Disciplinárna komisia
BAv-DK-2017/2018-0152
Uzn.č. 150
FK Studienka S6V - DK obdržala podrobné písomné stanovisko klubu na základe Uzn. č. 145. Za nedostatočnú Usporiadateľskú službu v stretnutí 20.kola S6V medzi družstvami FK Studienka a FC Malacky B, konaného dňa 26.5.2018 udeľuje DS - pokutu vo výške 30 €, podľa DP čl. 57/1a, 57/2. /10 €/
Rozhodnutie: BAv-DK-2017/2018-0152
Klub: FK Studienka
Dátum zaevidovania: 08.06.2018 20:31
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
FK Studienka S6V - DK obdržala podrobné písomné stanovisko klubu na základe Uzn. č. 145. Za nedostatočnú Usporiadateľskú službu v stretnutí 20.kola S6V medzi družstvami FK Studienka a FC Malacky B, konaného dňa 26.5.2018 udeľuje DS - pokutu vo výške 30 €, podľa DP čl. 57/1a, 57/2. /10 €/ 10 EUR 08.06.2018 20:32
POKUTY