Disciplinárna komisia
BAv-DK-2018/2019-0002
Uzn. č. 2
DK upozorňuje kluby, funkcionárov, hráčov a ostatných futbalových športových odborníkov, že v zmysle čl. 17/8 DP a čl. 34/7 DP sa disciplinárne sankcie udelené v súťažnom ročníku 2017/18 prenášajú do začiatku nového súťažného ročníka 2018/19.
Rozhodnutie: BAv-DK-2018/2019-0002
Dátum zaevidovania: 10.08.2018 15:39
Stav: Nové