Disciplinárna komisia
BAv-DK-2017/2018-0149
Uzn.č. 147
Vylúčený po ČK. Disciplinárna sankcia - nepodmienečne pozastavenie výkonu športu podľa čl. 9/2b DP: Andrej POLAKOVIČ 1245183 (S5V- ŠK Šenkvice) - vylúčený za HNS -vzájomné napadnutie, udretie súpera do tváre v prerušenej hre, DS - pozastavenie výkonu športovej činnosti na 5 týždňov, podľa DP čl. 49/1b, 2b od 4.6.2018 s prerušením podľa čl. 34/7. /10 €/
Rozhodnutie: BAv-DK-2017/2018-0149
Klub: ŠK Šenkvice
Dátum zaevidovania: 08.06.2018 20:27
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Vylúčený po ČK. Disciplinárna sankcia - nepodmienečne pozastavenie výkonu športu podľa čl. 9/2b DP: Andrej POLAKOVIČ 1245183 (S5V- ŠK Šenkvice) - vylúčený za HNS -vzájomné napadnutie, udretie súpera do tváre v prerušenej hre, DS - pozastavenie výkonu športovej činnosti na 5 týždňov, podľa DP čl. 49/1b, 2b od 4.6.2018 s prerušením podľa čl. 34/7. /10 €/ 10 EUR 08.06.2018 20:27