Disciplinárna komisia
BAv-DK-2018/2019-0004
Uzn. č. 4
Igor TURINIČ 1177882 (S5V - TJ Slovan Vištuk) - DK berie na vedomie žiadosť menovaného o určenie pokuty za pozastavenie výkonu športu (Uzn. č. 153) a podľa čl. 37/6 DP rozhodla o určení pokuty za pozastavenie výkonu športu vo výške 20 €, podľa čl. 12/2 DP. /10 €/
Rozhodnutie: BAv-DK-2018/2019-0004
Klub: TJ Slovan Vištuk
Dátum zaevidovania: 10.08.2018 15:47
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Igor Turinič Igor TURINIČ 1177882 (S5V - TJ Slovan Vištuk) - DK berie na vedomie žiadosť menovaného o určenie pokuty za pozastavenie výkonu športu (Uzn. č. 153) a podľa čl. 37/6 DP rozhodla o určení pokuty za pozastavenie výkonu športu vo výške 20 €, podľa čl. 12/2 DP. /10 €/ 10 EUR 10.08.2018 15:47
POKUTY