ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 42 ZO DŇA 19. 5. 2017  ObFZ Bratislava – vidiek
19.05.2017, Rudolf Hupka

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 42 ZO DŇA 19. 5. 2017 ObFZ Bratislava – vidiek

Pre všetkých

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 42 ZO DŇA 19. 5. 2017

ObFZ Bratislava – vidiek  

Sekretariát                                 

 

Predkladá v plnom znení oznámenia zo SFZ od Františka Ferenca:    

Vážení kluboví manažéri, tajomníci a správcovia súťaží,

v čase poslednej odstávky sa implementovala úprava procesu a názvu „žiadosť o zmenu termínu/hracej plochy stretnutia.“ Základné rozdiely vo funkcionalite: 1.v „akcii“ pri detaile stretnutia už nie je „podnet na komisiu“ z toho dôvodu, aby kluboví manažéri prioritne využívali pre zmeny termínov a hracích plôch žiadosti, ktoré sú na to určené a nie všeobecné podnety na komisie (žiadosť nájdete po kliknutí na „zápis“ a potom na hornej lište; 2.žiadosť je doplnená o zmenu hracej plochy; 3.v žiadosti je nutné vyplniť, buď dátum a čas, alebo iba hraciu plochu, alebo všetky tri atribúty (dátum, čas, hracia plocha); 4.v kolónke „čas“ je predpísaná dvojbodka a zároveň pri zle uvedenom formáte Vás upozorňuje hláška, že je nutné použiť správny formát času (hh:mm) 5.v prípade, že tajomník/správca súťaže žiadosť zamietne – požadované údaje sa v danom stretnutí nezmenia(následne tajomník/správca vytvorí uznesenie). 6.v prípade, že tajomník/správca súťaže žiadosť schváli – zmenia sa požadované údaje v danom stretnutí (následne tajomník/správca vytvorí uznesenie).

Prajeme pekný deň pri používaní ISSF.

Vážený člen, pre rolu "tajomník" boli aktuálne sprístupnené žiadosti, ktoré už boli schválené/zamietnuté. Žiadosti o zmenu termínu/hracej plochy stretnutia, nájdete v "žiadosti a správy" / "vyhľadávanie žiadostí" / - vyberiete si konkrétny zväz a typ: "žiadosť o zmenu termínu/hracej plochy stretnutia" / "vyhľadať" a zobrazia sa Vám všetky Vaše žiadosti.

 

Ak ktorýkoľvek FK potrebuje uviesť oznam na našu webovú stránku, nech ho pošle na rudolf.hupka@futbalsfz.sk.

 

Športovo-technická komisia      

Uzn. č. 125: Zaoberala sa podnetom FK Studienka s nasledovným záverom: Kontumuje stretnutie 18. kola S6V Studienka – Malacky B 3:0 kont. v prospech družstva FK Studienka podľa SP čl. 82/1/f v náväznosti na DP čl. 76/1 (neoprávnený štart hráča Lukáša Rupeca počas pozastaveného výkonu športovej činnosti ešte pred rozhodnutím DK BFZ o treste za vylúčenie v stretnutí 26. kola S3BA Malacky – Pezinok hraného dňa 13.5.2017). Prípad odstupuje na riešenie DK.
Uzn. č. 126: V súlade so SP čl. 35/4 nariaďuje odohrať posledné 3 kolá súťaží S5V a S6V v jednotnom termíne nasledovne:
S5V: nedeľa ÚHČ
- 24. kolo: 28.05.2017 o 17:00 hod.
- 25. kolo: 04.06.2017 o 17:30 hod.
- 26. kolo: 11.06.2017 o 17:30 hod.
S6V: sobota ÚHČ
- 20. kolo: 27.05.2017 o 17:00 hod.
- 21. kolo: 03.06.2017 o 17:30 hod.
- 22. kolo: 10.06.2017 o 17:30 hod.
Družstvá nezainteresované v súboji o postup alebo zostup môžu požiadať o zmenu termínu stretnutia (na pôvodný termín bez poplatku a na iný termín v súlade s platnými normami).

Uzn. č. 127: Nariaďuje odohrať:
- 24. kolo S5V Sv. Jur B – Zohor dňa 27.5.2017 o 17:00 hod. (kolízia so stretnutím II. ligy)
- 29. kolo SD4V Ivanka p/D – Doľany dňa 3.6.2017 o 13:30 hod. (kolízia so stretnutím S3BA)
Uzn. č. 128: Oznamuje hráčov, ktorí nastúpili bez RP:
- S5V: Samuel Haviar, Tomáš Rybár, Marian Šteffek (všetci Zohor) – RP predložený
- S5V: František Sandtner (Grinava) – RP vo vyžiadaní od 12.5.2017
Uzn. č. 129: Žiada klub OFK Vysoká pri Morave (S6V) o zaslanie potvrdenia o úhrade mesačnej zbernej faktúry splatnej 10. 5. 2016 mailom na adresu marian.vass@gmail.com do 23.5.2017.
 

 

Disciplinárna komisia             

Pozastavenie výkonu športovej činnosti po 5 napomenutí ŽK na 1 majstrovské stretnutie, podľa DP, čl. 37/5a:

Uzn. č. 140 – Ladislav Klíma 1316412 (S5V – ŠK Záhorák Plavecký Mikuláš) od 15. 5. 2017 (10 €).

Oznamy:

Uzn. č. 141 – Lukáš Rupec 1312847 (S6V – FC Malacky B) DK na základe podnetu od FK Studienka a na základe odstúpenia od ŠTK ObFZ Bratislava - vidiek začína disciplinárne konanie voči menovanému za neoprávnený štart v stretnutí 18. kola S6V medzi družstvami FK Studienka a FC Malacky B a žiada menovaného a klub o podrobné písomné stanovisko k uvedenému. DK zároveň predbežným ochranným opatrením pozastavuje menovanému výkon športovej činnosti podľa čl. 43/1,2a,4 DP od 19. 5. 2017 až do doriešenia DK (10 €).

Uzn. č. 142 – Lukáš Hrebíček 1203717 (S5V – ŠFK Prenaks Jablonec) DK obdržala

žiadosť o odpustenie časti disciplinárnej sankcie menovaného a žiadosť zamieta (10 €).

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční v stredu 24. 5. 2017 o 15.00 h.

Proti rozhodnutiam komisie uverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/10 DP) sa možno odvolať v termíne podľa čl. 84/1 DP.

 

Komisia mládeže      

KM zverejňuje vekové kategórie štartu hráčov v súťažiach pre súťažný ročník

2017/2018:

Starší dorast U19: hráči narodení od 1. 1. 1999 a mladší /dovŕšený 14. rok veku/;

Mladší dorast U17: hráči narodení od 1. 1. 2001 a mladší /dovŕšený 14. rok veku/;

Starší žiaci U15: hráči narodení od 1. 1. 2003 a mladší /dovŕšený 6. rok veku/;

Mladší žiaci U13: hráči narodení od 1. 1. 2005 a mladší /dovŕšený 6. rok veku/;

Prípravka U11: hráči narodení od 1. 1. 2007 a mladší /dovŕšený 6. rok veku/;

Prípravka U10: hráči narodení od 1. 1. 2008 a mladší /dovŕšený 6. rok veku/;

Prípravka U9: hráči narodení od 1. 1. 2009 a mladší /dovŕšený 6. rok veku/;

Vekové kategórie hráčok /dievčat/ v súťažiach chlapcov:

Starší žiaci U15: hráčky narodené od 1. 1. 2003 a mladšie /dovŕšený 6. rok veku/;

Poznámka: pokiaľ hráčka v deň stretnutia dovŕši 15. rok veku už nemôže štartovať

v súťažiach chlapcov /už môže hrať len v samostatných súťažiach žiačok a junioriek/.

Mladší žiaci U13: hráčky narodené od 1. 1. 2004 a mladšie /dovŕšený 6. rok veku/;

Prípravka U11: hráčky narodené od 1. 1. 2006 a mladšie /dovŕšený 6. rok veku/;

Prípravka U10: hráčky narodené od 1. 1. 2007 a mladšie /dovŕšený 6. rok veku/;

Prípravka U9: hráčky narodené od 1. 1. 2008 a mladšie /dovŕšený 6. rok veku/;

a) Medzinárodné družobné stretnutia:

KM oznamuje športovej verejnosti, že vo štvrtok 15. 6. sa na štadióne Ořechov u Brna

odohrajú stretnutia víťazov súťaží OFS Brno - venkov a ObFZ Bratislava - vidiek v

kategóriach starší dorast U19 a starší žiaci U15.

Časový harmonogram stretnutí:

13.00 h kategória starší žiaci U15: FC Mokrá Horákov/Ochoz – víťaz ObFZ Bratislava-vidiek FC Záhorská Ves / ŠK Žolík Malacky B;

15.00 h kategória starší dorast U19: SK Pozořice u Brna – FC Zohor;

Bližšie informácie ohľadne spoločného odchodu autobusom, ako aj samotných stretnutí

budú na FK zaslané do 1. 6. 2017.

 b) Súťaže BFZ – zmeny termínov stretnutí:

PRPK – 24. kolo: Vinosady – Limbach, UT 30. 5. o 17.30 h;

PRPK – 24. kolo: Sv. Jur – Modra, SO 27. 5. o 9.00 h;

PRPK – 25. kolo: Viničné – Slov. Grob, NE 4. 6. o 11.00 h.

c/ Zmeny v nominácii hráčov výberu ObFZ Bratislava-vidiek U11 na medzinárodný turnaj v sobotu 20. 5. 2017 vo  Vysokej pri Morave:

Boris RUSNÁK /MŠK Senec/ namiesto Oliver Dobrovič /MŠK Kráľová/;

Martin MOLNÁR /OŠK Chorvátsky Grob/ namiesto Alex Vanko /ŠK Bernolákovo/;

Samuel PENZIVIATER /MŠK Senec/ namiesto Patrik Badinský /MŠK Senec/;

Zmenená nominácia bola zaslaná rodičom uvedených hráčov ako aj na FK.

d) KM oznamuje, že medzinárodné priateľské stretnutie, ktoré sa malo odohrať v utorok 23. 5. 2017 o 17.30 h v Stripfingu /Rakúsko/ je na základe oznámenia klubu SV Stripfing zrušené. Oznam o zrušení bol zaslaný rodičom nominovaných hráčov.

 e) Rozpis stretnutí súťaží starších, mladších žiakov a prípraviek od 25. 5. do 30. 5. 2017:

Starší žiaci SZV U15 - 20. kolo

27. 5. 10.00 Lozorno - Láb

27. 5. 10.30 Žolík Malacky B – Záh. Ves

27. 5. 13.30 V. Leváre - Častá

28. 5. 10.30 Báhoň - Studienka

28. 5. 11.30 Modra - Budmerice

28. 5. 14.30 Dubová - Rohožník

Mladší žiaci U13 – 20. kolo

27. 5. 12.00 Lozorno – CFK Cajla

27. 5. 12.30 FC Malacky - Rohožník

28. 5. 10.00 Slov. Grob - Viničné

28. 5. 14.00 Závod - Limbach

Súťaže BFZ – prípravky U11

PRMA U11 – 16. kolo /dohrávka/

25. 5. 16.30 Stupava – Závod /UT Stupava/

PRMA U 11 – 21.kolo

27. 5. 10.30 Kostolište - Vysoká

27. 5. 11.30 V. Leváre - Láb

27. 5. 14.00 Sološnica - Jakubov

27. 5. 14.30 Závod - Zohor

28. 5. 10.30 Borinka – Rohožník /UT Stupava/

28. 5. 14.30 Lozorno - Stupava

PRPK U11 – 28.kolo / predohrávka /

25. 5. /ŠTVRTOK/ 18.00 Sv. Jur – CFK Cajla

25. 5. /ŠTVRTOK/ 18.00 Limbach - Viničné

30. 5. /UTOROK/   18.00 Modra - Budmerice

25. 5. /ŠTVRTOK/ 18.00 Vinosady – Vištuk

25. 5. /ŠTVRTOK/ 18.00 Slov. Grob – Báhoň

25. 5. /ŠTVRTOK/ 18.00 Grinava – Častá

25. 5. /ŠTVRTOK/ 18.00 PŠC Pezinok - Šenkvice

PRPK U 11 – 24. kolo

27. 5.   9.00 PŠC Pezinok - Vištuk

27. 5. 10.00 Slov. Grob – CFK Cajla

27. 5. 14.30 Jablonec - Budmerice

27. 5.   9.00 Sv. Jur - Modra

28. 5.   9.00 Šenkvice - Báhoň

28. 5. 14.30 Grinava - Viničné

30. 5. 17.30 Vinosady - Limbach

PRSC U 11 – 25.kolo / predohrávka /

25. 5. /ŠTVRTOK/ 18.00 Bernolákovo – Senec B

25. 5. /ŠTVRTOK/ 18.00 Šamorín-Hamuliakovo – Rovinka

25. 5. /ŠTVRTOK/ 18.00 Ivanka B – Danubia Hrubý Šúr

25. 5. /ŠTVRTOK/ 18.00 Chorv. Grob – Miloslavov A

25. 5. /ŠTVRTOK/ 18.00 Malinovo - Kalinkovo

25. 5. /ŠTVRTOK/ 18.00 Most – Čataj

25. 5. /ŠTVRTOK/ 18.00 Tomášov – Miloslavov B

PRSC U11 – 26. kolo

27. 5.   9.30 Kráľová – Ivanka B

27. 5.   9.30 Rovinka – Bernolákovo

27. 5. 11.00 Miloslavov B – Chorv. Grob

27. 5. 14.00 Kalinkovo – Šamorín-Hamuliakovo

28. 5. 10.00 Čataj - Tomášov

28. 5. 13.30 Senec B - Most

28. 5. 14.30 Danubia Hrubý Šúr - Malinovo

 

Komisia rozhodcov a delegátov      

Pozýva na svoje zasadnutie dňa 24. 5. 2017 o 17.30 h rozhodcov - Lomňančíka, Kožucha, Farkaša M., Klúčika.

Oznamuje všetkým rozhodcom, že predbežný termín fyzických previerok stanovila na 1. 6. 2017 (štvrtok). Pozvánka bude poslaná elektronickou poštou.

Oznamuje – že p. Hájek Anton nebude obsadzovať stretnutia hrané od 15. 5. 2017.

Dočasne obsadzovanie preberá predseda KRaD p. Pinček a všetky ospravedlnenia tak treba zasielať elektronickou poštou na adresu – jurajpincek3@gmail.com tel. 0905 787199.

 

MATRIKA BFZ                   

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, účinné od 2. 12. 2016 nájdete na stránkach sfz.futbalnet.sk, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk/oznamy/.

Výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu schválil dňa 2.12. 2016 návrh úpravy RaPP čl. 19 ods. 2 Registračné obdobie.

V zmysle schváleného návrhu sa registračné obdobia upravujú nasledovne:

a) od 1. 7. do 31. 7. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),

b) od 1. 8. do 30. 9. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením);

c) od 1. 1. do 15. 3. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie bez obmedzenia);

d) od 1. 1. do 31. 3. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením).

Výklad pojmu „registračné obdobie bez obmedzenia“: v tomto období je možné zmeniť klubovú príslušnosť hráča bez súhlasu materského klubu podľa článku 18 ods. 11, t. j. nevyžaduje sa súhlas materského klubu, avšak materský klub má nárok na odstupné, ktoré je povinný uhradiť nový klub podľa článku 37, pokiaľ sa materský a nový klub nedohodnú inak.

Výklad pojmu „registračné obdobie s obmedzením“: v tomto období je možné zmeniť klubovú príslušnosť hráča len so súhlasom materského klubu a takýto transfer je platný do 30. 6. príslušného roka (t. j. vyžaduje sa súhlas nového klubu, hráča a materského klubu). Po uplynutí termínu (30. 6.) je hráč automaticky preregistrovaný späť do klubu, z ktorého prestupoval. Takýto prestup je možné ukončiť aj pred uplynutím uvedeného termínu (30. 6.) v zimnom registračnom období, so súhlasom oboch klubov a hráča. Transfery zo zahraničia smerom do SFZ sa realizujú v registračných obdobiach bez obmedzenia. Na základe často kladených otázok upozorňujeme na mechanizmus vyplácania odstupného, článok 37, odsek 2, kedy sa odstupné stanovuje podľa kategórie klubu, do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča dovŕšeného v deň podania žiadosti o prestup hráča.

 

MK BFZ si Vás dovoľuje upozorniť, že prestup hráča bez obmedzenia skončil dňom 15. 3. 2017 a prestup hráča s obmedzením skončil dňom 31. 3. 2017.

Nový prestupový termín začína 1. 7. 2017.

Upozorňujeme FK, aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM, VKLADOM NA ÚČET SFZ, alebo POŠTOVOU POUKÁŽKOU, ALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené Forma úhrady: Dobierka.

Prečítané: 211x