Komisia mládeže
BAv-KM-2017/2018-0047
ZHL prípravky
KM zaraďuje ŠK Nová Dedinka do ZHL prípraviek
Rozhodnutie: BAv-KM-2017/2018-0047
Klub: ŠK Nová Dedinka
Dátum zaevidovania: 08.11.2017 07:54
Dátum vyriešenia: 08.11.2017 07:55
Stav: Vyriešené