ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 2 – 18/19 ZO DŇA 6. 7. 2018  ObFZ Bratislava – vidiek
06.07.2018, Rudolf Hupka

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 2 – 18/19 ZO DŇA 6. 7. 2018 ObFZ Bratislava – vidiek

Pre všetkých

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 2 – 18/19 ZO DŇA 6. 7. 2018

ObFZ Bratislava – vidiek

 

SEKRETARIÁT

ZMENA! Výkonný výbor ObFZ Bratislava – vidiek sa nebude konať v pondelok 9. júla 2018, ale je preložený na ŠTVRTOK 12. JÚLA 2018 o 17.00 h v sídle BFZ na Súmračnej ul. 27 v Bratislave.

Oznamuje, že v dňoch 26. 6. až 8. 7. 2018 zastupuje predsedu ObFZ Bratislava – vidiek Miroslava Baxu podpredseda ObFZ Tibor Peller.

 

Správa z ISSF pre klubových manažérov (3. 7. 16.27)

Práve ste niektorí dostali dogenerované faktúry, a aby ste všetci nepísali J. Letkovi, tak sa jedná o doplatok pre delegované osoby za máj podľa Zákona za prácu cez sobotu, nedeľu a sviatok. Je to zákonná povinnosť.

ISSF Helpdesk(pomoc): jan.letko@futbalsfz.sk

Správa z ISSF pre všetkých členov SFZ (3. 7. 14.30)

V rámci SFZ boli novelizované v priebehu mesiaca jún 2018 nasledovné predpisy SFZ:

1)Disciplinárny poriadok SFZ - schválený VV SFZ dňa 21. 6. 2018 a účinný dňom jeho schválenia.

Konsolidované znenie dostupné tu: https://mediamanager.sportnet.online/media/csm/f/futbalsfz.sk/2018/06/75ac67a2-ff63-4317-9d89-9c45fd68b77f.pdf

Znenie na UčPS dostupné tu: http://www.ucps.sk/Disciplinarny_poriadok_SFZ_uplne_znenie_platne_od_21_6_2018

Článok informujúci o novele dostupný tu: http://www.futbalsfz.sk/sfz-novelizacia-disciplinarneho-poriadku-ako-potreba-doby

2) Súťažný poriadok SFZ - schválený VV SFZ dňa 21. 6. 2018 a účinný dňom jeho schválenia

Konsolidované znenie dostupné tu: https://mediamanager.sportnet.online/media/csm/f/futbalsfz.sk/2018/06/1e791a05-23d8-4930-8abe-fb864d08b81b.pdf

Znenie na UčPS dostupné tu: http://www.ucps.sk/Sutazny_poriadok_SFZ_uplne_znenie_platne_od_21_6_2018

3) Registračný a prestupový poriadok SFZ - schválený hlasovaním per rollam VV SFZ dňa 30. 6. 2018 a účinný od 1. 7. 2018

Konsolidované znenie dostupné tu: https://mediamanager.sportnet.online/media/csm/f/futbalsfz.sk/2018/07/71e906f0-232f-4849-8e5f-1b22f21c761a.pdf

Znenie na UčPS dostupné tu: http://www.ucps.sk/Registracny_a_prestupovy_poriadok_SFZ_uplne_platne_znenie_od_30_6_2018

Všetky predpisy sú uverejňované na stránke futbalsfz.sk v sekcii Legislatíva.

ISSF Helpdesk(pomoc): frantisek.ferenc@futbalsfz.sk

Správa z ISSF pre klubových manažérov (2. 7. 19.06)

Opätovne sme podľa rozhodnutia Konferencie SFZ spristupnili kredity pre nákup tovarov a služieb vo Vašom e-shope. Hneď na úvod Vás upozorňujem, že platnosť kreditov končí 30. 11. 2018.

E-shop je na adrese https://futbalnet.shop, ale kľudne môžete použiť aj pôvodnú adresu eshop.futbalsfz.sk, budete však presmerovaný na novú adresu.

Prehľad pridelených kreditov podľa matričnej príslušnosti k zväzom ako aj iné informácie nájdete na adrese http://www.futbalsfz.sk/prerozdelenie-prispevkov-podla-zakona-o-sporte (informácie priebežne dopĺňame a aktualizujeme).

Prehľad čerpania kreditov si viete kontrolovať priamo v eshope, alebo na stránke http://podporamladeze.futbalsfz.sk, kde je kompletný prehľad čerpania kreditov.

Skôr ako nás budete kontaktovať, prečítajte si prosím návody v dolnej časti stránky https://futbalnet.shop, hlavne však https://futbalnet.shop/registracia-osobneho-konta a https://futbalnet.shop/nakup-za-kredit.

V prípade problémov je Vám k dispozícii emailová adresa eshop@futbalsfz.sk poprípade nás kontaktujte cez formulár (modrý krúžok s obálkou) vpravo dole na https://futbalnet.shop.

ISSF Helpdesk(pomoc): jan.letko@futbalsfz.sk

 

Ak ktorýkoľvek FK potrebuje uviesť oznam na našu webovú stránku, nech ho pošle na rudolf.hupka@futbalsfz.sk.

 

ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA

Uzn. č. 133: Schvaľuje výsledky súťaží a oznamuje víťazov:

S5V: TJ Záhoran Kostolište

S6V: FK CINEMAX Doľany

SD4V: ŠK Bernolákovo

Uzn. č. 134: Oznamuje termíny začiatkov súťaží:

S5V: 11. 8. - 12. 8. 2018

S6V: 25. 8. - 26. 8. 2018

SD4V: 25. 8. - 26. 8. 2018

 

KOMISIA MLÁDEŽE

a) Predbežný termín začiatku súťaží v ročníku 2018/2019

súťaž starší žiaci SZV U15: sobota 1.9.2018

súťaž mladší žiaci MZV: sobota 25.8.2018

Termínová listina pre súťaže starších a mladších žiakov podlieha schváleniu VV ObFZ

Bratislava - vidiek, ktorý zasadá dňa 12. 7. 2018.

b) Súťaž starší žiaci SZV U15 – evidencia prihlášok

FK Studienka

FK Záhorská Ves

FC Slovan Modra

TJ Záhoran Jakubov

ŠK Lozorno

FC Družstevník Budmerice

FC Rohožník

ŠK Závod

OŠK Slovenský Grob

Zaradenie družstiev do súťaže SZV U15 podlieha schváleniu VV ObFZ Bratislava - vidiek, ktorý zasadá dňa 12. 7. 2018.

c) Súťaž mladší žiaci MZV – evidencia prihlášok

FC Slovan Modra

TJ Veľké Leváre

ŠK Báhoň

ŠK Lozorno

FC Slovan Častá

FC Družstevník Budmerice

TJ Slovan Vištuk

ŠK Žolík Malacky B

FK v Sološnici

OŠK Láb

FC Rohožník

FC Zohor

PŠC Pezinok B

FKM Stupava

Zaradenie družstiev do súťaže MZV podlieha schváleniu VV ObFZ Bratislava - vidiek, ktorý zasadá dňa 12. 7. 2018.

d) Spoločné družstvá mládeže (SP čl.28)

KM oznamuje FK, že dohody o vytvorení spoločného družstva mládeže musia spĺňať všetky náležitosti podľa SP SFZ čl.28 odst.4,5. Dohody je potrebné predložiť v 3 vyhotoveniach riadiacemu orgánu - KM ObFZ Bratislava - vidiek, ktorý ich posudzuje a následne schvaľuje. Po ich schválení ich riadiaci orgán nechá zaregistrovať na SFZ. Dohody musia byť schválené do 10. 8. 2018 (v súlade so SP SFZ – lehota 15 dní pred začiatkom súťaže).

e) Spoločné družstvá mládeže – súťaž SZV U15

KM v súlade so SP SFZ čl.28/ods.4 až 7 schvaľuje písomnú dohodu o vytvorení spoločného družstva starších žiakov medzi TJ Záhoran Jakubov a Obecným športovým klubom Láb. Spoločné družstvo bude v súťaži starších žiakov SZV U15 štartovať v súťažnom ročníku 2018/2019 pod názvom TJ Záhoran Jakubov. Dohoda nadobúda platnosť dňom 28. 6. 2018 a bude zverejnená v US dňa 29. 6. 2018.

f) Spoločné družstvo mládeže – súťaž MZV

KM v súlade so SP SFZ čl.28/ods. 4 až 7 schvaľuje písomnú dohodu o vytvorení spoločného družstva mladších žiakov medzi Obecným futbalovým klubom Láb a TJ Záhoran Jakubov. Spoločné družstvo bude v súťaži mladších žiakov MZV štartovať v súťažnom ročníku 2018/2019 pod názvom Obecný športový klub Láb. Dohoda nadobúda platnosť dňom 28. 6. 2018 a bude zverejnená v US dňa 29. 6. 2018.

g) Zmena mailovej adresy:

Predseda KM: Ivan Konečný – mail: konecny58@centrum.sk

 

KOMISIA ROZHODCOV A DELEGÁTOV

Oznamuje termín letného predsezónneho seminára rozhodcov a delegátov: 10. 8. 2018 od 17.00 h v Dome športu na Junáckej ul. v Bratislave. Rozhodcovia sú povinní priniesť lekárske potvrdenie, ktoré bude platiť na celú sezónu súťažného ročníka 2018/2019.

Komisia rozhodcov a delegátov ObFZ Bratislava-vidiek vyzýva záujemcov o vykonávanie funkcie rozhodcu, aby sa prihlásili na sekretariáte ObFZ Bratislava - vidiek, Súmračná 27, 821 02 Bratislava, tel.: 0948 699588, alebo priamo predsedovi KRaD, tel.: 0908 764944.

 

MATRIKA BFZ

Registračný a prestupový poriadok (účinný od 1.7.2018) nájdete na stránkach www.futbalsfz.sk, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk /dokumenty/.

Oznamujeme FK, že žiadosť o prestup amatéra bez obmedzenia je možné podávať od 1.7. – 31.7. 2018 a žiadosť o prestup amatéra s obmedzením podávať od 1.7. – 30.9. 2018 /letné registračné obdobie/.

Oznamujeme Vám, že v týchto dňoch väčšinou končí platnosť Registračných preukazov a preto je potrebné si vygenerovať nové registračné preukazy. Platnosť preukazov u hráčov v kategórii do U19 (vrátane) je na 5 rokov a nad U19 na 10 rokov.

Upozorňujeme FK, aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM, VKLADOM NA ÚČET SFZ, alebo POŠTOVOU POUKÁŽKOU, ALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené Forma úhrady: Dobierka.

Odstupné za prestup amatéra bez obmedzenia sa stanovuje podľa kategórie klubu, do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne v sezóne, počas ktorej prestupuje /čl. 37/2 – RaPP/. Kategória klubu podľa stupňa súťaže je určená matričnou príslušnosťou klubu podľa čl. 12 ods. 6.

Odstupné za hráča podľa čl. 37/3,4 RaPP sa vracia do Mesačnej zbernej faktúry (odstupné za hráča platí nový klub vo faktúre generovanej v nasledujúcom mesiaci, spravidla je faktúra generovaná vždy 1. v mesiaci), kompletný návod na použitie nájdete na:

http://www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy.

 

Komisia mládeže BFZ

KM BFZ žiada všetky prihlásené FK do kategórie PMD U8, aby nám v termíne do 15.7.2018 (nedeľa) zaslali kontaktné údaje zodpovedných trénerov /alebo funkcionára/ pre kategóriu PMD (meno a priezvisko zodpovednej osoby, tel. číslo mobilu a mailovú adresu).

Uvedené údaje žiadame poslať na správcov súťaže:

Pavel Príkopa – m: pavel.prikopa@futbalsfz.sk, Ivan Konečný – m: konecny58@centrum.sk

Prečítané: 263x