Komisia rozhodcov
BAv-KR-2018/2019-0001
Vyjadrenie k námietke FK Studienka
Podľa SP čl.73.2 Námietky klubu proti delegovaniu rozhodcu nie sú prípustné . Sťažnosť na výkon rozhodcu by bolo možné prijať pokiaľ by bol vyhotovený videozáznam.
Rozhodnutie: BAv-KR-2018/2019-0001
Klub: FK Studienka
Dátum zaevidovania: 27.09.2018 21:32
Stav: Nové