Komisia mládeže
BAv-KM-2018/2019-0017
zmena
KM žiadosť OŠK Láb zamieta - nie je v súlade s RS čl.3.4. V US zo dňa 3.8.2018 je jasne napísané ako treba žiadosti o zmenu termínu stretnutia podávať. Všeobecný podnet na KM v súvislosti so žiadosťou o zmenu termínu stretnutia sa automaticky zamieta.
Rozhodnutie: BAv-KM-2018/2019-0017
Klub: Obecný športový klub Láb
Dátum zaevidovania: 09.08.2018 20:02
Dátum vyriešenia: 09.08.2018 20:03
Stav: Vyriešené