Športovo-technická komisia
BAv-STK-2017/2018-0119
Žiadosť o vyjadrenie OFK Vysoká pri Morave
Žiada klub OFK Vysoká pri Morave o písomné vyjadrenie k nedoručeniu RP Tomáša Gabaša od dodávateľa aj s popisom krokov, ktoré klubom boli vyvynuté na jeho obstaranie a zistenie stavu doručenia RP spomínaného hráča. Vyjadrenie je potrebné poslať do 29.5.2018 na emailovú adresu marian.vass@gmail.com.
Rozhodnutie: BAv-STK-2017/2018-0119
Dátum zaevidovania: 26.05.2018 00:23
Dátum vyriešenia: 26.05.2018 00:23
Stav: Vyriešené