Komisia mládeže
Tajomníci
Rozhodnutia
BAv-KM-2019/2020-0062zrušenie stretnuté
BAv-KM-2019/2020-0060zmena hracieho času
BAv-KM-2019/2020-0059zmena hracieho dňa
BAv-KM-2019/2020-0058ZHL prípravky
BAv-KM-2019/2020-0057zmena hracieho času
BAv-KM-2019/2020-0055ZHL prípravky
BAv-KM-2019/2020-0054ZHL prípravky
BAv-KM-2019/2020-0053ZHL prípravky
BAv-KM-2019/2020-0051ZHL prípravky
BAv-KM-2019/2020-0050ZHL prípravky
BAv-KM-2019/2020-0049ZHL Prípravky
BAv-KM-2019/2020-0046ZHL prípraviek
BAv-KM-2019/2020-0045ZHL prípravky
BAv-KM-2019/2020-0043ZHL prípravky
BAv-KM-2019/2020-0042ZHL prípravky
BAv-KM-2019/2020-0039ZHL prípravky
BAv-KM-2019/2020-0037ZHL prípravky
BAv-KM-2019/2020-0032ZHL prípravky
BAv-KM-2019/2020-0031ZHL prípravky
BAv-KM-2019/2020-0030zmena hracieho času
BAv-KM-2019/2020-0024odložené stretnutie
BAv-KM-2019/2020-0022zmena poradia stretnutí
BAv-KM-2019/2020-0019odhlásenie družstva
BAv-KM-2019/2020-0018odhlásenie družstva
BAv-KM-2019/2020-0017zmena hracieho času
BAv-KM-2019/2020-0016zmena hracieho času
BAv-KM-2019/2020-0015zmena hracieho času