuje, že zimný doškoľovací seminár R a DZ ObFZBratislava - vidiek bude v termíne - február 2019 (termín bude oznámený v úradnej správe v roku 2019).

Komisia rozhodcov a delegátov ObFZ Bratislava-vidiek vyzýva záujemcov o vykonávanie funkcie rozhodcu, aby sa prihlásili na sekretariáte ObFZ Bratislava - vidiek, Súmračná 27, 821 02 Bratislava, tel.: 0948 699588, alebo priamo predsedovi KRaD, tel.: 0908 764944. 

Oznamuje záujemcom o absolvovanie kurzu rozhodcov, že nový kurz plánujeme otvoriť vo februári 2019.


MATRIKA BFZ


Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, účinné od 1.7.2017 nájdete na stránkach sfz.futbalnet.sk, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk /dokumenty/. 

Oznamujeme FK, že žiadosť o prestup amatéra bez obmedzenia a žiadosť o prestup amatéra s obmedzením je možné podávať od 1. 1. 2019 /zimné registračné obdobie/.

Ďalej oznamujeme FK, že žiadosť o prestup amatéra zo zahraničia /vyplnené tlačivo podať na SFZ/ je možné podávať od 1. 1. 2019. 

Oznamujeme Vám, že v týchto dňoch väčšinou končí platnosť Registračných preukazov a preto je potrebné si vygenerovať nové registračné preukazy. Platnosť preukazov u hráčov v kategórii do U19 (vrátane) je na 5 rokov a nad U19 na 10 rokov.

Upozorňujeme FK, aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM,VKLADOM NA ÚČET SFZ, alebo POŠTOVOU POUKÁŽKOU, ALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené Forma úhrady: Dobierka. 

Odstupné za prestup amatéra bez obmedzenia sa stanovuje podľa kategórie klubu, do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne v sezóne, počas ktorej prestupuje /čl. 37/2 – RaPP/. Kategória klubu podľa stupňa súťaže je určená matričnou príslušnosťou klubu podľa čl. 12 ods. 6.

Odstupné za hráča podľa čl. 37/3,4 RaPP sa vracia do Mesačnej zbernej faktúry (odstupné za hráča platí nový klub vo faktúre generovanej v nasledujúcom mesiaci, spravidla je faktúra generovaná vždy 1. v mesiaci), kompletný návod na použitie nájdete na: http://www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy.


KOMISIA MLÁDEŽE BFZ

 

Zimná halová liga starších a mladších žiakov „O Pohár predsedu BSK”. 


Vekové kategórie

starší žiaci: ročník 2004 a mladší,

mladší žiaci: ročník 2006 a mladší.

Miesto konania

Starší žiaci: športová hala Lekárskej fakulty Mlynská dolina Bratislava,

Mladší žiaci: telocvičňa SOS Na Pántoch 9 Bratislava-Rača.

Termíny stretnutí

Starší žiaci /nedeľa/ – 1. kolo: 2.12., 2. kolo: 9.12., 3. kolo: 16.12.2018, 4. kolo: 13.1., 5. kolo: 20.1., 6. kolo: 27.1., 7. kolo: 3.2.2019. 

Mladší žiaci /sobota/ – 1. kolo: 1.12., 2. kolo: 8.12., 3. kolo: 15.12. 2018, 4. kolo: 12.1., 5. kolo: 19.1., 6. kolo: 26.1., 7. kolo: 2.2.2019. 

Finálová časť ZHL BFZ je plánovaná dňa 9. 2. 2019 v Domu športu, Junácka ul.6,  Bratislava.


Program 3. kola mladších  žiakov – 15. 12. 2018 /sobota/ telocvična SOŠ, Na Pántoch 9, Bratislava-Rača 

09.00 FKP Dúbravka B - MŠK Senec A 

09.50 OFK Dunajská Lužná - TJ Čunovo

10.40 MŠK Iskra Petržalka B - NMŠK 1922 BA

11.30 Ivanka p./Dunaji B - FKP Dúbravka A

12.20 MŠK Iskra Petržalka A - MŠK Senec B

13.10 TJ Rovinka - FK Vajnory

14.00 FK Lamač BA - FK Rača

14.50 MFK Záhorská Bystrica - FC Slovan Modra

15.40 Ivanka p./Dunaji A - MFK Rusovce Priat. zápas


Program 3. kola starších  žiakov – 16. 12. 2018 /nedeľa/ hala Lekárskej fakulty, Mlynská dolina Bratislava.

09.00 MŠK Iskra Petržalka - SFC Kalinkovo

10.00 Ivanka p/Dunaji „B“ - TJ Jarovce

11.00 OŠK Slovenský Grob - FK Rača 

12.00 FKP Dúbravka „A“ - TJ Záhoran Jakubov

13.00 MŠK Senec - FKP Dúbravka „B“

14.00 Ivanka p/Dunaji „A“ - FK Lamač

15.00 MFK Záhorská Bystrica - MFK Rusovce

16.00 ŠK Vrakuňa BA - FC Slovan Modra

KM BFZ oznamuje, že propozície a rozpis stretnutí ZHL BFZ ml. a st. žiakov je zverejnený na stránke BFZ a futbalnete BFZ. Žiadame zúčastnené FK a ich vedúcich družstiev, aby nominácie hráčov na jednotlivé stretnutia ZHL BFZ nahrávali cez ISSF.

Prečítané: 103x