Disciplinárna komisia
BAv-DK-2017/2018-0151
Uzn.č. 149
Alexander MATÚŠ 1388890 - lekár družstva (SD4V - MŠK Kráľová pri Senci) - DK na základe Zápisu o stretnutí začína disciplinárne konanie voči menovanému za HNS voči R v stretnutí 21.kola SD4V medzi družstvami ŠK Bernolákovo a MŠK Kráľová pri Senci, konaného dňa 3.6.2018 a žiada menovaného o zaslanie podrobného písomného stanoviska k uvedenému do 12.6.2018. Súčasne menovanému udeľuje ochranné opatrenie spočívajúce v zákaze výkonu funkcie až do vyriešenia prípadu, podľa DP čl.43/1, 2a. /5 €/
Rozhodnutie: BAv-DK-2017/2018-0151
Klub: MŠK Kráľová pri Senci
Dátum zaevidovania: 08.06.2018 20:31
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Alexander MATÚŠ 1388890 - lekár družstva (SD4V - MŠK Kráľová pri Senci) - DK na základe Zápisu o stretnutí začína disciplinárne konanie voči menovanému za HNS voči R v stretnutí 21.kola SD4V medzi družstvami ŠK Bernolákovo a MŠK Kráľová pri Senci, konaného dňa 3.6.2018 a žiada menovaného o zaslanie podrobného písomného stanoviska k uvedenému do 12.6.2018. Súčasne menovanému udeľuje ochranné opatrenie spočívajúce v zákaze výkonu funkcie až do vyriešenia prípadu, podľa DP čl.43/1, 2a. /5 €/ 5 EUR 08.06.2018 20:31