Zápisnica zo zasadnutia VV ObFZ Bratislava-vidiek konaného 2. mája 2017
15.05.2017, Rudolf Hupka

Zápisnica zo zasadnutia VV ObFZ Bratislava-vidiek konaného 2. mája 2017

Pre všetkých

                                                               Zápisnica

      zo zasadnutia VV ObFZ Bratislava-vidiek konaného 2. mája 2017 o 17.00 h

                               v budove BFZ na Súmračnej 27 v Bratislave.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prítomní: pp. Baxa, Pinček, Ferenčák, Peller, Petráš, Dadykin, Hupka. Neprítomní: pp. Kyselica, Hlavenka, M. Rášo, Vašš.

 

            Program:

                        1. Informácie predsedu ObFZ. 

                        2. Plnenie uznesení.

   3. Informácie o pracovnom stretnutí s predstaviteľmi partnerského OFS Brno – venkov v     Lanžhote.

             4. Priebeh súťaží jarnej časti ročníka 2016/2017

             5. Informácie predsedov odborných komisií

                        6. Rôzne.

 

K bodu 1: Predseda p. Baxa – podal informácie o financovaní futbalu na Slovensku v ďalšom období - dotácia pre BFZ zvýšená na 600 tis. €, p. Dedík zo SFZ posunul termín na nahlasovanie požiadaviek od FK, ObFZ si musí nastaviť svoje podmienky pre prerozdelenie. Vyjadril nespokojnosť s činnosťou niektorých delegátov stretnutí a vyzdvihol organizáciu zápasu vo Vištuku s CFK Cajla. Navrhnutý mládežnícky CUP ObFZ U12 sa bude riešiť priebežne, pri výjazde do zahraničia zariadiť poistenie kolektívu (preverí T. Peller).

K bodu 2: Sekretár – uznesenia z posledného VV boli splnené.

K bodu 3: Predseda M. Baxa – informoval o pracovnom stretnutí s predstaviteľmi partnerského OFS Brno – venkov v Lanžhote. Hovorilo sa o ďalšej spolupráci v tomto roku. UZNESENIE č. 1: VV súhlasí s termínom dvojzápasu žiakov a dorastencov 15. júna 2017 v Ořechove u Brna - hlasovanie 5 za 0 proti.

K bodu 4, 5: Predseda DK R. Dadykin – nestalo sa nič mimoriadne, len bežné previnenia. Komisia chráni R proti akýmkoľvek atakom hráčov, ktorým hrozí päťzápasové stop.

Predseda KRaD p. Pinček - Na základe vlastného šetrenia komisia rozhodcov zistila, že skutok p. Hilku sa nestal tak, ako ho popísal delegát stretnutia vo svojej správe. Komisia rozhodcov delegáta stretnutia bude riešiť vlastnými internými predpismi. Pracuje sa len s 15 R a vyzdvihol činnosť p. Hájeka pri obsadzovaní. Pribudnú dvaja noví R. Modelový tréning R s ObFZ Ba-mesto 5 R. D Blecha  a R Mičura ukončili činnosť.

Predseda p. Pinček navrhol vyradenie R Husku z nominačnej listiny. UZNESENIE č. 2: VV súhlasí s riešením R, ktorí neprešli s testami, aby na návrh predsedu M. Baxu sekretár vyzval na opätovné testy R Pirnika, J. Bočáka a Husku - hlasovanie 4 za 1 proti.

K bodu 6: Sekretár – predložil požiadavky FK na dotácie turnajov.

UZNESENIE č. 3: VV súhlasí so štartovným 75 € pre Výber ObFZ U11 na turnaj vo Vysokej 20. 5. - hlasovanie 5 za 0 proti.

UZNESENIE č. 4: VV súhlasí s dotáciou 2 turnajov (prípravka 24. 5. a mladší žiaci 17. 5.) pre ŠK  Svätý Jur po 100 € - hlasovanie 5 za 0 proti.

UZNESENIE č. 5: VV súhlasí s dotáciou 100 € na turnaj U11 Malinovo Cup 1. 7. pre TJ Malinovo - hlasovanie 5 za 0 proti.

UZNESENIE č. 6: VV súhlasí s dotáciou 100 € na Megaturnaj 9. – 10. 6. pre MŠK Senec a štartovné 50 € pre Výber ObFZ U11 na Megaturnaji - hlasovanie 5 za 0 proti.

Sekretár – vyrobiť spomienkovú plaketu na štart Výberu ObFZ U11 v rakúskom Stripfingu.

 

Bratislava, 8. 5. 2017                                                              spracoval Rudolf Hupka,

                                                                                                sekretár ObFZ Bratislava-vidiek

Prečítané: 62x