Disciplinárna komisia
BAv-DK-2017/2018-0070
Uzn.č. 70
Michal TOMAN 1154719 - rozhodca - DK neobdržala podrobné písomné stanovisko menovaného k Uzn.č. 55 vo veci narušenie regulárnosti súťaže (zapožičanie hráčov) v stretnutí 8.kola SD4V medzi družstvami OŠK Láb a MŠK Kráľová pri Senci a udeľuje menovanému za administratívne pochybenie delegovanej osoby DS - zákaz výkonu funkcie na 12 mesiacov, podľa DP čl. 63/1c a 63/2c od 3.11.2017 a pokutu vo výške 50 €, podľa DP čl. 12/1,2,7 splatnú do 24.11.2017 na účet ObFZ BA - vidiek.
Rozhodnutie: BAv-DK-2017/2018-0070
Dátum zaevidovania: 10.11.2017 11:55
Stav: Nové