Oznam z ISSF pre všetkých športových odborníkov – 8. 3. 15.54
08.03.2018, Rudolf Hupka

Oznam z ISSF pre všetkých športových odborníkov – 8. 3. 15.54

Pre trénerov, rozhodcov, delegátov a podobne

Oznam z ISSF pre všetkých športových odborníkov – 8. 3. 15.54

Pre trénerov, rozhodcov, delegátov a podobne

 

Naliehavo žiadame všetkých športových odborníkov (tréneri, rozhodcovia, delegáti a podobne) aby v žiadnom prípade neposielali opätovne žiadosti o zápis podnikania športového odborníka na Sekciu športu - Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu pokiaľ sa jedná o nasledovné prípady:

a) ak sa nachádzajú vo zverejnenom zozname športových odborníkov na webovom sídle ministerstva ( http://www.minedu.sk/data/files/7846_zoznampodnikatelov.xls ), nakoľko ide o duplicitnú (a teda bezpredmetnú) žiadosť,

b) ak majú platnú živnosť v oblasti činnosti športových odborníkov (trénerov, rozhodcov, masérov a pod.) s jej začiatkom pred 1. januárom 2016, nakoľko podnikajú ďalej podľa živnostenského zákona až do uplynutia platnosti živnosti (a nepotrebujú podnikať podľa zákona o športe),

c) ak podnikajú v činnosti športového odborníka prostredníctvom právnickej osoby (s.r.o. a pod.), nakoľko toto nie je podnikanie športového odborníka podľa zákona o športe (toto je potrebné riešiť cez obchodný register).

 

Vo všetkých troch uvedených prípadoch budú prijaté žiadosti založené do spisu bez odpovede, nakoľko duplicitné podávanie žiadostí spôsobuje kapacitný a informačný kolaps procesov. Aj bez tohto problému je vybavovacia doba novej žiadosti (nie duplicitnej) o zápis podnikania športového odborníka viac ako dva mesiace.

Ján Letko

ISSF Helpdesk(pomoc): jan.letko@futbalsfz.sk

Prečítané: 34x