Live center
22.09.2018 10:00   o 12h17m47s
22.09.2018 10:00   o 12h17m47s
22.09.2018 11:30   o 13h47m47s
22.09.2018 13:00   o 15h17m47s
22.09.2018 13:30   o 15h47m47s
22.09.2018 15:00   o 17h17m47s
22.09.2018 16:00   o 18h17m47s
22.09.2018 16:00   o 18h17m47s
22.09.2018 16:00   o 18h17m47s
22.09.2018 16:00   o 18h17m47s
22.09.2018 16:00   o 18h17m47s
22.09.2018 16:00   o 18h17m47s
22.09.2018 16:00   o 18h17m47s
23.09.2018 09:00   o 1d11h17m47s
23.09.2018 10:00   o 1d12h17m47s
  ŠK Lozorno, FO
(odstúpené)
23.09.2018 10:00   o 1d12h17m47s
23.09.2018 10:30   o 1d12h47m47s
23.09.2018 11:30   o 1d13h47m47s
22.09.2018 16:00   o 18h17m47s
22.09.2018 16:00   o 18h17m47s
22.09.2018 16:00   o 18h17m47s
22.09.2018 10:00   o 12h17m47s
22.09.2018 16:00   o 18h17m47s
22.09.2018 16:00   o 18h17m47s
22.09.2018 16:00   o 18h17m47s
22.09.2018 11:30   o 13h47m47s
22.09.2018 13:00   o 15h17m47s
22.09.2018 16:00   o 18h17m47s
23.09.2018 10:00   o 1d12h17m47s
  ŠK Lozorno, FO
(odstúpené)
22.09.2018 10:00   o 12h17m47s
22.09.2018 13:30   o 15h47m47s
22.09.2018 15:00   o 17h17m47s
23.09.2018 09:00   o 1d11h17m47s
23.09.2018 10:00   o 1d12h17m47s
23.09.2018 10:30   o 1d12h47m47s
23.09.2018 11:30   o 1d13h47m47s
21.09.2018
Zmeny v obsadení R a DS-PR ObFZ Bratislava – vidiek č. 7 a Zmeny v obsadení R a DS – PR BFZ 22. - 23. 9. 2018 č. 10
20.09.2018
Zápisnica zo zasadnutia VV ObFZ Bratislava-vidiek z 10. septembra 2018 o 17.00 h na BFZ na Súmračnej 27 v Bratislave.
20.09.2018
Správa pre všetky futbalové kluby ObFZ Bratislava – vidiek
17.09.2018
Obsadenie R a DS-PR ObFZ Bratislava – vidiek č. 7 a Obsadenie R a DS – PR BFZ 18. - 27. 9. 2018 č. 10
17.09.2018
Správa z ISSF pre všetkých futbalových odborníkov (17. 9. 14.33)
Súťaže
V. liga seniori (S5V) (Muži)
V. liga seniori (S5V), 7. kolo
Do zápasu ostáva
18h17m48s
22.09.2018 16:00
22.09.2018 16:00   o 18h17m48s
Do zápasu ostáva
18h17m48s
22.09.2018 16:00
22.09.2018 16:00   o 18h17m48s
Do zápasu ostáva
18h17m48s
22.09.2018 16:00
22.09.2018 16:00   o 18h17m48s
Do zápasu ostáva
1d18h17m48s
23.09.2018 16:00
23.09.2018 16:00   o 1d18h17m48s
Do zápasu ostáva
1d18h17m48s
23.09.2018 16:00
23.09.2018 16:00   o 1d18h17m48s
Do zápasu ostáva
1d18h17m48s
23.09.2018 16:00
23.09.2018 16:00   o 1d18h17m48s
Do zápasu ostáva
1d18h17m48s
23.09.2018 16:00
23.09.2018 16:00   o 1d18h17m48s
VI. liga seniori (S6V) (Muži)
VI. liga seniori (S6V), 5. kolo
Do zápasu ostáva
1d18h17m48s
23.09.2018 16:00
23.09.2018 16:00   o 1d18h17m48s
Do zápasu ostáva
1d18h17m48s
23.09.2018 16:00
Do zápasu ostáva
1d18h17m48s
23.09.2018 16:00
23.09.2018 16:00   o 1d18h17m48s
Do zápasu ostáva
1d18h17m48s
23.09.2018 16:00
23.09.2018 16:00   o 1d18h17m48s

Do zápasu ostáva
1d18h17m48s
23.09.2018 16:00
23.09.2018 16:00   o 1d18h17m48s
Do zápasu ostáva
1d20h17m48s
23.09.2018 18:00
23.09.2018 18:00   o 1d20h17m48s
Starší žiaci SZV U15ZIACI (Muži)
SZV U15, 5. kolo
Do zápasu ostáva
13h47m48s
22.09.2018 11:30
22.09.2018 11:30   o 13h47m48s
Do zápasu ostáva
15h17m48s
22.09.2018 13:00
22.09.2018 13:00   o 15h17m48s
Do zápasu ostáva
18h17m48s
22.09.2018 16:00
22.09.2018 16:00   o 18h17m48s
Do zápasu ostáva
1d12h17m48s
23.09.2018 10:00
23.09.2018 10:00   o 1d12h17m48s
  ŠK Lozorno, FO
(odstúpené)
Do zápasu ostáva
1d15h47m48s
23.09.2018 13:30
23.09.2018 13:30   o 1d15h47m48s
Mladší žiaci (MZV)ZIACI (Muži)
MZV - skupina A, 5. kolo
Do zápasu ostáva
12h17m48s
22.09.2018 10:00
22.09.2018 10:00   o 12h17m48s
Do zápasu ostáva
15h47m48s
22.09.2018 13:30
22.09.2018 13:30   o 15h47m48s
Do zápasu ostáva
17h17m48s
22.09.2018 15:00
22.09.2018 15:00   o 17h17m48s
Do zápasu ostáva
1d12h17m48s
23.09.2018 10:00
23.09.2018 10:00   o 1d12h17m48s
Do zápasu ostáva
1d13h47m48s
23.09.2018 11:30
23.09.2018 11:30   o 1d13h47m48s
Mladší žiaci (MZV)ZIACI (Muži)
MZV - skupina B, 4. kolo
Do zápasu ostáva
1d11h17m48s
23.09.2018 09:00
23.09.2018 09:00   o 1d11h17m48s
Do zápasu ostáva
1d12h47m48s
23.09.2018 10:30
23.09.2018 10:30   o 1d12h47m48s
Do zápasu ostáva
1d15h47m48s
23.09.2018 13:30
23.09.2018 13:30   o 1d15h47m48s
Komisie
BAv-STK-2018/2019-0020Hráči, ktorí nastúpili bez RP
BAv-STK-2018/2019-0019Zmeny v stretnutiach presunutých mimo ÚHČ
BAv-STK-2018/2019-0018Dohody o zmene termínov stretnutí
BAv-STK-2018/2019-0017HČ družstva ŠK Lozorno (SD4V)
Nenašli sa žiadne rozhodnutia
Nenašli sa žiadne rozhodnutia
Správy