Disciplinárna komisia
BAv-DK-2017/2018-0071
Uzn.č. 71
Peter HUSKA 1175036 - rozhodca - DK obdržala podrobné písomné stanovisko menovaného k Uzn.č. 58 vo veci  incidentu v stretnutí 2.kola SZV medzi družstvami FC Slovan Modra a TJ Veľké Leváre, vzájomné napadnutie, po ktorom bola hráčom udelená ČK a udeľuje menovanému za administratívne pochybenie delegovanej osoby DS - zákaz výkonu funkcie na 1 mesiac, podľa DP čl. 63/1b, 63/2b od 10.11.2017 a pokutu vo výške 20 €, podľa DP čl. 12/1,2,7 splatnú do 24.11.2017 na účet ObFZ BA - vidiek.
Rozhodnutie: BAv-DK-2017/2018-0071
Dátum zaevidovania: 10.11.2017 11:56
Stav: Nové