Komisia rozhodcov
Členovia
Marián Vašš
Tajomníci
Rozhodnutia
BAv-KR-2018/2019-0001Vyjadrenie k námietke FK Studienka