Komisia mládeže
BAv-KM-2017/2018-0045
stanovisko
Na základe podnetu TJ Záhoran Kostolište v súvislosti so stretnutím 13.kola súťaže MZV medzi FC Rohožník - TJ Záhoran Kostolište, žiadame FC Rohožník o zaslanie písomného stanoviska z uvedením dôvodov svojvoľného preloženia uvedeného stretnutia na iné ihrisko ( inú plochu ) čím došlo k porušeniu SP čl.53/1, k písomnému stanovisku je potrebné doložiť doklad ( pasport ) o schválení tejto plochy. Stanovisko je potrebné zaslať na mail: ivan.konecny@centrum.sk v termíne 8.11.2017 do 12.00 hod. V prípade nezaslania sa klub vystavuje športovotechnickým ako aj disciplinárnym dôsledkom.
Rozhodnutie: BAv-KM-2017/2018-0045
Klub: FC Rohožník
Dátum zaevidovania: 06.11.2017 16:54
Dátum vyriešenia: 06.11.2017 16:55
Stav: Vyriešené