Zimná halová liga prípraviek  -  2. ročník o Putovný pohár predsedu ObFZ Bratislava-vidiek
08.10.2017, Rudolf Hupka

Zimná halová liga prípraviek -  2. ročník o Putovný pohár predsedu ObFZ Bratislava-vidiek

Pre všetky FK

                                                                            Zimná halová liga prípraviek

                                                 2. ročník o Putovný pohár predsedu ObFZ Bratislava-vidiek

Komisia mládeže ObFZ Bratislava-vidiek oznamuje FK, že počas zimnej prestávky bude organizovať Zimnú halovú ligu prípraviek (ZHL), pre kategóriu - prípravka U11 (ročník 2007 a mladší).

Stretnutia sa odohrajú v ŠH pri ZŠ Bernolákovo. Začiatok ZHL je predbežne stanovený na nedeľu 3. 12. 2017 a koniec ZHL je stanovený na 25. 2. 2018.

Hracím dňom bude nedeľa od 9.00 h do 16.00 h.

Prihlášky: FK sa prihlasujú cez ISSF formou všeobecného podnetu na Komisiu mládeže ObFZ Bratislava-vidiek v termíne od 8. 10. do 31. 10. 2017. V podnete treba uviesť aj kontaktnú osobu (mail, telefón) zodpovednú za prihlásené družstvo.

Štartovné: 100 € je potrebné uhradiť na číslo účtu ObFZ Bratislava vidiek vo forme IBAN: SK 18 0200 0000 0016 5243 2356 – variabilný symbol 222 štartovné ZHL U11.

Doklad o úhrade je potrebné doručiť na sekretariát ObFZ Bratislava-vidiek.

Hrací systém ZHL: forma celodenných turnajov.

Pravidlá a propozície budú zaslané účastníkom ZHL po uzavretí prihlášok.

Prečítané: 99x