Športovo-technická komisia
Členovia
Tomáš Straka
Tajomníci
Rozhodnutia
BAv-STK-2018/2019-0071Žiadosť o zmenu termínu stretnutia
BAv-STK-2018/2019-0070Dohoda klubov o zmene termínu stretnutia
BAv-STK-2018/2019-0069Žiadosť FK Z. Ves o zmenu HČ
BAv-STK-2018/2019-0068Upozornenie FC Slovan Častá (S5V) na nedosttočný počet členov US
BAv-STK-2018/2019-0067Hráči, ktorí nastúpili bez RP
BAv-STK-2018/2019-0066Stanovisko k sťažnosti FK Z. Ves
BAv-STK-2018/2019-0065Zastupovanie predsedu ŠTK
BAv-STK-2018/2019-0064Hráč, ktorý nastúpil bez RP
BAv-STK-2018/2019-0063Žiadosť o vyjadrenie FKM Stupava (S6V)
BAv-STK-2018/2019-0062Námietka FK Z. Ves (S6V)
BAv-STK-2018/2019-0061Hráči, ktorí nastúpili bez RP
BAv-STK-2018/2019-0060Zberači lôpt (S5V)
BAv-STK-2018/2019-0059Hlásateľská služba
BAv-STK-2018/2019-0058Dohoda klubov o zmene termínu stretnutia
BAv-STK-2018/2019-0057Hráči, ktorí nastúpili bez RP
BAv-STK-2018/2019-0056Upozornenie pre FK Záhorská Ves
BAv-STK-2018/2019-0055Nariadenie HČ pre FK Z. Ves
BAv-STK-2018/2019-0054Delegovanie na domáce stretnutia FK Z. Ves
BAv-STK-2018/2019-0053Zvýšenie počtu členov US pre FK Z. Ves (S6V)
BAv-STK-2018/2019-0052Vyjadrenie FK Z. Ves a FK v Sološnici
BAv-STK-2018/2019-0051Kontumácia stretnutia Pl. Štvrtok - Borinka
BAv-STK-2018/2019-0050Zámena stretnutia presunutého na sobotu
BAv-STK-2018/2019-0049Hráči, ktorí nastúpili bez RP
BAv-STK-2018/2019-0048Vyjadrenie FC Malacky k uzn. č. 44
BAv-STK-2018/2019-0047Žiadosť OŠK Pl. Štvrtok
BAv-STK-2018/2019-0046Žiadosť o vyjadrenie FK Sološnica k udalostiam po stretnutí Z. Ves - Sološnica (S6V)
BAv-STK-2018/2019-0045Žiadosť o vyjadrenie FK Z. Ves k udalostiam po stretnutí Z. Ves - Sološnica (S6V)
BAv-STK-2018/2019-0044Žiadosť o vyjadrenie FC Malacky (S5V) k nefunkčnej tlačiarni
BAv-STK-2018/2019-0043Hráči, ktorí nastúpili bez RP
BAv-STK-2018/2019-0042Kontumácia stretnutia Vištuk - Studienka (S5V)
BAv-STK-2018/2019-0041Právo voľby farby dresov
BAv-STK-2018/2019-0040Hráč, ktorý nastúpil bez RP
BAv-STK-2018/2019-0039Výmena stretnutí Pl. Mikuláš - Gajary
BAv-STK-2018/2019-0038Prežrebovanie SD4V
BAv-STK-2018/2019-0037Odhlásenie FC Slovan Modra z SD4V
BAv-STK-2018/2019-0036Kontumácia stretnutia Modra - Kráľová p/S (SD4V)
BAv-STK-2018/2019-0035Kontumácia stretnutia Borinka - Vinosady (S6V)
BAv-STK-2018/2019-0034Odhlásenie družstva TJ Dr. Jablonec z S5V
BAv-STK-2018/2019-0033Povinnosť ostaršení pre žiakov štartujúcich v SD4V
BAv-STK-2018/2019-0032Hráči, ktorí nastúpili bez RP
BAv-STK-2018/2019-0031Dohoda klubov o zmene termínu stretnutia
BAv-STK-2018/2019-0030Zmena termínu stretnutia
BAv-STK-2018/2019-0029Odhlásenie družstva FK Vajnory z SD4V
BAv-STK-2018/2019-0028Kontumácia stretnutia Modra - Most p/B
BAv-STK-2018/2019-0027Kontumácia stretnutia Gajary - Borinka
BAv-STK-2018/2019-0026Hráči, ktorí nastúpili bez RP
BAv-STK-2018/2019-0025Výmena poradia stretnutí Láb - Studienka (S5V)
BAv-STK-2018/2019-0024Termíny stretnutí odložených pre nespôsobilú HP
BAv-STK-2018/2019-0023Hráči, ktorí nastúpili bez RP
BAv-STK-2018/2019-0022Zberná faktúra FK Dubová za júl