Pozvánka na Konferenciu ObFZ Bratislava – vidiek
06.11.2017, Rudolf Hupka

Pozvánka na Konferenciu ObFZ Bratislava – vidiek

Pre všetky futbalové kluby ObFZ

                                               Pozvánka na Konferenciu ObFZ Bratislava – vidiek

Výkonný výbor ObFZ Bratislava – vidiek Vás pozýva na Konferenciu ObFZ Bratislava – vidiek, ktorá sa uskutoční dňa 12. decembra 2017 o 18.00 h v Aule Domu športu v Bratislave na Junáckej ul. č. 6 s nasledovným programom:

Program Konferencie ObFZ Bratislava - vidiek

1. Otvorenie a privítanie hostí.

2. Schválenie programu konferencie a vyhlásenia, že konferencia bola zvolaná v zmysle platných stanov.

3. Voľba mandátovej komisie, voľba volebnej komisie, voľba návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľov zápisnice.

4. Správa o činnosti ObFZ Bratislava - vidiek od poslednej konferencie.

5. Správa mandátovej komisie.

6. Správa revíznej komisie.

7. Prerokovanie a schválenie úpravy Stanov ObFZ Bratislava - vidiek.

8. Voľby: predsedu ObFZ, 5 členov výkonného výboru a zároveň predsedu komisie rozhodcov a delegátov, predsedu revíznej komisie a členov revíznej komisie, voľba predsedu a členov odvolacej komisie. Voľba delegátov na konferenciu BFZ v zmysle kľúča stanoveného podľa platných stanov BFZ.

9. Diskusia.

10. Správa volebnej komisie.

11. Schválenie uznesenia.

12. Záver.

V zmysle platných stanov sa majú právo zúčastniť riadni členovia ObFZ Bratislava – vidiek s hlasovacím právom (zástupcovia futbalových klubov v počte 1 osoba).

Riadni členovia môžu predkladať návrhy svojich nominantov na volené funkcie volebnej komisii písomnou formou, alebo elektronicky na sekretariát ObFZ Bratislava – vidiek, Súmračná 27, Bratislava, v termíne do 27. novembra 2017 do 14.00 h. Na návrhy doručené na sekretariát zväzu po stanovenom termíne a čase, volebná komisia nebude prihliadať.

Za VV ObFZ Bratislava – vidiek Miroslav Baxa v.r., predseda ObFZ Bratislava – vidiek

 

Zoznam riadnych členov ObFZ Bratislava – vidiek s hlasovacím právom: 

OKRES MALACKY (23)

Borinka FK

Gajary ŠK

Jablonové FK

Jakubov TJ Záhoran

Kostolište TJ Záhoran

Kuchyňa FK

Láb OŠK

Lozorno ŠK

Malacky FC

Malacky ŠK Žolík

Malé Leváre FK

Pernek TJ NV

Plavecký Mikuláš ŠK Záhorák

Plavecký Štvrtok ŠK - Vysoká pri Morave OFK

Rohožník FC

Sološnica FK v

Studienka FK

Stupava FKM

Veľké Leváre TJ

Vysoká pri Morave OFK

Záhorská Ves FK

Závod ŠK

Zohor FC

OKRES SENEC (20)

Bernolákovo ŠK

Blatné Družstevník FK

Čataj ŠK

Dunajská Lužná OFK

Hamuliakovo ŠK

Hrubý Šúr TJ

Chorvátsky Grob OŠK

Igram ŠK

Ivanka pri Dunaji Slovan FK

Kalinkovo SFC

Kaplna ŠK

Kráľová pri Senci MŠK

Malinovo TJ

Miloslavov ŠKO

Most pri Bratislave FK Slovan

Nová Dedinka ŠK

Rovinka TJ

Senec MŠK

Šamorín - Hamuliakovo FK

Tomášov ŠK

OKRES PEZINOK (17)

Báhoň ŠK

Budmerice FC Družstevník

Častá FC Slovan

Doľany Cinemax FK

Dubová Futbalový klub

Grinavský futbalový klub1923

Jablonec ŠFK Prenaks

Limbach Karpaty FK

Modra FC Slovan

Pezinok - Cajla CFK

Pezinok PŠC

Slovenský Grob OŠK

Svätý Jur ŠK

Šenkvice ŠK

Viničné Slovan

Vinosady OFC 014

Vištuk Slovan

Prečítané: 56x