Disciplinárna komisia
BAv-DK-2017/2018-0150
Uzn.č. 148
Vylúčený po ČK. Disciplinárna sankcia - nepodmienečne pozastavenie výkonu športu podľa čl. 9/2b DP: Dominik BALÁŽ 1337472 (S6V- FK Záhorská Ves) - vylúčený za HNS - surové kopnutie súpera v prerušenej hre. DS - pozastavenie výkonu športovej činnosti na 5 týždňov, podľa DP čl. 49/1b, 2b od 28.5.2018 s prerušením podľa čl. 34/7. /10 €/
Rozhodnutie: BAv-DK-2017/2018-0150
Klub: FK Záhorská Ves
Dátum zaevidovania: 08.06.2018 20:29
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Vylúčený po ČK. Disciplinárna sankcia - nepodmienečne pozastavenie výkonu športu podľa čl. 9/2b DP: Dominik BALÁŽ 1337472 (S6V- FK Záhorská Ves) - vylúčený za HNS - surové kopnutie súpera v prerušenej hre. DS - pozastavenie výkonu športovej činnosti na 5 týždňov, podľa DP čl. 49/1b, 2b od 28.5.2018 s prerušením podľa čl. 34/7. /10 €/ 10 EUR 08.06.2018 20:29