Športovo-technická komisia
Členovia
Tomáš Straka
Tajomníci
Rozhodnutia
BAv-STK-2019/2020-0083Pokus o neoprávnený štart hráčov
BAv-STK-2019/2020-0082Súhlas so štartom hráča vo vyššej vekovej kategórii
BAv-STK-2019/2020-0081Dohoda o zmene termínu stretnutia
BAv-STK-2019/2020-0080Kontumácia stretnutia NMŠK BA B - Závod (SD4V)
BAv-STK-2019/2020-0079Dohoda o zmene termínu streetnutia
BAv-STK-2019/2020-0078Kontumácia stretnutia NMŠK BA B - Častá (SD4V)
BAv-STK-2019/2020-0077Žiadosti o zmeny termínov stretnutí
BAv-STK-2019/2020-0076Nariadenie zmeny termínu stretnutia
BAv-STK-2019/2020-0075Vyjadrenie FKM Stupava k uzn. č. 70
BAv-STK-2019/2020-0074Upozornenie na hrozbu vylúčenia družstiev
BAv-STK-2019/2020-0073Kontumácia stretnutia SD4V V. Leváre - Budmerice
BAv-STK-2019/2020-0072Kontumácia stretnutia SD4V Vysoká pM - Kráľová pS
BAv-STK-2019/2020-0071Zamietnutá dohoda o zmene termínu stretnutia
BAv-STK-2019/2020-0070Žiadosť o vyjadrenie FKM Stupava
BAv-STK-2019/2020-0069Kontumácia stretnutia Vysoká pM - Sološnica
BAv-STK-2019/2020-0068Zmena farby dresov ŠK Lozorno (S5V)
BAv-STK-2019/2020-0067Zamietnuté dohody o zmene termínu stretnutia
BAv-STK-2019/2020-0066Dohoda o odohratí stretnutí v obrátenom poradí
BAv-STK-2019/2020-0065Nariadenie termínu neodohratého stretnutia
BAv-STK-2019/2020-0064Povinnosť nahratia videozáznamov
BAv-STK-2019/2020-0063Podnet na neoprávnený štart hráča K. Kmeťa (Pl. Štvrtok)
BAv-STK-2019/2020-0062Nutnosť predkladať zoznam členov US delegovanej osobe
BAv-STK-2019/2020-0061Vyjadrenie FK Jablonové k uzn. č. 60
BAv-STK-2019/2020-0060Žiadosť o vyjadrenie FK Jablonové k nezabezpečeniu požadovaného počtu členov US
BAv-STK-2019/2020-0059Dohoda o odohratí stretnutí v obrátenom poradí
BAv-STK-2019/2020-0058Súhlasy so štartom hráča vo vyššej vekovej kategórii
BAv-STK-2019/2020-0057Kontumácia stretnutia V. Leváre - Cajla (SD4V)
BAv-STK-2019/2020-0056Kontumácia stretnutia SD4V NM%SK BA B - Budmerice
BAv-STK-2019/2020-0055Kontumácia stretnutia S5V Častá - Studienka
BAv-STK-2019/2020-0054Dohoda o odohratí stretnutí v obrátenom poradí
BAv-STK-2019/2020-0053Námietka voči štartu hráča M. Kosterca (Grinava)
BAv-STK-2019/2020-0052Nefunkčný ukazovateľ času a skóre v Modre
BAv-STK-2019/2020-0051Žiadosť o zmenu miesta stretnutia
BAv-STK-2019/2020-0050Súhlas so štartom hráča vo vyššej vekovej kategórii
BAv-STK-2019/2020-0049Upozornenie na dôslednosť pri vypĺňaní nominácií na stretnutie
BAv-STK-2019/2020-0048Kontumácia stretnutia SD4V V. Leváre - Vysoká p/M
BAv-STK-2019/2020-0047Kontumácia stretnutia S5V Modra - Dubová
BAv-STK-2019/2020-0046Vyjadrenie TJ NV Pernke k uzn. č. 38
BAv-STK-2019/2020-0045Dohoda o zmene termínu stretnutia
BAv-STK-2019/2020-0044Dohoda o odohratí stretnutí v obrátenom poradí
BAv-STK-2019/2020-0043Súhlasy so štartom hráčov vo vyššej vekovej kategórii
BAv-STK-2019/2020-0042Odhlásenie družstva FK Studienka z S5V
BAv-STK-2019/2020-0041Vylúčenie družstva FK Studienka z S5V
BAv-STK-2019/2020-0040Kontumácia stretnutia S5V Šenkvice - Studienka
BAv-STK-2019/2020-0039Nedostatok členov FC Suchohrad registrovaných v ISSF
BAv-STK-2019/2020-0038Žiadosť o vyjadrenie TJ NV Pernek
BAv-STK-2019/2020-0037Zámena stretnutí presunutých na sobotu
BAv-STK-2019/2020-0036Žiadosť o zmenu termínu stretnutia
BAv-STK-2019/2020-0035Súhlasy so štartom hráčov vo vyššej vekovej kategórii
BAv-STK-2019/2020-0034Kontumácia stretnutia S5V Studienka - Doľany