Disciplinárna komisia
BAv-DK-2018/2019-0003
Uzn. č. 3
Alojz DANIHEL 1299249 (ŠK Žolík Malacky) - DK obdržala žiadosť o odpustenie zvyšku disciplinárnej sankcie a podľa čl. 41/1 podmienečne upúšťa od zvyšku disciplinárnej sankcie (1 týždeň) a dňom 10. 8. 2018 uvoľňuje menovanému výkon športu a športovú činnosť a určuje skúšobnú dobu do 30. 11. 2018. /5 €/
Rozhodnutie: BAv-DK-2018/2019-0003
Klub: ŠK Žolík Malacky
Dátum zaevidovania: 10.08.2018 15:41
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Alojz Danihel Alojz DANIHEL 1299249 (ŠK Žolík Malacky) - DK obdržala žiadosť o odpustenie zvyšku disciplinárnej sankcie a podľa čl. 41/1 podmienečne upúšťa od zvyšku disciplinárnej sankcie (1 týždeň) a dňom 10. 8. 2018 uvoľňuje menovanému výkon športu a športovú činnosť a určuje skúšobnú dobu do 30. 11. 2018. /5 €/ 5 EUR 10.08.2018 15:45