Športovo-technická komisia
BAv-STK-2017/2018-0117
Upozornenie FC Malacky
Upozorňuje klub FC Malacky na nesplnenie si povinnosti nahrať hlavného usporiadateľa do ISSF. V prípade opakovanie bude klub odstúpený na riešenie DK.
Rozhodnutie: BAv-STK-2017/2018-0117
Dátum zaevidovania: 26.05.2018 00:22
Dátum vyriešenia: 26.05.2018 00:22
Stav: Vyriešené