Disciplinárna komisia
BAv-DK-2017/2018-0069
Uzn.č. 69
MŠK Kráľová pri Senci - SD4V - DK obdržala podrobné písomné stanovisko klubu k Uzn.č. 54 a za narušenie regulárnosti súťaže (zapožičanie hráčov) v stretnutí 8.kola SD4V medzi družstvami OŠK Láb a MŠK Kráľová pri Senci udeľuje DS - pokutu vo výške 100 €, podľa DP čl. 12/6. /5 €/
Rozhodnutie: BAv-DK-2017/2018-0069
Klub: MŠK Kráľová pri Senci
Dátum zaevidovania: 10.11.2017 11:54
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
MŠK Kráľová pri Senci - SD4V - DK obdržala podrobné písomné stanovisko klubu k Uzn.č. 54 a za narušenie regulárnosti súťaže (zapožičanie hráčov) v stretnutí 8.kola SD4V medzi družstvami OŠK Láb a MŠK Kráľová pri Senci udeľuje DS - pokutu vo výške 100 €, podľa DP čl. 12/6. /5 €/ 5 EUR 10.11.2017 11:54
POKUTY