Oznam ku Konferencii ObFZ Bratislava - vidiek
03.11.2017, Rudolf Hupka

Oznam ku Konferencii ObFZ Bratislava - vidiek

Pre všetkých

Oznam ku Konferencii ObFZ Bratislava - vidiek

Výkonný výbor Oblastného futbalového zväzu Bratislava - vidiek na svojom zasadnutí dňa 28. septembra 2017 stanovil termín konania volebnej konferencie na 12. decembra 2017. Volebná konferencia sa uskutoční o 18. hodine v Dome športu na Junáckej ulici č. 6 v Bratislave.

V zmysle Článku III. bod 8. c), Stanov ObFZ Bratislava-vidiek, konferencia volí predsedu ObFZ, členov Výkonného výboru ObFZ (5), predsedu revíznej komisie a delegátov na konferenciu Bratislavského futbalového zväzu.

Riadni členovia môžu predkladať návrhy svojich nominantov na volené funkcie volebnej komisii písomnou formou, alebo elektronicky na sekretariát ObFZ Bratislava – vidiek, Súmračná 27, Bratislava, v termíne do 27. novembra 2017 do 14.00 h. Na návrhy doručené na sekretariát zväzu po stanovenom termíne a čase, volebná komisia nebude prihliadať.

Prečítané: 61x