Disciplinárna komisia
BAv-DK-2018/2019-0001
Uzn. č. 1
DK oznamuje všetkým klubom, funkcionárom, hráčom a ostatným športovým odborníkom, že dňa 21. júna 2018 bola VV SFZ schválená novela Disciplinárneho poriadku SFZ, ktorá nadobúda platnosť a účinnosť od 21. 6. 2018.
Rozhodnutie: BAv-DK-2018/2019-0001
Dátum zaevidovania: 10.08.2018 15:38
Stav: Nové