Komisia mládeže
BAv-KM-2018/2019-0018
zmena
KM žiadosť zamieta nakoľko nie je podaná v súlade s RS čl.3.4, ďalej upozorňujeme OŠK Láb, že stretnutia sa musia predohrávať a nie dohrávať 12 dní po pôvodnom termíne stretnutia.
Rozhodnutie: BAv-KM-2018/2019-0018
Klub: Obecný športový klub Láb
Dátum zaevidovania: 10.08.2018 05:12
Dátum vyriešenia: 10.08.2018 05:13
Stav: Vyriešené