Nominácie výberov ObFZ Bratislava vidiek U12, U13, U14 na 14. 5. 2018
07.05.2018, Rudolf Hupka

Nominácie výberov ObFZ Bratislava vidiek U12, U13, U14 na 14. 5. 2018

Nominácie výberov ObFZ Bratislava vidiek

NOMINÁCIA hráčov U12 (nar. 1. 1. 2006 a mladší) výberu ObFZ Bratislava – vidiek na kontrolný zraz v PPT SFZ v pondelok 14. 5. 2018 o 16.30 h na futbalovom štadióne FK Slovan Ivanka pri Dunaji.

                                                                        NOMINÁCIA

hráčov U12 (nar. 1. 1. 2006 a mladší) výberu ObFZ Bratislava – vidiek na kontrolný zraz v PPT SFZ v pondelok 14. 5. 2018 o 16.30 h na futbalovom štadióne FK Slovan Ivanka pri Dunaji.

Hráči:

Matúš Spišiak (TJ Malinovo)                  David Horváth (TJ Malinovo)

Samuel Koštival (TJ Slovan Viničné)     Dominik Revaj (TJ Rovinka) 

Roman Szalai (MŠK Senec )                  Juraj Košalko (MŠK Senec)

Patrik Minarovič (OFK Dun. Lužná)        Alex Vanko (ŠK Bernolákovo)

Nikolaj Vadovič (TJ Slovan Vištuk)         Lukáš Mičunek (ŠK Tomášov)

Matúš Moravčík (ŠK Šenkvice)              Marek Pažitný (TJ Slovan Viničné)           

Náhradníci: 

Sebastian Horváth (ŠK Tomášov)

Filip Petrovský (FK Slovan Ivanka)

Roman Roller (FK Slovan Ivanka)

Marek Terlanda (PŠC Pezinok)

Patrik Badinský (MŠK Senec) 

Oliver Szimeth (MŠK Kráľová pri Senci)

Šéftréner výberov: Alexandra Števaňáková    Tréner: Miroslav Terlanda    

Asistent: Miroslav Varga                                  Tréner brankárov: Stanislav Fišan

Zraz nominovaných hráčov je 14. 5. 2018 o 16.00 h na štadióne FK Sovan Ivanka p/D.

Výstroj: vlastná tréningová výstroj, kopačky, chrániče, brankári brankársku výstroj, hygienické potreby a kartu poistenca. Ospravedlnenia hráčov je potrebné hlásiť na t. č.: M. Terlanda 0905 575010 alebo e-mailom: miroslav.terlanda@gmail.com. 

V prípade neospravedlnenej neúčasti nesmie hráč nastúpiť za materský klub sedem dní od ukončenia zrazu a prípad bude odstúpený DK ObFZ na doriešenie.

Uvoľnením dieťaťa na zraz rodičia/zodpovední zástupcovia berú na vedomie, že zodpovedajú za zdravotný stav dieťaťa v čase konania zrazu a sú si vedomí skutočnosti, že tréner nepreberá zodpovednosť za prípadné úrazy a iné ujmy, ktoré sa vyskytnú bez priameho zavinenia trénera. 

NOMINÁCIA hráčov U13 (nar. 1. 1. 2005 a mladší) výberu ObFZ Bratislava – vidiek na kontrolný zraz v PPT SFZ v pondelok 14. 5. 2018 o 16.30 h na futbalovom štadióne FK Slovan Ivanka pri Dunaji

                                                                       NOMINÁCIA

hráčov U13 (nar. 1. 1. 2005 a mladší) výberu ObFZ Bratislava – vidiek na kontrolný zraz v PPT SFZ v pondelok 14. 5. 2018 o 16.30 h na futbalovom štadióne FK Slovan Ivanka pri Dunaji.

Hráči:

Maršovský (MŠK Senec)                   Denis Markovič (PŠC Pezinok)

Vietoris (MŠK Senec)                         Miroslav Vegh (MŠK Senec)

Sipos (MŠK Senec)                            Oliver Jago Jonker (OFK Dun. Lužná)

Fukas (FK Družstevník Blatné)          Karol Varga (FK Družstevník Blatné)

Mikšík (ŠK Nová Dedinka)                 Lukáš Polakovič (ŠK Šenkvice)

Kadnár (FK Slovan Ivanka p/D.)        Jakub Mišík (FK Slovan Ivanka p/D.)

Náhradníci:

Richard Csémy (MŠK Senec)

Tobias Kravarčík (PŠC Pezinok)

Šimon Ollé (TJ Rovinka)

Lukáš Jankura (MŠK Senec)

Šeftréner výberov: Alexandra Števaňáková       Tréner: Michal Spišiak

Tréner brankárov: Stanislav Fišan

Zraz nominovaných hráčov je 14. 5. 2018 o 16.00 h na štadióne FK Sovan Ivanka p/D.

Výstroj: vlastná tréningová výstroj, kopačky, chrániče, brankári brankársku výstroj, hygienické potreby a kartu poistenca. Ospravedlnenia hráčov je potrebné hlásiť na t. č.: M. Spišiak 0904 512819 alebo e-mailom: michal.spisiak.mu@gmail.com

V prípade neospravedlnenej neúčasti nesmie hráč nastúpiť za materský klub sedem dní od ukončenia zrazu a prípad bude odstúpený DK ObFZ na doriešenie.

Uvoľnením dieťaťa na zraz rodičia/zodpovední zástupcovia berú na vedomie, že zodpovedajú za zdravotný stav dieťaťa v čase konania zrazu a sú si vedomí skutočnosti, že tréner nepreberá zodpovednosť za prípadné úrazy a iné ujmy, ktoré sa vyskytnú bez priameho zavinenia trénera.

NOMINÁCIA hráčov U14 (nar. 1. 1. 2004 a mladší) výberu ObFZ Bratislava – vidiek na kontrolný zraz v PPT SFZ v pondelok 14. 5. 2018 o 16.30 h na futbalovom štadióne FK Slovan Ivanka při Dunaji.

                                                                           NOMINÁCIA

hráčov U14 (nar. 1. 1. 2004 a mladší) výberu ObFZ Bratislava – vidiek na kontrolný zraz v PPT SFZ v pondelok 14. 5. 2018 o 16.30 h na futbalovom štadióne FK Slovan Ivanka při Dunaji.

Hráči:
Adam Belovič (FK Slovan Ivanka p/D.)            Samuel Kakaš (ŠK Nová Dedinka)
Sebastián Horváth (MŠK Kráľová pri Senci)    Marko Mareš (MŠK Senec)
Michal Oravec (MŠK Kráľová pri Senci)           Dávid Németh (MŠK Senec)
Matúš Hortváth (ŠK Svätý Jur)                         Andrej Jozič (FK Slovan Ivanka p/D.)
Gabriel Kajoš (ŠK Nová Dedinka)                    Filip Boušek (FK Slovan Ivanka p/D.)
Filip Peško (MŠK Senec)                                  Filip Zemánek (MŠK Senec)

Náhradníci:
Adam Melicher (PŠC Pezinok)
Samuel Šutta (ŠK Šenkvice)
Tibor Katona (MŠK Senec)
Jakub Plavník (SFC Kalinkovo)
Šéftrenér výberov: Alexandra Števaňáková    Tréner: Imrich Kolláth
Tréner brankárov: Stanislav Fišan
Zraz nominovaných hráčov je 14. 5. 2018 o 16.00 h na štadióne FK Sovan Ivanka p/D.
Výstroj: vlastná tréningová výstroj, kopačky, chrániče, brankári brankársku výstroj, hygienické potreby a kartu poistenca. Ospravedlnenia hráčov je potrebné hlásiť na t. č.: I. Kolláth 0904 992583 alebo e-mailom: imo.kollath@gmail.com
V prípade neospravedlnenej neúčasti nesmie hráč nastúpiť za materský klub sedem dní od ukončenia zrazu a prípad bude odstúpený DK ObFZ na doriešenie.
Uvoľnením dieťaťa na zraz rodičia/zodpovední zástupcovia berú na vedomie, že zodpovedajú za zdravotný stav dieťaťa v čase konania zrazu a sú si vedomí skutočnosti, že tréner nepreberá zodpovednosť za prípadné úrazy a iné ujmy, ktoré sa vyskytnú bez priameho zavinenia trénera.

Prečítané: 166x