Športovo-technická komisia
Členovia
Tomáš Straka
Tajomníci
Rozhodnutia
BAv-STK-2018/2019-0020Hráči, ktorí nastúpili bez RP
BAv-STK-2018/2019-0019Zmeny v stretnutiach presunutých mimo ÚHČ
BAv-STK-2018/2019-0018Dohody o zmene termínov stretnutí
BAv-STK-2018/2019-0017HČ družstva ŠK Lozorno (SD4V)
BAv-STK-2018/2019-0016Žiadosť o zaslanie potvrdenia o úhrade mesačnej zbernej faktúry od FK Dubová
BAv-STK-2018/2019-0015Odhlásenie družstva Pl. Štvrtok z SD4V
BAv-STK-2018/2019-0014Kontumácia stretnutia Vištuk - Jablonec (S5V)
BAv-STK-2018/2019-0013Hráči, ktorí nastúpili bez RP
BAv-STK-2018/2019-0012Dohoda o zmene termínu stretnutia
BAv-STK-2018/2019-0011Žiadosť Pl. Štvrtku (SD4V) o zmenu termínov stretnutí
BAv-STK-2018/2019-0010Pravidlá zmien stretnutí presunutých mimo ÚHČ
BAv-STK-2018/2019-0009Stretnutia presunuté na sobotu
BAv-STK-2018/2019-0008Dohoda klubov o zmene termínu stretnutia
BAv-STK-2018/2019-0007HČ TJ Dr. Jablonec (S5V)
BAv-STK-2018/2019-0006Žiadosť FK Zohor o zmenu miesta stretnutí
BAv-STK-2018/2019-0003Nahlásenie termínov stretnutí mimo ÚHČ
BAv-STK-2018/2019-0002Zoznam prihlásených družstiev
BAv-STK-2018/2019-0001Termíny začiatkov stretnutí