Komisia mládeže
Tajomníci
Rozhodnutia
BAv-KM-2018/2019-0034zmena hracieho času
BAv-KM-2018/2019-0031zmena hracieho dňa
BAv-KM-2018/2019-0026odhlásenie družstva
BAv-KM-2018/2019-0023zmena hracieho času
BAv-KM-2018/2019-0022zrušené stretnutie
BAv-KM-2018/2019-0016zmena hracieho dňa a času
BAv-KM-2018/2019-0015zmena hracieho času
BAv-KM-2018/2019-0014zmena hracieho dňa a času
BAv-KM-2018/2019-0013zmena hracieho dňa a času
BAv-KM-2018/2019-0012zmena hracieho dňa a času
BAv-KM-2018/2019-0011zmena hracieho dňa a času
BAv-KM-2018/2019-0010zmena hracieho dňa a času
BAv-KM-2018/2019-0009zmena hracieho dňa a času
BAv-KM-2018/2019-0008zmena hracieho dňa a času
BAv-KM-2018/2019-0003zmena poradia stretnutí
BAv-KM-2018/2019-0002zmena poradia stretnutí
BAv-KM-2018/2019-0001kolízia stretnutí