Disciplinárna komisia
BAv-DK-2018/2019-0066
Uzn. č. 66
Michal ŠARKŐZY 1308222 (S6V- FK Malé Leváre) pozastavenie výkonu športovej činnosti po 5 napomenutí ŽK na 1 majstrovské stretnutie, podľa DP, čl. 37/5a od 5.11.2018. /10 €/
Rozhodnutie: BAv-DK-2018/2019-0066
Klub: FK Malé Leváre
Dátum zaevidovania: 09.11.2018 14:49
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Michal Šarközy Michal ŠARKŐZY 1308222 (S6V- FK Malé Leváre) pozastavenie výkonu športovej činnosti po 5 napomenutí ŽK na 1 majstrovské stretnutie, podľa DP, čl. 37/5a od 5.11.2018. /10 €/ 10 EUR 09.11.2018 14:49