Komisia mládeže
BAv-KM-2017/2018-0046
ZHL prípravky
KM zaraďuje ŠK Bernolákovo do ZHL Prípraviek
Rozhodnutie: BAv-KM-2017/2018-0046
Klub: ŠK Bernolákovo
Dátum zaevidovania: 07.11.2017 08:12
Dátum vyriešenia: 07.11.2017 08:13
Stav: Vyriešené