Disciplinárna komisia
Členovia
Jozef Keller
Jozef Slezák
Tajomníci
Rozhodnutia