Komisia mládeže
Tajomníci
Rozhodnutia
BAv-KM-2018/2019-0092odhlásenie zo súťaže
BAv-KM-2018/2019-0086zmena hracieho času
BAv-KM-2018/2019-0085zmena hracieho času
BAv-KM-2018/2019-0066zmena hracieho času
BAv-KM-2018/2019-0060ZHL prípravky
BAv-KM-2018/2019-0059ZHL Prípravky
BAv-KM-2018/2019-0058ZHL prípravky
BAv-KM-2018/2019-0057ZHL prípravky
BAv-KM-2018/2019-0056ZHL prípravky
BAv-KM-2018/2019-0055ZHL prípravky
BAv-KM-2018/2019-0054zmena hracieho času
BAv-KM-2018/2019-0053ZHL prípravky
BAv-KM-2018/2019-0052ZHL prípravky
BAv-KM-2018/2019-0051ZHL prípravky